AIVD-richtlijnen 2012: meer focus op Anarchisten

Nieuws, gepost door: nn op 23/02/2012 02:12:54

Wanneer: 23/02/2012 - 00:39

"30 977 AIVD
Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2012

Door middel van deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012. .... Het Jaarplan zelf is vanwege zijn inhoud staatsgeheim gerubriceerd en is integraal gedeeld met uw Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. "
Etc.

Maar zie vooral de volgende paragraaf:

"De inzet van de AIVD op onderzoeken naar anarcho-extremisme wordt in 2012 vergroot. Anarcho-extremisme wordt gekenmerkt door een samenwerking van individuen of groeperingen die zich niet langer beperken tot een single issue (zoals dierenrechtenextremisme, verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid, antifascisme, antiglobalisering, of milieuextremisme), maar op meer gebieden actief zijn en die daarbij op oneigenlijk of ondemocratische wijze extremistische activiteiten verrichten vanuit een anarchistische ideologie. De AIVD blijft actief werken aan het verhogen van het (veiligheids)bewustzijn bij bedrijven en overheidsinstellingen inzake gewelddadig verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid. "

Origineel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30977/kst-30977-44?resul...

Tags: aivd anarchisme


Wie: 
b-nn

Volgens mij had dit ook wel vermeld mogen worden (in het kader van het vergroten van de contra-inlichtingen):

De inzet van weldenkenden op onderzoeken naar de AIVD wordt in 2012 vergroot. AIVD-extremisme wordt gekenmerkt door een samenwerking van individuen of groeperingen die zich niet langer beperken tot steun voor een single issue (zoals (bio-)terrorisme, steun aan een mensonterend asiel- en vreemdelingenbeleid, fascisme, stimuleren van de totale ontwrichting van menselijke solidariteit, of milieuvernietiging), maar op meer gebieden actief zijn en die daarbij op oneigenlijk of ondemocratische wijze extremistische activiteiten verrichten vanuit een misplaatste en gevaarlijke staatsideologie. De AIVD blijft actief werken aan het verlagen van het (morele) bewustzijn bij bedrijven en overheidsinstellingen inzake uitvoering van het asiel- en vreemdelingenbeleid."


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
JK

In het verlengde hiervan min of meer, vandaag dit bericht:

Nederland leidt project tegen internet-extremisme

http://webwereld.nl/nieuws/109614/nederland-leidt-project-tegen-internet...

Dit ligt in het verlengde van de reeds bestaande Nederlandse Notice & Take Down, citaat:

"Het zogeheten Clean IT Project, opgezet met Europese subsidie, valt
onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV). Het is bedoeld voor een publiek-private samenwerking "als
gesprekken tussen overheid en bedrijfsleven zijn vastgelopen", aldus de
website van dit overheidsproject. Doel is een vrijwillige medewerking
van private partijen met overheden en opsporingsinstanties in de EU-landen."

lees verder via bovengenoemde link.Wie: 
Raymond

" oneigenlijk of ondemocratische wijze extremistische activiteiten verrichten vanuit een anarchistische ideologie. " Een noodzakelijke aanvulling lijkt me de rol van straf rechter en Officier van Justitie noemen in kader geciteerde brief. Openbaar Ministerie zou meer moeten doen aan " waarheids vinding " vind het OM notabene zelf in tv interview tijd geleden ! Verder te veel dossiers al jaren en te weinig mens kracht. Dan nog de rechtse tijdgeest. De politie levert het materiaal aan voor rechters bij strafzaken. Ook dat nog. Dan nog het probleem een gespecialiseerde straf recht advocaat vinden van bewezen kwaliteit die zich voor je wil inzetten als je verdachte. Een optel som van ellende. Je kansen staan slecht als kleine krabbelaar als je voor moet komen. Maar is die optel som ook geldig als er een politiek proces is ? Of is er dan wel veel mens kracht. Alleen bij grote zaken denk ik. Is de kans daar door op een eerlijk proces groter bij een zaak die veel aandacht trekt ? Of juist het tegendeel ? Mijn idee is dat de meerderheid van mensen die zich op legale manier bekent als sympathie hebbend voor anarchisme met name anarcho communisme op andere manier wordt aangepakt. Bijvoorbeeld zal de politie als je slachtoffer bent van misdrijf mishandeling zich niet inspannen voor je zaak. Doen ze toch al te weinig als je de cijfers ziet. Als je als verdachte voor moet komen dan zullen ze tegen werken als je advocaat je wilt ontlasten door zijn vragen om dossiers en getuigen tegen te werken. Idem Justitie. Ik noemde al als je je op legale manier bekent als sympathie hebbend voor anarchisme. Stel je hebt een website en je noemt daar dat je inspiratie haalt uit het anarcho communisme - zo als ik heb - in het kader van leiderschaps vragen in een organisatie dat je vind in dat verband dat medewerkers samen de besluiten moeten nemen. Dat kan al heel verdacht zijn in de ogen van de AIVD ? Wat extreem is maakt de AIVD wel uit kortom of de straf rechter ? Is extreem gelijk aan strafbaar ? Het is weinig concreet. Hoe extreem vind jij in kader bovenstaand mijn website ? Moet ik me nu zorgen maken over de AIVD ? Of nu pas naar aanleiding van dit commentaar ? De tijd zal het leren. Ik vraag me kortom af wie de beslissingen neemt de AIVD of de staf rechter.
http://www.wix.com/veganfoodini/4u
Steun mijn initiatief zo als beschreven op genoemde website en :
https://twitter.com/#!/Veganfoodini
en :
http://www.youtube.com/user/Veganfoodini?feature=mhee
Groeten van Raymond.Wie: 
nn

Klinkt als de Red Scare, Hoover US en anti-communisme periode, Adenauer BRD.
Vooral het bedrijfsleven beducht maken is nogal een breed en daarmee gevaarlijk anti-democratisch instrument.

In het kort een klopjacht en volledig disproportioneel in verhouding tot het aantal incidenten. Al is het maar vanwege de financieën gemoeid met een dusdanig grote operatie. Kan spijtig genoeg niet op de mogelijke kosten in gaan omdat dit adviezen meebrengt. Maar gaat het om een actie tegen de vrijheid van denken of tegen het handelen. Indicaties van Neonazi's zorgen ook niet dat alle neonazi's hun baan kwijtraken of niet aan de bak komen. Wil wel eens een keer iets inhoudelijk horen van zo'n slamiel die dit bedacht heeft.

En voor de mensen die dit nog hebben bedacht:

Petities en een youtube kanaal met een kopie???Wie: 
jk

Meer over het eerder genoemde 'Clean IT project' is hier te vinden:

http://webwereld.nl/analyse/109616/hoe-nederland-internet-wil-schoonvege...

enkele citaten:

"De projectleider bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vertelt Webwereld echter dat de inhoudelijke koers in Clean IT "in de eerste plaats afhankelijk is van de deelnemers aan de workshops" die het projectteam organiseert. Daar zijn naast overheden ook private partijen zoals hosters voor uitgenodigd.

"De bedoeling is uit te komen op 'general principles' die door alle partijen onderschreven worden, en waaraan diverse (nationale) best practices aan verbonden kunnen worden (die internationale uitrol verdienen)." Volgende week wordt er van deze algemene principes een draft gepubliceerd, op de website van het project. Daarover is "voor een belangrijk deel consensus bereikt", aldus de projectleider.

(...)

Vooral hosters en social media

Het Clean IT Project wil niet onthullen welke private partijen er meewerken aan dit initiatief. "Deze informatie geven wij (nog) niet prijs. Het is aan de private partners zelf om aan te geven of ze hier bekendheid aan willen geven. Zeker in de beginfase van het project is het natuurlijk onzeker wat de uitkomsten precies zijn of men daar hun bedrijfs-imago aan wil koppelen."

De projectleider voegt hieraan toe: "Wel kan opgemerkt worden dat voor dit project de zogenaamde 'access providers' minder relevant zijn dan bedrijven uit de hostingsector en social media. Het gaat hier immers vooral om propaganda en recruterings-activiteiten van terroristen."

Zie ook Bits Of Freedom:
https://www.bof.nl/2012/01/04/7381/

Zie website The Clean IT project:
http://www.cleanitproject.eu/newsandevents.html

...Het project heeft in mei vorig jaar een EC-subsidie van zo'n 325.000 euro gekregen.Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech