Na 12 jaar ongewenst wordt hij teruggezet maar waarom ?

Nieuws, gepost door: occupy rotterdam op 17/02/2015 02:01:48

Wanneer: 17/02/2015 - 13:20

Het verhaal van Javid is het verhaal niet geloofd te worden door de IND en toont de willekeur aan van het asielbeleid.


Javid moet na 12 jaar terug en heeft de hele wereld te vrezen

Altijd vriendelijk. Altijd netjes gekleed en verzorgd. Hij praat gewoon goed Nederlands en doet al jaren vrijwilligerswerk in de kerk. Occupy Rotterdam sprak enkele keren met hem en zag dat hij kracht haalt uit zijn geloof. Zijn vrienden uit Afghanistan die hij in het Rotterdamse detentiecentrum leerde kennen zijn inmiddels alle twee vertrokken. Hun asielprocedure is opnieuw gestart en zij mogen deze elders volbrengen. Javid bleef in het detentiecentrum. In 12 jaar is dit de tweede keer dat hij voor langere tijd opgesloten zit. Javid is ongewenst in Nederland. Maar hij is ook ongewenst in Afghanistan. Dat betekent nog al wat. Zijn leven is daar in groot gevaar. Hier sluit Nederland hem op. Onbegrijpelijk, want Javid Ghorbani, 29jaar, is een uiterst vriendelijke jongeman. Nederland heeft van hem niets te vrezen. Javid daarentegen heeft de hele wereld te vrezen.

Dinsdag 17 februari 2015
Foto : AntiOrde
Tekst : Gert-Jan van de Vaate

Tijdens de eerste ontmoeting herkende Occupy dat hij van de Hazara bevolkingsgroep is, zij hebben een gemengd Aziatisch-Afghaans uiterlijk. Een beetje verlegen gaf Javid in dat eerste gesprek met Occupy toe Hazara te zijn, Hazara worden in Afghanistan onderdrukt. In zijn geboorteplaats domineert sinds lange tijd de Taliban. Hazara laten zich daar nauwelijks in het openbaar zien want ze worden bedreigd met geweld door de Taliban wanneer ze herkend worden en herkend worden ze dus makkelijk door hun gemengde Aziatische uiterlijk. Daarom moeten ze zichzelf in het openbaar helemaal bedekken met kleden. Vervolgd worden op je afkomst, op je uiterlijk, het is racisme in de meest duidelijke vorm. Beangstigend om zo te moeten leven. Altijd op je hoede zijn. Nu heeft Javid gehoord dat de IS ook in Afghanistan is. Het wordt steeds gevaarlijker in Afghanistan.

Javid is 7 jaar geleden Christen geworden in Nederland. Hij vond in de kerk de hulp en de steun die hij zijn hele leven heeft gezocht. Hij wilde niet meer vervolgd worden. In Afghanistan zijn de Hazara een minderheid die ongeveer 9% van de Afghaanse bevolking uitmaakt. Ze hebben zwaar te lijden gehad onder de afkeer van met name de Pashtun. In de tijd die Javid in Nederland tot op heden heeft doorgebracht heeft hij zich ingezet voor de kerk. Hij heeft zich aan Nederland aangepast en zich altijd keurig gedragen. Javid is een voorbeeld voor vele vluchtelingen zo heeft Occupy dat zelf waargenomen. Er is geen enkele kans op radicalisering en er is geen enkele kans dat hij iets slechts op zijn geweten heeft dat onze samenleving zou kunnen bedreigen. Toch dreigt hij nu binnenkort na 12 jaar teruggezet te worden naar Afghanistan waar hij vervolgens zélf groot gevaar zal lopen omdat hij als Christen in Afghanistan ongewenst is.

Javid Ghorbani verblijft al sinds 2003 in Nederland. In 2008 heeft hij zich bekeerd tot het Christelijk geloof. In april 2008 heeft hij voor het eerst een asielverzoek ingediend waarin hij zich beriep op zijn bekering tot het Christendom. Javid is afkomstig uit Afghanistan waar Christenen hun geloof niet vrijuit kunnen beleven. Afghanistan is een islamitisch land. Afvalligheid van de islam wordt daar door de overheid en de sociale omgeving zeer zwaar opgenomen en is in sommige visies strafbaar met de dood. Bekeerlingen krijgen aldus ernstige problemen met andere Afghanen, die dit niet accepteren. De bekering van Javid is bekend geworden in Afganistan. Behalve zijn moeder hebben bijna al zijn familieleden op grond daarvan met hem gebroken. Voor Javid is geen plek veilig, er zal niemand opvang aan hem bieden.

In zijn gehoren tegenover de IND heeft Javid uitgebreid over zijn bekering verklaard, maar deze verklaringen konden de goedkeuring van de IND niet wegdragen. Zijn asielverzoek werd daarom afgewezen wegens ongeloofwaardigheid. Na deze procedure heeft hij een nieuw asielverzoek ingediend op grond van deze bekering, maar ook dat is na jaren procederen afgewezen op grond van ongeloofwaardigheid. Dit ondanks het feit dat hij verschillende verklaringen had overgelegd van zijn kerk (destijds de Koreskerk te Apeldoorn), en dat de voorganger van die kerk alsmede een emeritus predikant, die eveneens actief is in de Koreskerk, de moeite hadden genomen om af te reizen naar Maastricht om daar voor hem te getuigen tijdens de rechtszitting.

In juli 2013 heeft hij contact gekregen met de kerk ‘ Hoop voor Noord’, die 24 juli 2014 een verklaring voor hem hebben opgesteld omtrent de geloofwaardigheid van zijn bekering. Hij is actief als vrijwilliger in deze kerk, met name met betrekking tot het vertalen voor andere Afghaanse asielzoekers tijdens bijeenkomsten, diensten, Bijbelstudies e.d.

Op 29 november 2014 heeft prof. dr. J.W. van Saane (godsdienstpsycholoog) een rapport uitgebracht waarin zij motiveert dat de bekering van de heer Ghorbani wél geloofwaardig is, aangezien deze voldoet aan de kenmerken die genoemd worden in wetenschappelijke onderzoeken naar bekeringen.

De afgelopen jaren heeft Javid ook andere moslims weten te bekeren tot het Christendom. Een aantal van hen heeft ook een verklaring ten faveure van Javid Ghorbani afgelegd. Eén van hen, cliënt bij dezelfde advocaat, verkeerde in dezelfde omstandigheden maar heeft inmiddels wel een verblijfsvergunning gekregen omdat de IND na het overleggen van een doopakte niet meer twijfelde aan zijn bekering. Javid heeft vele jaren geleden een doopakte overgelegd, maar wordt desondanks niet geloofd.

We kennen Javid Ghorbani als een uitermate bescheiden, aimabele man. Hij zit nu al maandenlang in detentie omdat hij Nederland niet wilde verlaten na de uitspraak in de laatste procedure. Logisch, want de vooruitzichten bij uitzetting naar Afghanistan zijn zeer slecht voor hem. Ook gedurende zijn detentie weet hij mensen te overtuigen van zijn geloof. De predikante waar hij in detentie contact mee heeft gehad heeft eveneens een verklaring voor hem opgesteld.

Via de Christenunie wordt dan tijdens de laatste periode een beroep gedaan op staatssecretaris Teeven om gebruik te maken van diens discretionaire bevoegdheid om toch een verblijfsvergunning te verlenen. Helaas wordt dit verzoek afgewezen. Er werd echter in overweging gegeven door de staatssecretaris om een nieuw asielverzoek in te dienen waarbij het rapport van dr. Van Saane eventueel als novum (nieuw feit) naar voren kon worden gebracht. Dat asielverzoek is ingediend op 2 februari 2015, maar er ligt inmiddels een voornemen tot afwijzing waarbij het rapport van tafel wordt geveegd. Indien er geen procedurele onregelmatigheden zouden zijn geweest, had er nu al een negatieve beschikking gelegen. Later gaf de IND toe dat ze Javid de gelegenheid hadden moeten geven voorbereid te zijn met de juiste papieren voor dit interview. Echter De IND hoeft nu niet meer te wachten met terugsturen naar Afghanistan totdat de rechter uitspraak heeft gedaan aangezien het een herhaald asielverzoek betreft. Bovendien biedt dit beroep op de rechter waarschijnlijk weinig soelaas. Dit betekent dat binnen enkele weken uitzetting van de heer Ghorbani naar Afghanistan dreigt.

Kort samengevat zijn er zeer vele mensen die geloven in de bekering van de heer Ghorbani. Uiteraard is het voor de IND lastig om te beoordelen wanneer een bekering wel of niet geloofwaardig is. Het is echter onbegrijpelijk dat men deze man na zeven jaar trouw kerkbezoek, het vele gedane vrijwilligerswerk en bekeringsactiviteiten nog steeds niet gelooft. Dit terwijl Occupy Afghanen heeft ontmoet die zich pas in 2013 in het Rotterdamse detentiecentrum hebben laten dopen, vervolgens na enige maanden vrijgelaten werden om na een paar maanden een verblijfsvergunning te hebben gekregen. Sommige van hen waren ook Hazara. De willekeur van de IND en dus van staatssecretaris Teeven geeft blijk van een zeer onzorgvuldig beleid wat niet bij de democratische waarden van onze samenleving past. Temeer Javid zo mooi geintegreerd is in onze cultuur.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech