Nieuwe Kraak Utrecht

Nieuws, gepost door: AG op 22/06/2014 06:03:15

Wanneer: 22/06/2014 - 14:29

Er is weer gekraakt in Utrecht!


Ongeveer een kwartiertje geleden (zondagmiddag 22 juni) ging de Voorstraat 36 in Utrecht open. Het wachten is nu op de politie die inmiddels is gebeld, flyers zijn uitgedeeld aan de buurtbewoners en voorbijgangers, en media is aanwezig. Meer (achtergrond) nieuws volgt.
Komt allen!

-------------------------------------------------------

There has been squatted again in Utrecht!
About 15 minuts ago Voorstraat 36 in Utrecht was opened. Now people are waiting for the police who are already been called. Flyers are handed out to passengers and neighbors .and media is present. More (background) information will follow.
Be welcome to join and show solidarity!Wie: 
nn

Persbericht

Kraak Voorstraat 36 Utrecht
Vandaag hebben wij zelfstandig het pand aan de Voorstraat 36 in gebruik genomen. Redenen daarvoor zijn de afnemende mogelijkheden tot het verkrijgen van een betaalbare woning (grotendeels veroorzaakt door de afbraak van sociale woningbouw), de toenemende onderdrukking van iedere vorm van zelfbeschikking en alternatieve sociale organisatie (zoals wederom blijkt uit de recente ontruiming van de Valreep in Amsterdam), en onze onvrede met de toepassing en uitvoering van de Wet Kraken en Leegstand die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Vandaag nadert het vier jaar na zijn implementatie, en zoals uitgedrukt in artikel VIA van de Wet Kraken en Leegstand [1], zal deze hierom binnenkort toe zijn aan evaluatie. Aangezien wij van mening zijn dat de doeltreffendheid van deze wet in de praktijk zeer discutabel is en de effecten totaal niet zijn beoogde doel benaderen, willen wij duidelijk onze stem laten horen; tegen leegstand doet de gemeente niets, wij wel.

Achtergrond pand Voorstraat 36
Het pand aan de Voorstraat 36 werd tot 2011 gebruikt door het callcenter Leenart & Heemskerk. Dit callcenter ging in 2011 failliet na het uitkomen van grootschalige fraude samen met kpn. [2] De eigenaar van het pand is NOX west b.v, een dochteronderneming van Blaustein CS. [3] Volgens de website belegingspanden.nl loopt er nog een dubieus huurcontract met L&H tot 31 december 2015. [4]
Over het bedrijf NOX west bv is weinig te vinden, het zou een "Informatie & communicatie" bedrijf zijn.[5] Erg raar dat een informatie en communicatie bedrijf geen website heeft, het lijkt erop dat het pand indirect dus gewoon van de moedermaatschappij Blaustein is. Blaustein is een groot juridisch bedrijf wat is gespecialiseerd in vastgoed, belastingen en verzekeringen. Speculeren met panden lijkt goed in het straatje te passen van een dergelijk bedrijf.
Afgelopen maandag werd nogmaals bevestigd dat het kraak gedeelte van de wet wel actief word gehandhaafd, maar het leegdstands gedeelte niet. Een groep mensen proberen het pand een nieuwe bestemming te geven, maar werden hierin belemmerd door de politie.[6]

Wet Kraken en Leegstand
Op 1 oktober 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking gesteld. Zoals ook uit zijn naam af te lijden valt, had deze wet bij invoering een duidelijk tweeledig doel; namelijk zowel het terugdringen van kraken alsmede het terugdringen van leegstand. De integratie van deze twee onderwerpen is niet geheel buitengewoon, aangezien kraken en leegstand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zoals ook benadrukt door RIGO Research en Advies BV in hun evaluatie van de wet 1 jaar na invoering (uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK/WBI): “De redenering [achter de wet] is dat een strengere aanpak van leegstand de mogelijkheid tot kraken verkleint. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat een strengere aanpak van kraken onbedoeld leidt tot meer leegstand.” [7]

Het onderdeel van de wet dat betrekking heeft tot kraken houdt in dat het wederrechtelijk vertoeven in een pand illegaal is verklaard. De maximum celstraf is 2 jaar. Hoewel de eigenaar van een gekraakt pand zelf aangifte moet doet bij de politie, is het vervolgens aan hen (de Staat) om te beslissen of er tot ontruiming overgegaan moet worden. Wanneer duidelijk is dat blijvende leegstand het gevolg zou zijn een dergelijke actie, zouden in theorie de krakers niet ontruimd moeten worden. Ondanks het feit dat de claims en argumenten van pandeigenaren met betrekking tot toekomstig gebruik van het pand doorgaans weinig onderbouwing bevatten en niet in de praktijk worden gebracht, besluit de politie toch vaak om tot ontruiming over te gaan.
Het tweede onderdeel van de wet zou leegstand tegen moeten gaan. Aangezien leegstand beschouwd wordt als een maatschappelijk probleem, is dit onderdeel van de wet bedoeld om gemeenten een 'aanvullend instrumentarium' aan te reiken dat kan worden gebruikt om de leegstand van niet-woonruimte tegen te gaan . Feitelijk geeft het gemeenten de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om een zogenaamde leegstandsverordening vast te stellen, wat onder andere kan inhouden: 1) Een meldingsplicht leegstand kantoorpanden en winkelruimte, die eigenaren verplicht de leegstand van bepaalde gebouwen te melden. 2) Leegstandoverleg onder regie van de gemeente met de eigenaar en eventuele belanghebbende partijen , en 3) een verplichtende voordracht, waarmee gemeenten gebruikers voor het leegstaande gebouw kunnen voordragen aan de eigenaar. [8] In de praktijk zijn er zeer weinig gemeenten die dit onderdeel van de wet überhaupt toegepast hebben, terwijl de twee voornaamste gemeentes die besloten deze wet wel te hanteren - Tilburg en Amsterdam – zich kritisch over zijn effectiviteit hebben uitgelaten.

Evaluatie van de wet
Vandaag - 22 juni 2014 - is er bijna vier jaar verstreken sinds het in werking treden van deze wet. Zoals al eerder benadrukt, blijkt, in tegenstelling tot zijn oorspronkelijke doelstelling – namelijk de aanpak van kraken en leegstand – dat in de praktijk deze wet vooral wordt toegepast met betrekking tot de aanpak van kraken, terwijl de reductie van leegstand totaal achterwege wordt gelaten.
Waar in 2007 minimaal ca. 4.500.000 vierkante meter bedrijfsruimte leegstond, becijferde DTZ Zadelhoff in 2012 de leegstaande bedrijfsruimte op 6.975.000 vierkante meter (14%), en concludeerden zij eind 2013 dat de leegstandsontwikkeling een voortzettende sterkere groei laat zien dan het aanbod. De meest recente cijfers laten zien dat 15,7 % van de Nederlandse kantorenvoorraad leegstaat, wat neerkomt op 7.754.000 m2. [9]
De tekortschieting van de Wet Kraken en Leegstand is recentelijk ook benadrukt door Amsterdamse wethouders Freek Ossel (wonen) en Maarten van Poelgeest (ruimtelijke ordening), in een brief naar minister Stef Blok (Wonen, VVD). Vanuit de gemeente Tilburg is vergelijkbare kritiek geuit.[10] Hoewel bovengenoemd commentaar ongetwijfeld ook zal blijken uit de komende wetsevaluatie, is het onzeker in hoeverre dit in de praktijk ook een verandering teweeg zal brengen.

Toekomst perspectief
Wij willen en kunnen niet wachten op langzame wetsveranderingen waarvan nog maar te zien is of ze daadwerkelijk iets veranderen. Daarbij vinden wij dat er te weinig wordt gedaan aan het aanbod van betaalbare woonruimte en binnen het schaarse aanbod is de vrijheid voor kunstzinnige, muzikale en/of politieke initiatieven in het gebruik van een ruimte vaak zeer beperkt. Zolang de gemeente huisjesmelkers, speculanten en woningbouw-coöperaties de hand boven het hoofd houdt en bijdraagt aan de afbraak sociale woningbouw, aarzelen wij niet om zelfstandig initiatief te nemen.

[1] Artikel VIA, Wet Kraken en Leegstand, “Onze Minister van Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.” http://wetten.overheid.nl/BWBR0028053/geldigheidsdatum_20-06-2014
[2] http://www.callcentermakelaar.nl/ccm/fs3_site.nsf/htmlViewDocuments/04EE..., en http://leenartheemskerk.blogspot.ro/2010/08/leenart-heemskerk-fraude-in....
[3] http://drimble.nl/bedrijf/amersfoort/4824601/blaustein-cs-bv.html
[4] http://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/990/Utrecht.html
[5] http://drimble.nl/bedrijf/amersfoort/3295559/nox-west-bv.html
[6] https://www.indymedia.nl/node/23537
[7] “Een jaar Wet Kraken en Leegstand,” 24-3-2012, Rapport: http://www.rigo.nl/nl-NL/Publicaties/Publicatie/_p/itemid/2616/E-n-jaar-...
[8] Zie “Een jaar Wet Kraken en Leegstand,” 24-3-2012, Rapport: http://www.rigo.nl/nl-NL/Publicaties/Publicatie/_p/itemid/2616/E-n-jaar-..., en “Nederland Compleet: Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt,” januari 2014, www.dtz.nl/media/246831/nederland%20compleet%20januari%202014.pdf
[9] Zie “Een jaar Wet Kraken en Leegstand,” 24-3-2012, Rapport: http://www.rigo.nl/nl-NL/Publicaties/Publicatie/_p/itemid/2616/E-n-jaar-..., en “Nederland Compleet: Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt,” januari 2014, www.dtz.nl/media/246831/nederland%20compleet%20januari%202014.pdf
[10] “Wethouders: aanpak van kraken en leegstand schiet tekort,” 14 maart 2014, http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/14/wethouders-aanpak-van-kraken-en-leeg...

Foto: 


Wie: 
nn

2 cops just showed up and a police van was spotted nearby, until now the situation looks calm.
the spokespeople had a talk with the cops, they were very relaxed. They are now in contact with the officer of justiceWie: 
nn

Wouten zijn weg, na veel overleg en wensen ons veel succes!

Cops left, and wished us all goodluck!Wie: 
nn

leuke mok gevonden

Foto: 

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
ouwesiem

Krakers, spandoeken en ijsjes, maar waar blijft de politie?

UTRECHT | Het is een zonnige zondagmiddag op de Voorstraat in Utrecht. Graadje of 20 en daar sta je dan als kraker. Samen met je makkers houd je twee spandoeken omhoog voor de deur van het vers gekraakte pand Voorstraat 36. Want je wilt een punt maken.

`Tegen leegstand doet de gemeente niets. Wij wel' staat op het ene spandoek. En op het andere staat `Solidariteit is ons wapen'.

Zwart zijn de doeken en met het verstrijken van de minuten worden ze ook zwaarder. Maar de krakers houden vol. Ze wachten op de politie.

Voorstraat 36 zit boven de Albert Heijn. Hier zat een callcenter, maar volgens de krakers staat het al twee jaar leeg. Afgelopen maandag probeerden ze het al te kraken, maar toen werden ze op heterdaad betrapt.

Daarom deze herkraak op zondagmiddag. De deur is snel open en een aantal krakers gaat naar binnen. Even later verschijnen ze voor de ramen. Ze hebben `huisvrede gevestigd,' zegt kraakster Elsie. Dus mag er niet meer ontruimd worden, vinden ze.

Meteen na het kraken is de politie gebeld, maar die maakt geen haast. Ondertussen is het druk en gezellig op de Voorstraat. Mensen lopen de Albert Heijn in en uit, pal naast de spandoekgroep zitten enkele meisjes op een terras iets te drinken.

Dan is er even opwinding: een politiewagen rijdt voorbij, maar stopt niet en slaat even verder de hoek om. ,,Die kwamen effe poolshoogte nemen,'' weet kraker René.

Dorstig
De zon schijnt en dat maakt dorstig, zeker achter de twee spandoeken. Gelukkig is de Albert Heijn heel dichtbij, dus chips, ijsjes en frisdrank zijn snel gekocht.

Voorbijgangers krijgen een pamfletje uitgereikt met daarop een uitleg van de actie. Die is een protest tegen `leegstand en afbraak van sociale woningen'. De krakers vinden dat de Wet Kraken en Leegstand uit 2010 niet goed toegepast wordt. ,,Er wordt wel actie ondernomen tegen kraken, maar niet tegen leegstand,'' zegt René.

De spandoeken worden nog steeds omhooggehouden en de armen worden zwaar. Maar dan verschijnt, na zo'n drie kwartier, tóch de politie. Twee agenten komen in hemdsmouwen aangewandeld en stellen zich netjes voor aan Elsie en een medekraakster. ,,We waren druk,'' verklaren ze hun late komst. En nee, ze hoeven het ijsje dat een vriendelijke kraakster hen aanbied niet.

Elsie maakt duidelijk dat ze niet van plan zijn te vertrekken uit het pand. ,,Mochten jullie willen ontruimen, dan spannen we meteen een kort geding aan.''

Er volgt telefonisch overleg tussen de agenten en de officier van justitie en dan klinkt het verlossende woord: er wordt deze zondagmiddag niet ontruimd. En waarschijnlijk de komende dagen ook niet.

Met een luid gejuich - en vast ook een zucht van verlichting - laten de krakers de spandoeken zakken. Vervolgens drommen ze hun nieuwe onderkomen binnen. Voorlopig kunnen ze er wonen.

AD/Utrechts Nieuwsblad . . . . . 23-06-2014

Wie: 
nn

Squat Voorstraat 36 Utrecht

Today we have independently taken use of the building located on the Voorstraat 36. Our motivations for this action are the declining opportunities for acquiring affordable housing (largely caused by the breakdown of social housing), the increasing repression of every from of self-determination and alternative social organization (as once again has been shown by the recent eviction of the Valreep in Amsterdam), as well as our dissent with the application and execution of the law 'Kraken en Leegstand'1, (squatting and vacant buildings) that has been in put into use on the first of October 2010. Today its nearing four years after its implementation, and as expressed by article VIA of the law Kraken en Leegstand, it will soon be up for evaluation. Considering our opinion that the effectivity of this law in practice is extremely disputable and the effects do not approach its aimed goals whatsoever, we now want to raise our voices loud and clearly; against vacant buildings the municipality doesn't do anything, but we do!

Background of the building on the Voorstraat 36
The building on the Voorstraat 36 was until 2011 being used by the call-center Leenart & Heemskerk. This call-center went bankrupt in 2011 after the revelation of a large-scale fraud conspired with KPN. 2 The owner of the building is NOX west b.v., a subsidiary of Blaustein CS..3 According to the website belegginspanden.nl there is still a dubious ongoing lease with L&H until the 31st of December 2015.4
On the company NOX west b.v. little information can be found. Supposedly it should be a 'information and communication' company.5 The fact that a 'information and communication' company cannot be found to be owning a website appears very strange and it seems therefore that the building is basically just owned by its parent company Blaustein. Blaustein is a large juridical company that is specialized in real-estate, taxes and insurances. Speculation with buildings seems to be fitting well with the orientation of such a company.
Last Monday it was yet again reconfirmed that the squatting part of the law of Kraken en Leegstand, is actively being executed, while the part about vacant buildings is not. A group of people attempted to find a new destination for the building, but got obstructed by police.6

On the law 'Kraken en Leegstand'
On the first of October 2010 the law 'Kraken en Leegstand' has been put into use. As can be derived from its name as well, at its introduction this law had a clear dual objective; the reduction of squatting activities as well as the reduction of vacant. The integration of these two subjects is not entirely out of the ordinary, as squatting and vacant buildings are inextricably connected. As also emphasized by RIGO Research en Advies BV in their evaluation of the law 1 year after its implementation (executed in order of the ministry of BZK/WBI): “the reasoning [behind the law] is that a more strict approach of vacancies reduces the possibility of squatting. At the same time it has to be prevented that a more strict approach to squatting unintentionally leads to more vacancies.”7

Part of the law that relates to squatting entails that the unlawful sojourning in a building has been declared illegal. The maximum jail sentence is two years. Although owners of a squatted buildings have to report this themselves to the police, it is up to them (the State) to decide whether or not to proceed to eviction. When it is clear that lasting vacancy will be the result of such an action, the squatters should (in theory) not be evicted. Regardless of the fact that the claims and arguments of property owners with regards to the future use of a building usually contain little substantiation and are not put into practice, the police often decides to evict anyway.
The second part of the law is supposed to counter and reduce vacant buildings. As vacancy is considered a social problem, this part of the law is meant to provide municipalities with an additional tool that can be used to counteract vacancy in non-residential spaces. Factually it gives municipalities the opportunity (but not the obligation) to install a so called 'leegstandsverordening' (vacancy regulation), which can – among others – include: 1) A notification obligation of vacancies in office-buildings and commercial spaces, which obliges property owners to report the vacancy of certain buildings. 2) A discussion about a solution to the vacancy with the municipality and other potential stakeholders, and 3) a binding nomination, with which the municipality can suggest users for the vacant building to the owner.8 In practice, there are very few municipalities that have applied this part of the law, while at the same time the two main municipalities that have decided to use this law – Tilburg and Amsterdam – have raised critical voices on its effectiveness.

Evaluatie of the law
Today – 22 June 2014 – nearly four years have passes since the law came into force. As emphasized before, it appears that, contrary to its original objective – the reduction of squatting as well as vacant buildings – this law has been mostly applied with regards to the reduction of squatting, whereas the reduction of vacant buildings has largely been neglected.
Where in 2007 around 4.500.000 square meters of business space was vacant, in 2012 DTZ Zadelhoff calculated the amount of vacant business space on 6.975.000 square meters (14%). Most recent figures show that 15,7 % of the Dutch office buildings are empty, which comes down to 7.754.000 m2.9
The failure of the law Kraken en Leegstand has recently also been emphasized by Amsterdam councilors Freek Ossel (living) and Maarten van Poelgeest (spatial planning), in a letter to minister Stef Blok (living, VVD). From the municipality of Tilburg comparable criticism has been expressed.10 Although above comments undoubtedly will emerge from the forthcoming evaluation of the law, it is uncertain to what extent this will make a difference in practice.

Future perspective
We cannot and do not want to wait for slow changes of law of which we will just have to see if they will actually change anything. Besides that, we feel there is to little being done about the amount of affordable living space on offer, and that within the scarce offer the freedom to develop artistic, musical and/or political initiatives is often very limited. As long as the municipality continues to protect dodgy homeowners, speculators and anti-social housing corporations, as well as contributes to the breakdown of social housing, we will not hesitate to take inititives independently.

Sorry - for references check the Dutch pressrelease


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

'Wees strenger tegen krakers in Voorstraat'

VVD en JOVD eisen aanpak 'links rapaille'

Van onze Utrechtse redactie

UTRECHT - De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie moeten veel strenger optreden tegen krakers die zich verschansen in woningen die niet hun eigendom zijn. Dat stelt raadslid André van Schie van de VVD in de Utrechtse gemeenteraad.

Het is mij een doorn in het oog dat het linkse, ongewassen rapaille zo gemakkelijk andermans eigendommen kan innemen , briest de liberaal. Hij doelt op de bezetting van het pand aan de Voorstraat, vlak naast de Albert Heijn, dat afgelopen weekend door krakers is ingenomen.

Vorige week maandag probeerden de krakers al hun intrek te nemen, maar dat werd toen verhinderd door de politie. Zondag hadden ze echter vrij spel. De politie kwam veel later opdagen en toen was het niet meer mogelijk het pand terstond te ontruimen.

Wel hebben we een kraakrapport opgemaakt , zegt politiewoordvoerder Thomas Aling. Dat gaat naar het Openbaar Ministerie. Daar wordt vervolgens beoordeeld of de krakers het huis uit moeten of niet.

Gisteren speelde ook een kort geding in de Utrechtse rechtbank om het kraakpand aan de Kanaalweg 57. Dit gebouw aan het Merwedekanaal is van woningcorporatie Mitros en wordt al tijden bezet.

De krakers proberen via de rechter ontruiming uit te stellen of te voorkomen, maar het OM blijft van mening dat het leegvegen van het pand gerechtvaardigd is. Daarover doet de rechter op 2 juli uitspraak.

Te coulant Van Schie vindt dat in het vervolg direct moet worden opgetreden. De politie moet gewoon meteen ingrijpen. Je ziet dat het een kleine, vaste kern is die telkens woningen bezet. Ze moeten worden opgepakt en veroordeeld. Nu wordt er nog veel te coulant geredeneerd. Er is echter genoeg woonruimte in en rond de stad, dus ze kunnen gewoon wat huren of kopen.

Naast de VVD eist ook de jongerenorganisatie van de liberalen, de JOVD, actie tegen de krakers. Voorzitter Van Mourik spreekt over woningroof en wil dat er aan de Voorstraat snel wordt ingegrepen.

Telegraaf . . . . . 24-06-2014Wie: 
nn

[spam deleted]Wie: 
nn

[http://zielona-kawa.strefa.pl]green coffee plus[/url]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech