[29-11-2014] Kraakdemo! Maastricht solidair met de Vloek

Nieuws, gepost door: nn op 24/11/2014 11:10:31

Wanneer: 24/11/2014 - 22:00

--English & German Below--

Krakers, alternatievelingen, kunstenaars, veganisten, studenten, ouderen, jongeren, werkenden, werkelozen en verder al wat leeft!

We nodigen jullie uit om je op 29 november om 13:00 uur aan te sluiten bij ons protest in Maastricht! We gaan de straat op, omdat we het niet langer pikken dat vrijplaats na vrijplaats van ons wordt afgenomen. Hotel de Ossekop en Mandril zijn afgelopen jaar van de Boschstraat weggeveegd, onlangs is De Valreep in Amsterdam ontruimd en nu moet De Vloek in Scheveningen er ook aan geloven...De Vloek is 12.5 jaar geleden gekraakt en in die tijd is het pand uitgegroeid tot een fantastische plek waar jong en oud terecht kan voor culturele, sociale en politieke activiteiten of om gezellig te eten. Nu moet De Vloek wijken voor een top-zeilcentrum, terwijl een redelijk nieuw zeilcentrum elders in de straat grotendeels leeg staat. Wederom moet een sociaal initiatief van onderop plaats maken voor een propaganda-plaatje van de elite, waarmee het sociale, open karakter van de locatie zal verdwijnen. Wanneer gaan we ervoor zorgen dat we een samenleving creëren waarin saamhorigheid en fantastische initiatieven vanuit het volk voor geld, macht en elitair gedrag gaan?

Met ons protest hopen we aandacht te vragen voor het lot van De Vloek, evenals vrijplaatsen in het algemeen. De kraakbeweging speelt een grote rol in het behoud van dergelijke plaatsen waar mensen en initiatieven zich vrij kunnen ontwikkelen. Het in beeld brengen van de kraakbeweging is daarom erg belangrijk. Tijdens de demonstratie willen we dan ook met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geluid laten horen! We zullen dwars door Maastricht trekken met muziek, spandoeken, vlaggen, protestborden en megafoons! Laat ook jouw geluid horen, neem muziekinstrumenten, megafoons, spandoeken en je beste stem mee en kom op 29 november naar Plein 1992 in Maastricht. We rekenen op jullie! :)

Laat 1000 vrijplaatsen ontstaan!
De Vloek blijft!
Kraken gaat door!!

---------------------

Squatters, alternative people, artists, vegans, students, grown-ups, children, youngsters, employed, unemployed and everything else that lives!

We invite you to join us the 29th of November at 13:00 hs to protest in Maastricht! We are taking our voices to the streets, because we no longer stand it that freezone after freezone is is taken away from us. Hotel de Ossekop and Mandril have been erased from the Boschstraat last year, recently De Valreep in Amsterdam has been evicted and now De Vloek in Scheveningen faces the same threat…

De Vloek has been squatted 12.5 years ago and in this time the building has been developed to an amazing space where everyone can go for cultural, social and political activities or to enjoy some nice food. Now De Vloek has to make space for a top sailing centre, while another new sailing centre in the same street for a big part is empty. Again a bottom-up social initiative has to move for a propaganda image of the elite, so the social, open vibe of the location will disappear. When will we start creating a society in which solidarity and great initiatives from the people come before money, power and elitist behaviour?

With this protest we hope to ask attention for the faith of De Vloek, as well as freezones in general. The squatting movement plays a big role in the preservation of such places where people and initiatives can develop freely. Putting the squatting movement on the map is thus very important. Therefore during the demonstration we would like to make as much sound with as many people as possible! We will walk through Maastricht with music, banners, flags, protest signs and megaphones! Let your sound be heard as well, take your instruments, megaphones, banners and best voice and come the 29th of November to Plein 1992 in Maastricht! We count on you! :)

Let a 1000 freezones emerge!
De Vloek stays!
Squatting continues!!

-------------------------

Besetzer*innen, Künstler*innen, Veganer*innen, Studenten, Erwachsene, Kinder, Arbeiter, Arbeitslose und alle Anderen!

Am 29. November 2014 ab 13 Uhr werden wir in Maastricht auf die Straße gehen und unsere Stimmen erheben – und dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen! Wir ertragen es nicht länger, dass uns nach und nach Freiräume genommen werden! Im letzten Jahr wurden uns die Freiräume im „Hotel de Ossekop“ und „Mandril“ in der Boschstraat genommen, vor kurzer Zeit wurde dann „De Valreep“ in Amsterdam zwangsgeräumt und nun droht „De Vloek“ in Scheveningen das selbe Schicksal...

„De Vloek“ wurde vor mehr als 12 Jahren besetzt. In dieser Zeit hat sich „De Vloek“ zu einem unglaublich tollen und beliebten Treffpunkt für Menschen entwickelt, die sich kulturell, sozial und politisch engagieren und gemeinsam tolles Essen genießen. Jetzt aber soll „De Vloek“ Platz für ein Segel-Center machen und das, obwohl es auf der selben Straße bereits ein neues Segel-Center gibt, welches noch eine ausreichend freie Fläche bieten würde. Schon wieder soll ein soziales Projekt weichen, um Platz für die „Oberschicht“ zu machen! Werden wir irgendwann eine Gesellschaft werden können, in der Solidarität und tolle soziale Initiativen von Menschen wichtiger sind als Geld und elitäres Gehabe?!

Mit unserem Protest möchten wir auf diesen schönen Ort „De Vloek“ aufmerksam machen, aber auch auf andere gefährdete Freiräume. Die Squatter-Bewegung spielt eine große Rolle für die Erhaltung solcher Orte, wo sich Menschen und Initiativen frei entwickeln können. Genau deshalb möchten wir laut auf uns aufmerksam machen – und dafür brauchen wir euch! Wir möchten mit Musik, Transparenten, Flaggen, Plakaten und natürlich Megaphonen durch Maastricht laufen. Sei dabei, erheb' deine Stimme für „De Vloek“! Schnapp dir dein Instrument, ein Megaphon oder gestalte ein Protest-Plakat und sei mit uns dabei! Komm am 29. November zum Platz „Plein 1992“ in Maastricht, wo wir uns ab 13 Uhr treffen. Wir zählen auf dich!

De Vloek stays!
Squatting continues!!Wie: 
nn

.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech