Stop criminalisering van De Vloek! Burgemeester verbiedt demonstratieroute

Nieuws, gepost door: De Vloek op 02/12/2014 12:09:24

Wanneer: 02/12/2014 - 21:26

Aanstaande zaterdag gaan De Vloek en sympathisanten demonstreren tegen de voorgenomen ontruiming en sloop van de vrijplaats in de Scheveningse haven. De demonstranten willen vanaf het kerkplein een route lopen door de stad langs plekken als het voormalige Blauwe Aanslag terrein en het kantoor van de CDA. Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft de route van de demonstratie echter op drogredenen verboden en criminaliseert daarmee De Vloek.


Ruim een maand voor de geplande demonstratie tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is er melding gedaan bij de gemeente en politie. Echter is er door de gemeente heel lang gerekt tot er een besluit kwam, en pas op woensdag 26 november werden de officiële beperkingen die aan de demonstratie zijn opgelegd bekend gemaakt. De demonstratie mag de volledige aangemelde route niet lopen, ook mag er geen gebruik gemaakt worden van het Kerkplein. Als reden word er aangevoerd dat acties van De Vloek een grote kans zouden hebben op openbare ordeverstoring omdat er mensen zijn opgepakt bij eerdere acties zou als de kraakactie van de Pier. Uit de beperkingen blijkt ook dat de burgemeester wil dat toekomstige demonstraties van De Vloek en hun sympathisanten überhaupt niet meer mogen lopen.

Echter is er van ordeverstoring tijdens de campagne van De Vloek nooit sprake geweest, laat staan dat daar bewijs voor is. Toch zet de burgemeester de sympathisanten van De Vloek weg als ordeverstoorders en beperkt hij de demonstratie tot een statische manifestatie op de Koekamp of een korte route van de Koekamp richting Laan van Noi en weer terug.

“Hier mee word ons recht op demonstratie zo ver ingeperkt dat er niets van over blijft. Het is niet alleen van belang dat je je mening kan uiten maar de locatie en op wat voor manier je dat wil doen is een wezenlijk onderdeel van het recht op betoging” aldus een woordvoerder van De Vloek.

Wij zijn het niet eens met de vergaande beperkingen die de burgemeester ons oplegt. Wij stappen dan ook naar de rechter. Morgen dient het kort geding aan de rechtbank in Den Haag. Houd de website www.devloek.nl goed in de gaten voor updates.

Stop criminalisering van De Vloek! Stop de inperking van het demonstratierecht!

Oproep demonstratie: http://devloek.nl/6-12-2014-demonstratie-de-stad-van-ons-de-vloek-moet-b...
http://www.devloek.nlWie: 
De Vloek

Mayor prohibits demonstration route. Stop the criminalization of De Vloek!

This Saturday, De Vloek and its supporters will demonstrate against the planned eviciton and demolition of the social center in the Scheveningen harbor. The protesters want to march a route from the Kerkplein through the city along places such as the site of the now demolished squat the Blauwe Aanslag and the office of the Christian Democrats. Mayor of The Hague van Aartsen has banned the route of the demonstration, on the basis of fallacies and is criminalizing De Vloek.

About a month before the planned demonstration against the eviction and demolition of social center De Vloek, the city and the police were given a heads up. However, the city kept delaying its response and the official limits placed on the demonstration were not made known until Wednesday November 26. The demonstration will not be allowed to follow the planned route, and we will also not be allowed to assemble at the Kerkplein. The reason that they gave was that actions centered around De Vloek have an increased chance of disturbing the public order because people were arrested at earlier actions, such as the squatting action at the Pier. From these imposed limits, it is apparent that the mayor wants to put a definitive stop to all future demonstrations by De Vloek and their supporters.

There is actually no reason to believe that the campaign for De Vloek has caused a disturbance of the public order, let alone that proof as such exists. Nevertheless, the mayor has written off supporters of De Vloek as “disturbers of the peace” and has limited the demonstration to a static manifestation on the Koekamp or a short route from the Koekamp in the direction of Laan van NOI and back again.

“In this manner, our right to demonstrate has been so severely limited that there is nothing left of it. It is not only important to be able to express your opinion, but the location and the way you want to do that is an essential element of the right to protest,” a representative from De Vloek stated.

We do not agree with the profound limits that the mayor has imposed on us. We will take this matter to court. The lawsuit will take place tomorrow (3 Dec) in the courthouse in The Hague. Keep an eye on the website www.devloek.nl for updates.

Stop the criminalization of De Vloek! Stop curtailing our right to demonstrate!

http://www/devloek.nlWie: 
De Vloek

Morgen doet de voorlopige voorzieningenrechter uitspraak over de demonstratie van aankomende zaterdag.Wie: 
nn

Vervolg: 'De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ook rechter verbiedt demonstratie', https://www.indymedia.nl/node/25725 .Wie: 
nn

Meer vervolg: 'UPDATES: De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ons demonstratierecht word ontnomen', https://www.indymedia.nl/node/25743 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech