Verloren verkiezingen, het zuur en het gif

Ruis, gepost door: nn op 25/03/2014 03:07:01

Niet zozeer de toespraak van PVV-leider Wilders over ‘minder Marokkanen’ leidde tot maatschappelijk onbehagen, maar de hetze die de media en politiek de afgelopen dagen tegen hem voerden

Leiden, dinsdagavond 18 februari. Bij de woning van Benno L., een veroordeelde pedoseksueel die na z’n vrijlating in Leiden zal komen te wonen, verzamelen zich tientallen mensen uit protest tegen de komst van de man. Het betreft een groep van honderd tot tweehonderd inwoners, door sommige commentatoren omschreven als rechtse lieden met een bekrompen burgermoraal. Ze scanderen onder meer ‘die pedo moet weg!’ Het ritueel deed me denken aan een middeleeuws volksgericht.

Amsterdam, zaterdagmiddag 22 maart. Rond het standbeeld van de Dokwerker komen zo’n 5.000 mensen bijeen. Ze scanderen leuzen, onder meer gericht tegen politicus Wilders die wordt weggezet als racist, leider van een haatpartij. De organisatoren van het protest, die aanvankelijk onder meer hadden opgeroepen de straat op te komen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en kindervriend Zwarte Piet, speelden hiermee handig in op de waan van de dag. Ook deze gebeurtenis had iets weg van een volksgericht.

Twee ‘volksgerichten’ in een maand tijd, dat kan geen toeval zijn. En dat is het ook niet. De protesten in Leiden en Amsterdam vloeiden direct voort uit een hetzecampagne, gevoerd door de landelijke media. Of de verantwoordelijke journalisten nu tv- of radio-uitzendingen verzorgen bij de omroepen of zenders, dagbladen produceren of websites creëren – en laten we vooral het open twitter-riool niet vergeten, ook wel sociaal medium genoemd: de vrijwel identieke eenzijdige wijze waarop massaal over de komst van Benno L. en de speech van Wilders werd bericht, is doodeng en wakkert maatschappelijk onbehagen aan.

Eenpansgerecht

Wie stopt de persen? Deze vraag spookt sinds donderdag geregeld door mijn hoofd bij het aanschouwen van het eenpansgerecht G. Wilders dat de landelijke media, en zelfs ook sommige lokalen, ons voorschotelen. Papegaai-journalistiek waar de media-industrie steeds bedrevener in wordt. Geen persorgaan wil iets missen van de financiële winst in de vorm van verkoop en reclame-inkomsten die te behalen valt met smeuïge berichtgeving welke massaal geconsumeerd wordt. En wat is er nou leuker om de kijk- en luistercijfers tijdelijk opgevijzeld te zien worden.

Niet de hystorisch gezien imposante dreun die de lokale partijen in dit land (wederom) hebben uitgedeeld aan de landelijke politiek stond afgelopen week bij de media centraal, maar de speech die Wilders hield in een Haags café waar de uitslag van de PVV in een tweetal gemeenten werd afgewacht. De PVV-leider legde de aanwezigen drie vragen voor – ‘Willen jullie meer of minder EU?’, ‘Willen jullie meer of minder PvdA?’ en ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’ – waarop even zovele malen ‘minder minder’ werd gescandeerd. En een lol dat ze hadden.

Aangezien een ieder inmiddels zou moeten weten dat de PVV voor de aanpak van criminele Marokkanen is die, als het aan de partij ligt, het land worden uitgezet, zal een kniesoor aanstoot hebben genomen aan de speech. Wat je er ook van vindt, dat standpunt is opgenomen in het partijprogramma. Daarnaast had Wilders de avond ervoor op de landelijke tv dit nog eens duidelijk gemaakt tijdens een verkiezingsdebat. Desondanks is de uitspraak uit oogpunt van fatsoen niet verstandig. Er wordt met de vraag over meer of minder Marokkanen een bepaalde suggestie gewekt die bij degenen die het politieke poppenspel niet volgen gevoelig ligt.

Laten we het echter niet groter maken dan het is. Maar dat gebeurde dus wel, de speech nam in no time megaproporties aan. Wie de bruine smurriebal aan het rollen heeft gebracht, is mij niet duidelijk, het zal wel groot getwitterd zijn. Opeens stond het medialandschap, en al snel het politieke bedrijfsleven zo’n beetje in lichterlaaie, alsof het land op het punt stond uit handen gegeven te worden aan de vijand. En dan niet vanwege de huidige invasie van criminele regeringsleiders en het Amerikaanse leger in het kader van de nucleaire veiligheidstop NSS, nee, maar omdat Geert weer eens enkele foute woorden had gebezigd.

Flashbacks. In één klap keerden we terug in de tijd naar het begin van deze eeuw, toen Fortuyn door de door hem zo verguisde instituten werd aangevallen. Ook nu werd er een dozijn ziekelijke nazi-vergelijkingen uit de moreel superieur linkse onderbuik getrokken, met een dermate onwelriekend klimaat van verdachtmaking tot gevolg. Vrijwel niemand durfde het nog aan het in het openbaar op te nemen voor de belaagde politicus in kwestie. Bang om zelf uitgemaakt te worden voor racist. Opeens leek heel Nederland, op die miljoen PVV-stemmers na dan, weer eventjes volledig politiek-correct.

Geloof me of niet, maar er zijn miljoenen Nederlanders, waaronder vele van Marokkaanse afkomst, die hun neus optrekken voor de provocerende uitlatingen van Wilders, voor zover ze er al notie van nemen. Onder Marokkaanse jongeren wordt ook met bewondering opgekeken naar de politicus die het in hun ogen opneemt voor de zich bedreigd voelende Nederlander. Wat me nog het meest irriteert aan een hype als deze is dat de media hoofdzakelijk meningen de wereld insturen die de boodschap – in dit geval: Wilders is gevaarlijk! – slechts versterken. Tegengeluiden, bijvoorbeeld bij straat’interviews’, worden dan zorgvuldig weggefilterd.

Aanjagers

Dat de aanjagers van de hetzecampagne tegen de PVV voornamelijk gezocht moeten worden op de burelen van de NRC – een binnen politieke en ambtelijke kringen invloedrijk dagblad dat de rol van de Volkskrant als PvdA-gezind medium volledig heeft overgenomen – de NOS-NTR (bij Nieuwsuur wisten ze zelfs het EU-parlement ineens weer te vinden) en VARA (P&W met een tranen trekkende zeehondjesuitzending), is geen wereldnieuws. Die persorganen voerden destijds op vergelijkbare wijze campagne tegen Fortuyn. Echter, dat nu ook RTL zich schuldig maakt aan deze verderfelijke vorm van journalistiek, verbaast mij zeer.

De landelijke kopstukken van de politieke partijen, waarvan er een aantal hun verlies op 19 maart uitermate slecht kunnen verkroppen, gaan ook helemaal los. Van zuur tot gif, niets geleerd van de haatcampagne tegen Fortuyn. Jarenlang heeft men ogenschijnlijk respect gehad voor Wilders, tot en met het verkiezingsdebat, woensdag was het opeens totale oorlog. Van Samsom’s plotselinge ferme taal aan het adres van de PVV-voorman had Kok, destijds als bestrijder van Fortuyn, nog kunnen leren. En nu wil ineens niemand meer regeren met de PVV, er gaan zelfs geluiden op binnen de PvdA om een cordon sanitaire in te stellen.

De politiek voedt hiermee de door de media aangewakkerde gevoelens van angst onder de bevolking. Dat dondert even niet, ze hebben er baat bij dat de PVV beschadigd raakt, en als het even kan wordt uitgeschakeld. Dit dient in het licht te worden gezien van de komende EU-verkiezingen, de groei van de PVV (hetgeen een serieus risico oplevert bij landelijke verkiezingen die niet lang op zich zullen laten wachten), de uitloop van PvdA-kiezers waarvan een aanzienlijk deel naar de PVV is overgestapt, en last but not least: had Geert de burger niet opgeroepen toch maar vooral op lokale partijen te gaan stemmen?

Onder het mom van ‘alle zeilen bijzetten’ werkt zelfs justitie inmiddels naarstig mee aan het afbreken van het slagschip PVV. Minister Opstelten van Justitie heeft zijn afschuw uitgesproken over de ‘haatspeech’ van Wilders, waarmee hij aan zijn medewerkers het signaal gaf: pak de man maar aan! Het OM deed een duit in het zakje door welwillend in de media aan te geven dat ze de hoeveelheid aangifteformulieren, het gevolg van een burgerlijke wervingscampagne via sociale mediakanalen, niet meer aankunnen. De wijze van aangifte tegen Wilders wordt zelfs eenvoudiger gemaakt.

Schade

De door politiek, media en justitie gevoerde hetze heeft nu al tot een eerste resultaat geleid. Een handjevol PVV-leden heeft, wellicht uit angst voor hun eigen hachje en/of vanwege politieke onwetendheid over het programma van de eigen partij, reeds hun raads-/statenzetel afgestaan en de partij verlaten. Er komen intussen absurde initiatieven van de grond, zoals kerken die Wilders kapot willen preken. De prijs van het meest meelijwekkende initiatief gaat echter uit naar B&W van Nijmegen met hun oproep aan de inwoners om dinsdag samen op te trekken naar het politiebureau voor aangifte.

En Geert zelf, heeft die dan niets meer te zeggen? Zaterdag stond hij tijdens een persconferentie met tegenzin het journaille te woord, en maakte nog maar eens duidelijk dat z’n partij niets heeft tegen goedwillende Marokkanen. Met tegenzin omdat de aanwezige journalisten dat antwoord zelf wel hadden kunnen geven. Maar dat doen ze niet, het komt hen nu even niet uit. Dus vernemen we die avond van de invloedrijke media dat Wilders ‘geen spijt heeft’ van zijn uitspraak. De nuance ontbreekt, het volk wederom misleid. Een ontspoorde media-colonne eenmaal in beweging mag nu eenmaal niet tot stilstand worden gebracht, stel je voor zeg.

Alex van Veen

http://www.ravage-webzine.nl/2014/03/23/verloren-verkiezingen-het-zuur-e...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech