[ADAM] Bewoners Jan Hanzenstraat 84/86 spreken burgemeester aan

Nieuws, gepost door: Valentin Ducharme op 23/02/2012 02:03:53

Wanneer: 23/02/2012 - 14:54

Vandaag hebben bewoners van de met ontruiming bedreigde Jan Hanzenstraat 84/86 burgemeester Van der Laan de volgende brief voorgelezen, en gevraagd om opheldering over hoe panden uitgekozen worden voor de ontruimingslijst;. Waarom dit pand een hoge prioriteit heeft gekregen, in tegenstelling tot vele eerdere uitingen, is nog steeds een raadsel. Van der Laan heeft niet inhoudelijke gereageerd op de vragen, omdat hij er "maanden lang" voor nodig zou hebben.

Jan Hanzenstraat 84/86

“...Nou als je die twee gegevenheden neemt, dan moet je vervolgens wel zeggen, ‘Nou, we willen het niet twee keer ontruimen.’

“Dus als je ontruimt, en het wordt leegstand, en herkraakt, dan is die schaarse politiecapaciteit, die gaan we echt niet weer inzetten. Dan kom je onderaan de lijst te staan.”

Geachte heer Van der Laan,

Misschien herkent u deze woorden -- u heeft ze meer dan een jaar geleden uitgesproken in een landelijke TV uitzending met Clairy Polak. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar ik gok dat er onder de duizenden mensen die het toen zagen, en de duizenden die het sindsdien op YouTube hebben gezien, wel wat mensen zijn die het zich nog herinneren. Bovendien gaan veel mensen er zonder na te denken van uit, dat een vooraanstaand politicus als u zijn woord recht zal doen.

Nu wel, iets roepen op televisie verplicht u tot niets. Sterker nog, we hebben kunnen zien dat u wel vaker gebruik maakt van PR strategie. De vraag is voor u kennelijk niet of uw beleid rechtvaardig of goed uitgevoerd wordt, maar of u daarmee wegkomt. Uw verbeterde strategie heeft u reeds geperfectioneerd: de discrepantie tussen uw woorden en daden weet u steeds beter te verdoezelen achter een indrukwekkende stofwolk van PR stunts en media trucs.

Op 1 oktober jongstleden heeft u vreedzame demonstranten getrakteerd op een politieaanval, omdat ze een afspraak met de politie precies nakwamen. Kort daarna gaf u hun de “vrije keuze” tussen een bus naar de Stopera en de gevangenis - wat er verbazingwekkend genoeg toe leidde dat u de kampioen van het vrije woord werd genoemd! Indrukwekkend, echt.

Nu wil ik het over iets anders hebben, namelijk de bedreigde ontruiming van vijf gekraakte Rochdale panden in Amsterdam, waaronder ook het pand gelegen te Jan Hanzenstraat 84.

In de afgelopen vijf jaar hebben bewoners, inclusief huurders, een ellende meegemaakt dankzij de praktijken van Rochdale en haar speculatieve vrienden. Ze moesten het pand verlaten, en het heeft daarna alleen staan verkrotten, dichtgetimmerd.

Vorig jaar heeft u uw “schaarse politiecapaciteit” ingezet, onder het voorwendsel dat Rochdale het huis spoedig zou verkopen -- aan de oplichters die het huis bijna deden instorten! Dat was echter nooit het echte plan. Aldus haar advocaat, destijds:

‘Rochdale heeft het recht vrij over haar eigendommen te beschikken en daar het gebruik van te maken dat haar goeddunkt.’

“Wat haar goeddunkt” is duidelijk, aangezien de staat van haar panden en haar welbekende praktijken, waarvan u al te goed op de hoogte bent, maar waar u toch zonder twijfel binnen geringe tijd met plechtige verontwaardiging veroordelend tegen zult getuigen.

Rochdale ondernam toen ongebruikelijke stappen om de verkoop plaats te laten vinden: ze heeft een sloopploeg ingehuurd om het pand met opzet onbewoonbaar te maken en weer dicht te timmeren. Elektriciteit, gas, plafonds, vloeren, pijpleidingen, toiletten… Werkelijk alles was geruïneerd.

De krakers kwamen terug, en we hebben het huis met opgeladen enthousiasme bewoonbaar gemaakt. We zien niet in waarom we toe moeten kijken terwijl het leegstaat en verwaarloosd wordt, totdat de enige resterende opties sloop en nieuwbouw zijn.

Dankzij de sloopploeg is het huis nog steeds onbewoonbaar voor anti-kraak en niet te verkopen; Rochdale heeft noch plannen, noch vergunningen, noch geld. Toch dreigen jullie ons gezellige huisje wederom te ontruimen.

Een van de bewoners die uit een Rochdale pand wordt gezet moet toch kunnen begrijpen, dat de tien jaar die zij in het huis heeft doorgebracht minder waard zijn dan het uur of twee dat Rochdale nodig had om hun bedrieglijke artikelen en emails van afgelopen kerst in elkaar te flansen.

Vlak daarna besloten jullie om vijf van hun panden onmiddelijk te ontruimen. Wij zien weer dat lucht die door een mondholte van de juiste mensen stroomt, gelijkt staat aan de waarheid.

Realiseert u zich niet dat de stad op deze manier wordt onderworpen aan de grillen van Rochdales praktijken? Dat de hele maatschappij voor de kosten opdraait?

U past deze wet selectief toe: wanneer het samenvalt met private belangen. Hieruit maken we dus op dat dit niets te maken heeft met “handhaving van de nationale wetgeving”. Bovendien wordt vergeten dat we het over de “Wet Kraken en *Leegstand*” hebben. Moeten we ons verbazen dat u zich blijkbaar wettelijk verplicht vult om slechts de helft ervan te handhaven?

In kort, geachte heer Van der Laan, waarom -- echt, waarom -- bedreigt u de Jan Hanzenstraat 84 met ontruiming? En, daar deze brief wijdverspreid over het internet wordt, misschien kunt u gebruik maken van deze gelegenheid om uw eerdere uitingen over uw woonbeleid op te helderen -- niet nodig, natuurlijk, maar wel gewaardeerd door diegenen onder ons die niet vooraanstaande politici zijn.

Met vriendelijke groet,

Valentin Ducharme
staatsliedenbuurt@squat.netWie: 
hf

Pand uitgesloopt door Rochdale.

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
dec

Voorzitter, Burgemeester en Commissieleden

In deze gemeente wordt omtrent ontruiming van kraakpanden een beleid gehandhaafd dat prioriteiten kent. Panden die langdurig leeg stonden en waarvoor verder geen plannen bestaan zouden de laagste prioriteit hebben. Verder heeft de burgemeester persoonlijk verklaart, dat een eigenaar die een pand na een ontruiming weer leeg laat staan, niet kan rekenen op en nieuwe ontruiming met hoge prioriteit. Tevens wordt sinds jaar en dag in Amsterdam niet voor leegstand ontruimd.

Uitgaande daarvan vraag ik me af, hoe het pand, gelegen aan de Jan Hanzenstraat 86, in Amsterdam West op de ontruimingslijst van het OM terecht kon komen.
Dat pand is nu al de derde keer door krakers bewoond.
Vele jaren geleden werd een lege etage daar gekraakt.
Het pand moest echter worden verlaten omdat de fundering door slecht uitgevoerde bouw-werkzaamheden werd beschadigd.
Het bleef leegstaan.

Een jaar geleden werd het pand opnieuw ontruimd nadat in 2010 een tweede keer krakers daar waren gaan wonen. Het zou verkocht worden.
Verkoop is echter onmogelijk, omdat de fundering beschadigd is.
Tevens is het pand door de eigenaar volledig onbewoonbaar gemaakt.
Elektriciteit en water werden afgesloten.
Nog niet eens antikrakers zouden daar kunnen wonen, vindt bouw en woningtoezicht.
De eigenaar heeft noch plannen kenbaar gemaakt noch vergunningen aangevraagd om verder iets met het pand te doen.
Het is duidelijk dat op de volgende ontruiming alleen maar leegstand kan volgen

Eigenaar van het pand is de woningbouwcorporatie Rochdale, die rond de jaarwisseling een brief heeft verstuurd waarin ze beweert dat ze grote schade lijdt door krakers. Gemiddeld zou het om 8000 euro per pand gaan. In het betreffende pand werden de vernielingen echter door Rochdale zelf aangerecht. Verder zou ik veronderstellen dat de schade die deze corporatie door krakers wordt toegebracht minimaal is vergeleken met de schade die de fraude van de voormalige directeur Hubert Mollenkamp heeft veroorzaakt.

Om af te leiden van de criminele praktijken binnen hun directie en de algemene verwaarlozing van haar maatschappelijke verantwoording, geeft Rochdale nu krakers de schuld aan hun falen. Het openbaar ministerie en het stadsbestuur van Amsterdam gaan daar zomaar in mee.

Is dat de manier hoe u wilt omgaan met een corporatie die woonruimte vernielt in plaats van deze te creëren en te onderhouden. Die, net als elke speculant zonder maatschappelijk belang, vastgoed alleen gebruikt voor winstbejag en fraude.
Vindt u dat een corporatie die zich zo gedraagt, het verdient om door inzet van de politie voor de tweede keer binnen een jaar hetzelfde pand ontruimd te krijgen?

U kunt van krakers vinden wat u wilt. Maar dat gaat echt te ver. U werkt hier direct mee aan het vernielen van woonruimte in de stad. Van belangenafweging, leegstandshandhaving – zoals de wet deze voorschrijft – of efficiente inzet van politie capaciteit kan hier geen sprake zijn.
Ik heb al eerder deze commissie erop gewezen dat de willekeur lijkt te regeren bij het samenstellen van de ontruimingslijsten. Het betreffende pand is daar weer eens een voorbeeld van.
Als het door u zelf bepaalde beleid meer dan een holle frase is, dan zie ik eigenlijk geen andere mogelijkheid dan het betreffende pand van de lijst te schrappen. Ik wil u bij deze dus ook verzoeken dat te doen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech