(Am*dam) VluchtMarkt Update

Nieuws, gepost door: nn op 18/04/2014 04:05:02

Wanneer: 18/04/2014 - 15:56

Call out for support and update on the owners' response

On Sunday, April 13th, the 'We Are Here' group occupied three empty spaces on Ten Katestraat 49, 61 and 63 in Amsterdam: 'De VluchtMarkt'. The project will house a group of undocumented women who have been without shelter since last week. The neighbourhood and local politicians have shown their support, because they prefer to see the properties in good use rather than empty.

Ten Katestraat 61 and 63 used to be social houses owned by Rochdale, who started the demolition process to convert them into luxury apartments. Due to the financial crisis the renovation project has not been completed and, as is the case with many other Rochdale properties, the houses have been empty for years. The buildings are part of a larger block of houses including 53, 55 and 57 which, in the past had been squatted and evicted twice, and at the moment are still empty and rotting.

Within 24 hours of the occupation, Rochdale sent a letter asking the group to leave. Rochdale claims they have plans to start working on the properties during the summer. However they seem to have no concrete project nor financial resources for doing so. The group does not want to leave spontaneously, and are putting pressure on Rochdale to show proof of their intentions to renovate TKstraat 53, 55, 57, which are not occupied, and to let the 'We are Here' group stay in Ten Katestraat 61 and 63 in the meanwhile.

Ten Katestraat 49 is a large commercial space on the ground floor owned by Batavia BV. The company is part of the Van der Vloodt family, real estate speculators who own many premises in the city of Amsterdam. The property is listed for sale at almost 800.000 € and for 6.500 €/month. So far, no buyers or renters have shown any interest.

The owner of TKS 49 sent a letter to the occupants asking them to leave within one week. The neighbourhood police claim there are plans to renovate the building and make a hotel. This is obviously a lie, since the place has no windows and there are no permits for any large-scale reconstruction.

As long as the European laws do not permit freedom of movement or the right to a decent life for everybody, and as long as undocumented migrants have no access to any rights, squatting is the only possible alternative to life on the streets and in detention.

-----

CALL OUT FOR SUPPORT
On Saturday, April 19th there be an info point at the corner of Ten Katestraat and Bellamystraat to explain the project to the neighbourhood and to gather supporters. Next week, the 'We are Here' group will participate in the neighbourhood meeting: everybody is welcome to come and show their support by showing up. The meeting will take place at Bos en Lommer Plein 250 on Tuesday, April 22nd at 7:30 p.m.

-----

CALL OUT FOR MATERIALS
All the buildings are in need of large renovations since they lack basic facilities. The 'We Are Here' group and their supporters are transforming these empty buildings into liveable spaces. Due to the large amount of work, resources and finances required, the group would like to invite supporters to help with the renovations, the materials, and finances.

LIST OF MATERIALS NEEDED:
- Gips Plates
- Shower Plates
- Water pipes and connectors
- Pallets
- Carpets / plastic floors
- Isolation materials
- Cooking suppliesWie: 
nn

Oproep voor steun en een update over reactie eigenaar.

Op zondag 13 april heeft de 'We Are Here' groep in Amsterdam drie lege panden op de Ten Katestraat 49, 61 en 63 bezet; 'De Vluchtmarkt'. Dit project zal huisvesting bieden aan een groep ongedocumenteerde vrouwen die sinds afgelopen week op straat leven. Buren en lokale politici hebben hun steun uitgesproken omdat ze de panden liever bewoond dan leeg zien.

Ten Katestraat 61 en 63 zijn voormalige sociale huurwoningen in eigendom van wooningbouwvereniging Rochale, die gestart waren met het slopen van de panden om hier dure vrije sector woningen van te maken. Door de finaciele crisis is dit project stil komen te liggen, sindsdien staan de panden geruime tijd leeg en te verkrotten.

Binnen 24uur na de bezetting heeft Rochdale aan de nieuwe bewonersgroep gevraagd de panden te verlaten. Ze beweren plannen met de panden te hebben en deze zomer te gaan beginnen met werken aan de huizen. Het lijkt echter zo te zijn dat er nog geen concrete plannen noch financiele middelen zijn die deze bewering kunnen staven. De groep zal de panden niet spontaat verlaten. Ze verzoeken Rochdale hun intenties te bewijzen door eerst de panden 53, 55 en 57, die ook leeg staan, te renoveren en in de tussentijd de Wij Zijn Hier groep ongemoeid te laten.

Ten Kate straat 49 is een grote commerciele ruimte op de begane grond waarvan Batavia BV de eigenaar is. Dit bedrijf is onderdeel van het emperium van de Van der Vloodt familie, vastgoed speculanten die veel panden in Amsterdam hebben. Nummer 49 staat te koop voor 800.000 euro of te huur voor 6500euro/maand. Tot zo ver hebben ze niemand zo gek gevonden om deze bedragen op te hoesten.

In een brief heeft de eigenaar van 49 laten weten de nieuwe bewoners binnen een week weg te willen hebben. De buurtsmeris was langs geweest en wist te melden dat de ruimte tot hotel omgetoverd gaat worden. Dit is duidelijk onwaar aangezien de gehele ruimte niet één raam heeft en en geen enkele vergunnen hiervoor is afgegeven.

Zolang de europese wetgeving de vrijheid om te bewegen niet toestaat en een menselijk bestaan met gelijke rechten voor ongedocumenteerde migranten belemmert zal kraken het enige mogelijke alternatief zijn voor een leven op straat of in detentie.
–--
OPROEP VOOR STEUN
Op zaterdag 19april zal een informatie punt worden geopend op de hoek van Ten Katestraat en de Bellamystraat. Hier zal uitleg gegeven worden over het project aan de buren en simpathisanten.

Volgende week zal de 'Wij Zijn Hier' groep gaan inspreken bij stadsdeelkantoor op het Bos en lommerplein 250. Iedereen is welkom om hier samen met hen heen te gaan en ze te steunen. Dit is op 22 april om 19:30

OPROEP VOOR MATERIAAL
Alle panden zijn toe aan grondige renovatie aangezien de basis faciliteiten nog ontbreken. De 'Wij Zijn Hier' groep en haar supporters transformeren deze lege gebouwen in leefbare woonruimtes. Door de grote hoeveelheid werk, materiaal en finaciele steun die voor dit project nodig is wordt iedereen opgeroepen een steentje te komen bijdragen.

LIJST NOOZAKELIJKE SPULLEN;
- Gips platen
- Douchbak
- Waterleiding and verbindingstukken
- Pallets
- Tapijt / linoleum
- Isolation materiaal
- KeukenspullenWie: 
en

Gips Plates = Plaster Board
Shower Plates = Shower Trays
Isolation materials = Insulation material


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech