March 2 Freedom 18 – 19 mei: Kom mee de grens oversteken!

Aankondiging, gepost door: Freedom Not Frontex NL op 23/04/2014 04:12:41

Waar: March 2 Freedom, Kehl, Germany
Wanneer: 17/05/2014 - 22:30 t/m 20/05/2014 - 08:00

[ENGLISH BELOW]

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) een bustocht naar de Duitse plaats Kehl om deel te nemen aan de eerste grensoversteek van de March 2 Freedom, naar Strasbourg. De March 2 Freedom is een internationaal protest van vluchtelingen en supporters.
Uit Nederland doet een groep vluchtelingen mee van We Are Here aan deze eerste grensoversteek, maar ook sympathisanten en ondersteuners zijn van de partij.


Er zijn nog plaatsen in de bus en je kunt je o.v.v. 'aanmelden bus naar Kehl' aanmelden om mee te gaan op freedomnotfrontexnl@gmail.com

Vertrek: Zaterdag 17 mei
Voorverzamelen: Zaterdag 17 mei, 22.30 uur Ten Katestraat 49, Amsterdam. Hier vindt de voorbespreking plaats en daarna lopen we gezamelijk naar de bus.
Meenemen: tent, slaapspullen, eten en drinken voor tijdens de reis, spandoeken.
Reisduur: ongeveer 9 en half uur.
Aankomst in Kehl: in de loop van de ochtend van 18 mei.

Start in Kehl: Zondag 18 mei, 13 uur.
We lopen naar Strasbourg en steken daarbij de grens Duitsland – Frankrijk over, met of zonder papieren en met of zonder toestemming. In Strasbourg is die dag een muziekconcert.

Strasbourg: Maandag 19 mei vinden er acties plaats, waaraan we willen deelnemen.
Terugreis: geplande rond 22 uur. Deze tijd kan afhankelijk van de gebeurtenissen veranderen.
Terug in Nederland, Amsterdam: Dinsdagmorgen 20 mei vroeg in de morgen.
Wie wil blijven om verder mee te lopen in de mars vanaf 21 mei, kan dat natuurlijk doen. Terugreis is dan voor eigen verantwoordelijkheid. Wie de mars uitloopt ziet ons weer in Brussel op 20 juni.

Er wordt voorzien in juridische ondersteuning op het thuisfront, waarmee contact wordt gehouden.
Als het lukt, gaat er ook wat pers mee. Dit zal dan gaan om schrijvende en/of fotograferende en/of filmende verslaggevers, van reguliere en/of eigen media.

Kosten:
Vluchtelingen: gratis.
Supporters: we vragen een donatie om de kosten te helpen dekkken. Richtprijs: 25 euro. Heb je minder maar wil je wel graag mee, dan kan dat. Kun je meer missen, dan is dat zeer welkom.

Meer vervoer bij meer deelnemers?
Indien zich meer mensen aanmelden dan er in de bus passen, hebben we extra vervoer nodig. Kun je vervoer aanbieden, mail ons dan.

Wie zich aanmeldt, sturen we in de loop van de komende weken extra informatie over waar rekening mee te houden en wat te overwegen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de plaatsen waaruit mensen zich aanmelden, bekijken we of we een stop inlassen om nog wat mensen buiten Amsterdam elders in het land op te pikken. Ook deze informatie wordt per e-mail verzonden.
Heb je eerder al vragen, mail dan ook naar freedomnotfrontexnl@gmail.com.

[ENGLISH] March 2 Freedom May 18 – 19: Join us to cross the border!

From the Netherlands Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) organizes a bus trip to the German city Kehl, to take part in the first border crossing of the March 2 Freedom, to Strasbourg. The March 2 Freedom is an international protest of refugees and supporters.
From the Netherlands a group of refugees from We Are Here joins this first border crossing, but also sympathizers and supporters will take part.

There are still places in the bus and you can sign up for the bus by mailing, subject: sign up, to freedomnotfrontexnl@gmail.com

We leave: Saturday May 17
Get together: Saturday May 17, 22.30 hrs. (10.30 PM), Ten Katestraat 49, Amsterdam. Here we have a meeting to discuss a few things, after which we will walk to the bus.
Bring: tent, sleeping gear, food and drink for the trip, banners.
Duration of the trip: about 9 and half hour.
Arrival in Kehl: sometime in the morning of May 18.

Start in Kehl: Sunday May 18, 13 hrs (1 PM).
We walk to Strasbourg and by doing so we cross the border Germany – France, with or without papers and with or without permission in advance. In Strasbourg there will be a music concert that day.

Strasbourg: Monday May 19 there will be actions, in which we will participate.
Travel back: we plan to leave around 22 hrs. (10 PM). This can change, depending on events that day.
Back in the Netherlands, Amsterdam: Tuesday early morning May 20.
If you want to stay and walk the march that continues May 21, you can of course do that. But the way back is your own responsibility then. Those who walk the whole march will see us again in Brussels on June 20.

Legal support on the home front will be organized, with whom we will stay in touch.
If all goes well, there will also be press joining us. This will be writing and/or photographing and/or filming press, of regular and/or our own independent media.

Costs:
Refugees: for free.
Supporters: we ask a donation to help cover the costs. Indicative price: 25 euro. Do you have less but do you want to come, that's okay. If you can spare more, it is very welcome.

More transportation when there are more participants?
If more people sign up that can fit in the bus, we need extra transportation. If you can offer such, mail us.

Those who sign up, will receive extra information sometime the next few weeks about things to take into account and to consider. Depending on the number of entries and the places from where people sign up, we will see if we make an extra stop elsewhere in the country, to pick up people from outside of Amsterdam.This information will also be sent by mail.
If you have any questions already, also mail us to freedomnotfrontexnl@gmail.com.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech