Rechtbank beveelt opheffing bewaring van kinderen in gesloten gezinsvoorziening Zeist

Nieuws, gepost door: nn op 19/12/2014 12:07:46

Wanneer: 19/12/2014 - 19:30

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 december 2014 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak van twee jonge kinderen die in bewaring waren gesteld in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. De kinderen van drie en vier jaar oud zijn uitgeprocedeerd. Ze verbleven met hun moeder in een gezinslocatie toen zij vroeg in de morgen door de Vreemdelingenpolitie werden opgehaald en naar een gesloten locatie in Zeist werden overgebracht.

Gezinsgevangenis Kamp Zeist

De rechtbank oordeelt nu dat de belangen van de kinderen hierbij niet goed zijn afgewogen. De rechtbank beveelt dat de kinderen en hun moeder onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.
Defence for Children ondersteunde de advocaat in de procedure en stelt dat een juiste afweging van de belangen van de kinderen ertoe had moeten leiden dat van inbewaringstelling was afgezien.

Gezinnen opgesloten in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist

Sinds 13 september 2013 werden gezinnen met kinderen in beginsel niet meer in vreemdelingenbewaring geplaatst voordat zij werden uitgezet. Daarna kwam het voor dat gezinnen met kinderen in de illegaliteit verdwenen als ze hoorden dat ze uitgezet zouden worden. In een brief van 28 mei 2014 schreef de staatssecretaris dat hij gezinnen voorafgaand aan hun uitzetting toch weer in vreemdelingenbewaring wilde kunnen stellen. Daarvoor zal naar verwachting aan het begin van 2015 een nieuwe locatie worden geopend met speciale voorzieningen die ervoor moeten zorgen dat de locatie beter geschikt is voor kinderen. De staatssecretaris schreef in die brief ook dat gezinnen die zullen worden uitgezet, mogen blijven op de locaties waar zij al zijn opgevangen, totdat die nieuwe locatie in Zeist klaar is. In september 2014 kwam de staatssecretaris op deze toezegging terug. Op het detentiecentrum in Zeist is een tijdelijke locatie ingericht waar kinderen die worden uitgezet in bewaring kunnen worden genomen, totdat de nieuwe locatie is gerealiseerd. De staatssecretaris zegt in zijn brief dat hij het belangrijk vindt dat kinderen zo snel als mogelijk kunnen verblijven in een omgeving zonder celbeleving. Defence for Children begrijpt dit argument niet goed nu plaatsing in een gesloten locatie per definitie meer celbeleving teweegbrengt dan voortzetting van het verblijf in de open locatie waar de gezinnen al werden opgevangen in overeenstemming met de toezegging uit de brief van 28 mei 2014.

Afweging belangen kinderen vereist

Defence for Children maakt zich er ernstige zorgen omdat de inbewaringstelling van gezinnen met kinderen voorafgaand aan hun uitzetting weer is hervat. De nieuwe locatie die specifiek voor het detineren van kinderen zou worden ingericht, is er nog niet. Dit is met name zorgwekkend omdat Defence for Children van diverse kanten signalen heeft gekregen dat de tijdelijke locatie niet kindvriendelijk is. Het gaat om een terrein met enkele verplaatsbare wooneenheden omringd door een hoog hek. De locatie heeft de uitstraling van een gevangenis.
Defence for Children is verheugd over de uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarin wordt benadrukt dat de beslissing om kinderen in vreemdelingenbewaring te stellen een uitdrukkelijke afweging van de belangen van de kinderen vereist. Defence for Children zal de staatssecretaris in volgende gevallen wijzen op deze verplichting en bepleiten dat kinderen niet in bewaring worden gesteld.
Detentie schadelijk voor kinderen

De Coalitie Geen Kind in de cel strijdt al sinds 2006 tegen het vastzetten van kinderen vanwege hun verblijfsrechtelijke status. In de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan?' vertellen kinderen en ouders hoe het is om in vreemdelingendetentie te verblijven. De kinderen raakten beschadigd in hun ontwikkeling omdat ze in een cel werden gezet enkel omdat ze het land niet in mochten of juist moesten verlaten. De Coalitie Geen Kind in de Cel houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe gesloten gezinslocatie nauwlettend in de gaten.

Naschrift: Op 8 december stuurde AAGU een brief met bevindingen en videolink over de gezinsgevangenis in Kamp Zeist naar de coalitie Geen kind in de cel. Zie: http://aagu.nl/2014/campagne-kamp-zeist.html.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech