Occupy zet lobby voor 1F'ers door na derde dreiging uitzetting

Nieuws, gepost door: Occupy Rotterdam op 09/02/2015 02:04:07

Wanneer: 09/02/2015 - 16:31

Nieuw hulpverzoek van met uitzetting bedreigde man met 1F na verblijf van 16 jaar


Occupy zet lobby voor 1F’ers door na bekendmaking nieuwe dreigende uitzetting vader na 16 jaar

Nieuw hulpverzoek van een 1F case is binnengekomen. Er zijn nu drie nijpende situaties rond 1F cases bekend bij Occupy. Drie vaders met een langdurig verblijf in Nederland. Occupy heeft vanmorgen contact gehad met een opgesloten man in het detentiecentrum Rotterdam die óók na een verblijf van 16 jaar met uitzetting naar Afghanistan wordt bedreigd.

Er moet een nieuw onderzoek naar het 1F ambtsbericht uit februari 2000 komen. Dat is de wens van Occupy Rotterdam. Tot daar de resultaten van bekend zijn moeten alle 1F’ers gewoon in Nederland hierop kunnen wachten. Niemand wordt zonder normaal en rechtvaardig onderzoek voortaan het land uitgestuurd.

Vorige maand werd Feda Mohammed Amiri na 18 jaar in Nederland na veel moeite van zijn dochter, advocaat, vrienden en familie toch uitgezet naar Afghanistan. Zijn verhaal heeft veel publiciteit gehad.

Maar er zijn meer vaders die onder 1F vallen en na een verblijf van jaren in Nederland nu binnenkort uitgezet dreigen te worden.

Afgelopen weekend kreeg Occupy een nieuwste hulpverzoek binnen. Deze zaken zijn mij nu bekend :

-Abdullah Sadat, woonachtig in Eersel zal binnenkort zijn gezin en Nederland na 15 jaar dienen te verlaten. Occupy heeft laatst over hem bericht.

- M.S. (Naam onbekend op verzoek van zijn advocaat) verblijft momenteel in detentiecentrum Rotterdam. Occupy heeft hem vanmorgen aan de telefoon gehad. Hij is 16 jaar in Nederland woonachtig.

-Op donderdag 29 januari 2015 is de heer Mushfeq in een crisiscentrum opgenomen omdat het niet goed gaat met
zijn gezondheid. Hij wordt na 18 jaar bedreigd uitgezet te worden naar Afghanistan.

Allen vallen onder 1F en hebben een gezin met kinderen.

D66 heeft Occupy maandagmorgen 9 februari 2015 laten weten een motie te willen steunen om een nieuw onderzoek, onafhankelijk, te laten voeren naar het ambtsbericht 2000, op basis waarvan vele
Afghanen een 1F status hebben gekregen. Via de media heeft iedereen kunnen vernemen dat ook de groep Oztürk-Guzu de motie wil steunen. De motie was opgezet door GroenLinks. Joël Voordewind liet vorige maand onmiddelijk aan Occupy weten deze motie te gaan steunen. Sharon Gesthuizen van de Sp volgde een week later ook met een persoonlijk antwoord op de vraag van Occupy.

D66 zegt nu de motie te willen indienen en zij hebben vanmorgen in een mail gevraagd of de PvdA door ons benaderd kan worden om te vragen deze motie ook te steunen.

Aan de PvdA is nu gevraagd deze kwetsbare mensen niet in de steek te laten . Het leed is groot bij de achterblijvers en de vaders welke uitgezet worden. Er zijn zoveel omstandigheden denkbaar dat met het blijven uitvoeren van het ambtsbericht op de huidige wijze mensen onterecht in groot gevaar worden gebracht dat een herziening op zijn plaats is. Een volledig onderzoek naar de persoonlijke geschiedenis is van groot belang voor een rechtvaardige rechtsgang.Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech