[020] Spinhuis update: UvA dagvaard studenten - nachtelijke fakkeltocht richting Maagdenhuis [vid!] - rechtzaak vrijdagochtend

Nieuws, gepost door: nn op 22/10/2014 10:09:15

Wanneer: 22/10/2014 - 20:47

(english below)
Op 3 oktober benadrukte Yasha Lange, de woordvoerder van het UvA-bestuur, op landelijke radio hoe belangrijk het was dat het bestuur met de studenten in het Spinhuis in gesprek bleef. ‘Als we ergens als UvA geen zin in hebben, dan is het procederen tegen eigen studenten.’ Hij sprak de wens uit hier samen uit te willen komen. Daarna hoorden we niets meer van het bestuur.

Tot vorige week. Toen kregen zes studenten, die eerder een Wob-verzoek hadden ondertekend, een 127 pagina’s dikke dagvaarding bezorgd per post. Uit deze dagvaarding blijkt dat de UvA nog steeds geen concrete plannen met het pand die wij verhinderen, en we hebben nu zwart op wit dat er wel plannen waren om antikraak in het pand te zetten, iets wat eerder, in meerdere gesprekken met de Rector Magnificus, glashard ontkend werd.

Afgelopen vrijdag was er een manifestatie in het Spinhuis als reactie op de dagvaarding van de UvA. Er was muziek en daarna speeches met oa Ewout van der Hoog, één van de Maagdenhuisbezetters in '69. Daarna sprak iemand van het Spinhuis Collectief wiens speech je hier kan teruglezen (http://hetspinhuis.wordpress.com/2014/10/21/kraak-de-universiteit/). Hierna liepen we naar het Maagdenhuis toe en lieten we een Spiderman met een breekijzer in zijn hand achter bij de voordeur. Filmpje is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=0hi5KMXrfHs

Aanstaande vrijdagochtend vindt de hoorzitting plaats om 9.30 bij de rechtbank op Parnassusweg 220. Mocht je tijd hebben om de zes gedagvaarde studenten (alleen omdat ze een WOB-verzoek indienden!!!) en het Spinhuis te steunen, kom vooral langs! We zullen zo'n 15 min van te voren buiten verzamelen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(english)

Spinhuis Newsletter Week 7
Dear all,

It’s been some time since the last email. Quite a lot of things have happened in the last week that require an update, but lets start with this week’s program. At this moment a group of people participating in the workshop Situationist psychogeography are confusing themselves and the tourists around them through the rain in central Amsterdam. This Thursday 20.00 we have an exciting storytelling evening with stories that you do not hear from the news or the papers, stories from people who occupied places and tried to change things for the better. Besides stories there will also be great klezmer music from Caspian Scratch! On Friday evening there will be music in the Spinhuis as well, with To Twelve (and maybe more) playing some funky tunes

Now more about the situation of the Spinhuis. A week ago six students personally received a 127 page subpoena from a lawyer’s office hired by the university. Strangely enough, these six students were selected as ‘squatters’ solely because they put their name under the WOB-verzoek... In the 127 pages we still haven’t been able to find any concrete plans that we are obstructing by our stay in the former Common Room of the Spinhuis. It does however mention that they were planning to put anti-squat in the building, something that was denied several times by the Rector Magnificus in our talks. Some of us were interviewed by AmsterdamFM about all this last week, you can listen to it here: http://www.amsterdamfm.nl/krakers-over-dagvaarding-zo-gaat-de-uva-om-met...

The hearing will be Friday morning 9.30 at the courthouse at Parnassusweg 220. We very much appreciate it if you show up (15 minutes earlier) to support the collective and the students that have been subpoenaed.

Last Friday, in response to the legal action taken by the UvA we organized a manifestation at the Spinhuis with the slogan ‘Kraak de universiteit!’. There was some great music from Piro Syklone. We then had a speech by Maagdenhuis ´69 occupier Ewout van der Hoog, followed by a speech from one of the Spinhuis Collective which you can read back here. After this speech, a group of about 60 students and sympathizers walked to the Maagdenhuis with torches and left a big Spiderman at the front door. The day after many of us participated in the massive street rave Amsterdam Danst Ergens Voor, with the spiderman torso placed on the truck at the front of the demo, and with some of the collective giving a speech on the ADEV stage about the Spinhuis. (video above)

Finally, as always, we can still use more help from people in filling barshifts. Also, if you want to organize an event in the Spinhuis, send an email to hetspinhuis@gmail.com. And of course, sign the petition if you haven’t already!

Best regards,
The Spinhuis Collective

https://www.facebook.com/hetspinhuis
http://hetspinhuis.wordpress.com/Wie: 
nn

PERSBERICHT
23 Oktober 2014
UvA-bestuur klaagt studenten aan
Op vrijdag 24 oktober om 09:30 uur vindt de hoorzitting plaats van de Universiteit van Amsterdam tegen zes UvA-studenten, naar aanleiding van de kraak van het Spinhuis aan het begin van dit collegejaar. De kraak is een actie tegen het beleid dat het UvA-bestuur op de universiteit voert en het gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap. Op 3 oktober benadrukte Yasha Lange, woordvoerder van het UvA-bestuur, op Radio 1 dat het bestuur met de studenten in het Spinhuis in gesprek wilde blijven, omdat het bestuur niet wilde ‘procederen tegen eigen studenten.’ Deze dialoog werd echter bruut verbroken toen het UvA-bestuur anderhalve week geleden, zonder aankondiging of overleg, een kort geding aanspande tegen zes studenten die eerder onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid Bestuur om de plannen voor het gekraakte pand hadden gevraagd.

De studenten van het Spinhuis hebben altijd aangegeven met het UvA-bestuur in gesprek te willen blijven en eventuele toekomstige plannen met het pand niet in de weg zullen staan. Begin september kraakten zij een deel van het Spinhuis, dat voorheen dienst deed als ‘common room’, uit protest tegen de hiërarchische structuur op de universiteit en het gebrek aan inspraak van studenten, docenten en onderzoekers op het universiteitsbeleid. Op deze manier wilden zij ruimte geven aan eigen initiatief en experiment. Sindsdien zijn er in de ruimte talloze lezingen, debatavonden, filmavonden, leesgroepen, muziekavonden en andere activiteiten georganiseerd. Dat het UvA-bestuur deze plek nu wil laten ontruimen terwijl er nog geen duidelijke plannen zijn met het pand, vinden de studenten onacceptabel.

‘De wijze waarop het UvA-bestuur met haar studenten omgaat, laat zien hoe weinig inspraak studenten daadwerkelijk hebben op de universiteit’, alsdus Studentenraadslid Ruud van der Veen. ‘De keuze om in plaats van dit initiatief te ondersteunen, studenten rechtelijk te vervolgen, heeft niets te maken met het dienen van de belangen van de academische gemeenschap. Pas als we een democratisch verkozen en terugroepbaar bestuur hebben op de universiteit, zoals de actievoerders willen, kunnen we er zeker van zijn dat die belangen gediend worden.’

Het is de tweede keer dit jaar dat studenten voor de rechter tegenover het bestuur van de UvA komen te staan. Afgelopen juli probeerde het UvA-bestuur drie studenten aansprakelijk te stellen voor het verspreiden van een protestmail naar het gehele adressenbestand van de universiteit. Ook deze actie was een protest tegen gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap op de universiteit. De daaropvolgende rechtszaak eindigde uiteindelijk in een schikking.Wie: 
nn

Vanochtend vond de zitting plaats tussen de UvA en het Spinhuis.plaats. De UvA heeft voor ons weer niet duidelijk kunnen maken op wat voor manier wij toekomstige plannen met het pand verhinderen. Over twee weken volgt de uitspraak.

Voor het spoedeisend belang beroepen ze zich op asbestonderzoek, waarvan het grootste gedeelte afgelopen week al gedaan is. Gisteravond (waarschijnlijk toen de UvA erachter kwam dat we daadwerkelijk voorbereid waren voor een rechtzaak en dat zij het niet automatisch zouden winnen) kwamen ze nog met een extra bewijsstuk aan over aanvullend asbestonderzoek. Nogmaals. Wij hebben eerder al aangegeven het geen probleem te vinden om hieraan mee te werken, ook om als het nodig is (om een paar gaatjes in het plafond van de common room te boren ter onderzoek naar asbest) het Spinhuis een dagje te verlaten.

Waar het eigenlijk op neerkomt werd wel duidelijk in het concluderende stuk van de UvA advocaat: "Het Spinhuis is eigendom van de UvA. Het Spinhuis Collectief heeft het pand gekraakt. Dat kan niet, dat mag niet. [..] Daarom richt de UvA zicht nu tot u, edelachtbare, met het verzoek: kraken kan niet, kraken mag niet, maak hier astublieft een einde aan."


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech