Spandoeken tegen de NSS

Nieuws, gepost door: nn op 21/03/2014 03:12:23

Wanneer: 21/03/2014 - 12:02

Spandoeken tegen de nucleaire top, NSS, bij toegangswegen Den Haag opgehangenIn de namiddag van donderdag 20 maart zijn boven enkele grote toegangswegen in Den Haag spandoeken opgehangen tegen de Nuclear Security Summit, die aanstaande maandag van start gaat.

Oorlog = vrede ?
De NSS is volgens de actievoerders een onnodige bijeenkomst met een zwaar hypocriete lading. De wereldleiders die nucleaire “veiligheid” gaan bespreken, zijn zowat de enigen ter wereld met toegang tot nucleaire wapens; veel van hen hebben bovendien laten zien niet terug te schrikken van oorlog, geweld en onderdrukking om hun doelen te bereiken. Wie zijn zij om over de (nucleaire) veiligheid van de wereld te praten?

Afgezien van deze actieve inzet en dreiging, is er ook nog ook de passieve dreiging van het feit dat kernwapens ingezet kunnen worden. De wereld ligt vol met kernwapens, die worden onderhouden en vernieuwd als het nodig wordt gevonden. Het in stand houden van een nucleair arsenaal houdt de dreiging van een nucleaire oorlog, of ramp, reëel, niet iets wat je zou kunnen omschrijven als “vrede” of “veiligheid”.

De gemeente Den Haag en de Nederlandse staat hebben diep in de buidel getast om de ontmoeting van de wereldterroristen mogelijk te maken. Dat geld had ook veel beter besteed kunnen worden aan iets nuttigers, zoals armoedebestrijding, of bijvoorbeeld aan nucleaire ontwapening.
De stad en omgeving zelf zijn inmiddels veranderd in een oorlogsgebied, compleet met luchtafweergeschutten en bewapende militairen. Het is bespottelijk dat een hele stad in lock-down moet voor een top die eigenlijk helemaal niet nodig zou hoeven zijn.

Nucleaire veiligheid bereik je alleen door de vernietiging van alle nucleaire kernwapens!

Stop the nuclear madness! No NSS!

Protesteer ook tegen de NSS: kom zondag 23 maart om 14.00 uur naar het Hobbemaplein in Den Haag!

English version:

In the afternoon of Thursday March 20 several banners appeared at big roads in The Hague, protesting against the Nuclear Security Summit which is due to start on Monday.

War = peace?
According to the activists the event of the NSS itself is unnecessary and has a very hypocritical touch to it. The world leaders who will discuss the nuclear “security” are about the only ones in the world with access to nuclear weapons and many of them have not withheld themselves to engage in war, violence and repression to reach their goals. Who are they to talk about the (nuclear) security of the world?

Apart from this active threat, there is also still the passive threat of the fact that nuclear weapons could be used. The world is full of nuclear weapons, that are maintained and updated if that is deemed necessary. Just having a nuclear arsenal of weapons keeps the threat of a nuclear war or disaster alive. That's not exactly something one could describe as “peace” or “security”.

The city of The Hague and the Dutch state have paid a lot of money to facilitate the meeting of the world terrorists. That money could also have been used for sensible things, like fighting poverty or nuclear disarmament.
The city itself has transformed into a war zone, with anti aircraft guns and armed military personnel. It is ridiculous that a whole city has to go in lock-down for a summit that should not even be necessary at all.

Nuclear security can only be accomplished by destroying all nuclear weapons!

Stop the nuclear madness! No NSS!

Join the protest against the NSS: Sunday 23th of March at 2.00 pm at Hobbemaplein in The Hague!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech