Nieuwe beweging (BPU) Utrecht.

Nieuws, gepost door: Tyra op 29/01/2012 01:08:26

Wanneer: 29/01/2012 - 08:29

BPU

Chille beweging in Utrecht die al voor de nodige opschudding heeft gezorgd .
De VVD heeft ze geprobeerd als criminele beweging weg te zetten waarna de oprichters gelijk een gesprek zijn aangegaan om dit te ontkrachten.
Een groep kunstenaars heeft het activisme opgepakt en zetten fors in, bijgestaan door activisten uit verschillende hoeken en de studentenbeweging.
Hier de vragen van de VVD aan de gemeenteraad.
http://dnu.nu/sites/default/files/schriftelijke_vragen_inzake_burgerpart...

Tags: BPU participatie utrecht


Wie: 
nn

2012 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
XXX
Vragen inzake Burgerparticipatie Beweging Utrecht
Vragen van A.G. Van Schie
(ingekomen XXX 2012)
De website www.DNU.nu maakt melding van de oprichting van de Burgerparticipatie Beweging Utrecht (BPU). ( HYPERLINK "http://www.dannaz.com/?page_id=2661" http://www.dannaz.com/?page_id=2661) Omdat wonen volgens de initiatiefnemers een steeds groter probleem wordt, gaat de beweging woningen van huisjesmelkers “in bezit nemen” en daarover in overleg treden met de gemeente, belastingdienst en een eigen “onderzoeksteam”. Als eerste daad is een woning aan de Griftstraat gekraakt. Een en ander heeft het karakter van eigenrichting in georganiseerd verband. De beweging spreekt in termen als “Voorgoed de wacht aanzeggen” en “Het vuur aan de schenen leggen”.
De VVD vindt bescherming van persoonlijk eigendom en de aanpak van georganiseerde criminaliteit een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid en heeft hierover de volgende vragen:
Is de gemeente bekend met de BPU en heeft er inderdaad overleg plaats met ambtelijke diensten en BPU?
Is het college met de VVD van mening dat bewegingen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten aangepakt moeten worden door politie en justitie?
Is het college van mening dat de door de BPU gepropageerde eigenrichting tegen commerciële huiseigenaren en corporaties gewenst is? (“voorgoed de wacht aanzeggen”, “het vuur aan de schenen leggen”) Zo ja, waarom vindt u dat?
Is het zonder toestemming in gebruik nemen van andermans onroerende zaak naar mening van het college legaal of illegaal? Is het college van mening dat de BPU te kenschetsen is als een criminele organisatie? Zo ja, hoe gaat het college deze organisatie aanpakken en doet u aangifte bij de politie? Zo nee, waarom niet?
De beweging stelt ook huisjesmelkers “aan te willen pakken” vanwege hun vermeende illegale praktijken. De Van Dale definitie van huisjesmelker is: “iemand die huizen, m.n. armelijke woningen, verhuurt met de bedoeling daarvan zo veel mogelijk profijt te trekken, en van de opbrengsten leeft”
Is het college van mening dat huiseigenaren die hun panden verhuren om er van te leven en die een maximale opbrengst nastreven daarmee onwettige activiteiten ontplooien? Zo ja, op grond van welke wet- en regelgeving?
Heeft de gemeente instrumenten om huiseigenaren die hun bezit verwaarlozen aan te pakken? Zo ja, welke, en zet de gemeente deze instrumenten ook in? Zo ja, wanneer en hoe vaak?
Heeft de overheid rechtsmiddelen om huiseigenaren die bewoners bedreigen en lastigvallen aan te pakken?
Zijn er naar de mening van het college voldoende wettelijke middelen voor huurders die zich uitgebuit voelen om hun recht te halen?
Heeft de eigenaar van het betreffende pand aan de Griftstraat 46 aangifte gedaan van de woninginbraak en de illegale ingebruikname van het pand door de BPU? Zo ja, gaat het Openbaar Ministerie (OM) daartegen handhavend optreden? Staan er bewoners of rechtspersonen ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie op het adres/de adressen van het pand?Wie: 
Utreg

http://dnu.nu/artikel/5827-vvd-wil-harde-aanpak-burgerparticipatie-beweg...

Hier het hele verhaal.

Vanwege hun criminele handelen en het feit dat buurten/wijken in Nederland hierdoor verloederen moeten de huisjesmelkers worden aangepakt in het kader van de openbare orde en veiligheid.
Puur VVD beleid dus waarbij openbare orde en veiligheid hoog in het vaandel staat :)

Trouwens een non-politieke beweging schrijven ze.
Geen door activisten,krakers od of populisten gestuurde beweging of maar een samenwerkingsverband tussen alle partijen/bewegingen of zoiets.

Zijn hier al een tijdje bezig en hebben ook vette feesjes.
Vlg feesie : The Partic-Partypack 2012.
Plaats: De Flits Utreg
word terzijnertijd gepubliceerd.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech