Meld je nu aan voor bustour langs detentiecentra 13 dec.

Nieuws, gepost door: No Border Netwerk op 03/12/2014 12:10:28

Wanneer: 03/12/2014 - 22:04

Op zaterdag 13 december vindt er een bustour plaats langs de detentiecentra Kamp Zeist en Rotterdam Airport. We gaan de 2 Apartheidsmuren bezichtigen, verafschuwen, beklagen en bevragen. De opgeslotenen kunnen wel wat steun en aandacht gebruiken in hun eenzame strijd.
Meld je nu aan voor deze bustour: stuur een mailtje ovv “bustour 13-12-14″ naar info@no-border.nl. Laat weten waar je wilt opstappen (Amsterdam Sloterdijk of Utrecht) en of je de hele tour meegaat of alleen een deel.


[English Below]

Er zijn momenteel twee hoge muren in Nederland (Zeist en Rotterdam) waarachter mensen voor langere tijd worden opgesloten puur en alleen omdat men niet over de vereiste papieren beschikt om in Nederland te mogen verblijven. Dit zijn mensen die niet in Europa geboren zijn en dit niet kunnen aantonen. Omdat je hier niet geboren bent is géén reden je op te sluiten zegt de EU, staat in de Universele Rechten van de Mens en staat zelfs in artikel 1 van de Nederlandse wet. Toch worden mensen soms zelfs langer dan één tot anderhalf jaar opgesloten, ver uit ons zicht. Nederland en Italie doen dit als de enige Europese landen voor zulks een lange tijd. Daarom gaan we actie voeren. Om deze mensen te ondersteunen. Omdat wij Apartheid afschuwelijk vinden en niet passend in onze beschaving. Tijd dus voor een grote gezamenlijke actie in het bos van Zeist en op het vliegveld van Rotterdam.

We vertrekken vanuit Amsterdam; 11.30 uur station Sloterdijk verzamelen voor de bus / 12.00 uur stipt vertrekken we.

De bus gaat een tussenstop maken, voor opstappers, in Utrecht bij het CS (achterkant, Jaarbeurszijde), geschatte aankomsttijd daar: 12.45 uur. We zullen vanaf Utrecht CS om 13.10 uur weer vertrekken.

Schatting aankomst bij Kamp Zeist: 13.40 uur. Vanaf Zeist zullen we om 14.40 uur vertrekken.
Schatting aankomst in Rotterdam: 16.10 uur. Vanaf Rotterdam zullen we om 17.30 uur weer vertrekken.

Aankomst Sloterdijk zal dan zijn rond 19.00 uur.

Laat deze mensen weten dat er ook mensen zijn in dit land die dit systeem niet ondersteunen !
Laat deze mensen weten dat er ook mensen zijn die dit systeem onmenselijk vinden. Dat dit systeem niet mag en kan blijven voortbestaan. Dat de gevangenismaatschappij moet stoppen. Dat er een einde aan deze staatsterreur moet komen.
Wie achter deze muren gegijzeld wordt gehouden verliest alle hoop in de mensheid. In een totaal isolement leven is bijna niet te doen, men wordt gebroken door het systeem. Daarom is een teken van menselijkheid zo belangrijk ! Laat deze mensen niet vallen ! Laat ze niet alleen. Wees niet onverschillig. Laat je hoofd niet zakken voor racisme.

----

No Border Bustour along the two Apartheid Walls in the Netherlands.

There are currently two high walls in the Netherlands (Zeist and Rotterdam) where behind people are locked up for a long time purely because they do not have the required paperwork to be allowed to stay in the Netherlands. These are people who were not born in Europe and can not proof this. Because you are not born here is no reason to get imprisoned, not so according to the Universal Human Rights, not according to the EU, and not even to Article 1 of the Dutch law. People often are being locked up for more than one and a half years, far from our sight. Netherlands and Italy do this as the only European countries for such a long time. Therefore, we will take action. To support these people. Because we find abhorrent apartheid and not appropriate in our civilization. Time for a major joint action in the woods of Zeist and Rotterdam airport.

We depart from Amsterdam; 11.30 hrs at Sloterdijk Station gather for the bus / we leave at 12.00 hrs.

The bus will make a stop for participants, in Utrecht CS (Jaarbeurszijde), approximate time there: 12:45 hrs. Depart : 13.10 hrs.

Estimated arrival at Camp Zeist: 13.40 hrs. Depart : 14.40 hrs.
Estimated arrival in Rotterdam: 16.10 hrs. Depart : 17.30 hrs.

Estimated arrival Sloterdijk : 19.00 hrs.

Subscribe: stating "Bus 13-12-14" at info@no-border.nl.
Let us know in your mail where you want to get on and if you join the whole tour or just a part.

Let these people know that there are people in this country and in Europe who do not support this system !
Let these people know that there are people who find this an inhumane system. That this system is not allowed and can continue to exist. That 'prison-society' must stop. So we should put an end to this 'State-Terrorism' there.
Who is held hostage behind these walls lose all hope in humanity. Life in total isolation is almost impossible to do, you get broken by the system. Therefore, a sign of humanity is so important! Don't let these people fall ! Do not leave them alone. Do not be indifferent. Don't let your head down for racism.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech