[UTRECHT] Eviction of squated appartements in zuilen

Aankondiging, gepost door: nn op 15/01/2014 01:05:42

Waar: Boelesteinlaan, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 15/01/2014 - 17:43

Tomorrow the squated appartements in zuilen will be evicted by mitros, with help of the police. The judgje decided not to wait for the higher apeal, but just allow the eviction.

Perhaps you've read in the newspaper that the squatted apartments at the Boelesteinlaan will soon be evicted. These places were squatted about a year ago to highlight the fact that Mitros is not doing their job even according to their own statutes and to protest the lack of affordable housing in utrecht.
In 2010 there was a fire in one of the apartments. Instead of cleaning the little bit of soot from the hallway Mitros evicted the remaining houses and shortly afterwards cut off the basic services to prevent anyone from living in the building.

Mitros has been planning for a few years to tear down this neighborhood in order to build expensive houses aimed at rich people. They have been slowly pushing out all the regular renters for years, a practice that they do all around utrecht. So it seems this fire was conveniently used to quickly empty a few apartments.

This was all a few years ago. In the the meantime Mitros still doesn't have the money to demolish and put their new investments. So they are slowly replacing all the regular renters with temporary renters. These temporary renters pay about 3 times as much as the regular renters and often have particularly precious renting conditions. During this process, communities of families who knew each other for years from living together have been broken apart and displaced (usually in the direction of overvecht) and replaced by transient groups of students whose presence only ever helped accelerate the whole process.

For some time mitros has had the policy of tearing down social housing in order to build yuppie flats on the same ground. This process is reflective of what is going on in almost all major cities in europe and around the world. Gentrification is a form of urban social cleansing which leads the excluded in society further into precariousness through measures such as eviction, rent increases, increasing prices of immediate amenities and police harrassment. All for the sake of "development".

This is not what the job of a social housing coorperation is. With the police to enforce their orders and harrasment they will continue to destroy our communities unless we fight back.

The people who stand up againts these outrageous policies are met with a great deal of repression. Aided by the law and the police, mitros and other so called social housing companies succeed in kicking out people and harass them.

Tomorrow morning mitros will come to evict the places to leave them empty. They are expected at around 9 o`clock in the morning. Updates will be posted on indymedia.nl

You play a role in this. be critical, think, dont let them fool you with their stories, fight back!

Wellicht hebben jullie in de krant gelezen dat de gekraakte woningen op de Boelesteinlaan binnenkort ontruimd worden.

Deze woningen zijn een jaar geleden gekraakt, onder andere om te laten zien dat mitros niet doet wat het volgens haar eigen statuten zou moeten doen, en als protest tegen de problematiek rond huisvesting in utrecht.
In 2010 was er een brand in in een van de appartementen. Mitros koos er niet voor het beetje roetschade in de gangen schoon te maken. In plaats daarvan werden de overige woningen ontruimd en werden de nutsvoorzieningen afgesloten om te voorkomen dat deze woningen nog bewoond konden worden.

Mitos heeft al enkele jaren de sloop van deze flats op de planning staan, om ze te vervangen met dure woningen, gericht op de mensen met een hoog inkomen. Jarenlang worden langzaam de reguliere huurders de wijk uit gewerkt. Iets wat mitros in heel veel wijken in utrecht doet. Het leek dus dat deze brand voor hen eigenlijk niet zo slecht uit kwam, zo konden ze snel alvast wat extra woningen ontruimen.

Dit gebeurde allemaal een paar jaar geleden. Ondertussen heeft mitros nog steeds geen geld om de flats te slopen en hun nieuwe investeringen te realiseren. Dus zijn ze langzaam alle reguliere huurders aan het vervangen voor tijdelijke huur. Deze tijdelijke huurders betalen ongeveer 3 keer zo veel huur als de reguliere huurders. Tijdens dit proces worden gemeenschappen van gezinnen die al jaren bij elkaar in de buurt hebben gewoont uit elkaar getrokken en vervangen door groepen studenten.

Voor enige tijd heeft mitros het beleid sociale huurwoningen te slopen, om er dure koopwoningen en yuppie flats voor in de plaats te zetten. Dit komt overeen? met wat er gebeurd in vrijwel alle grote steden in europa en de rest van de wereld. Gentrificatie is een manier van sociale zuivering die ertoe lijd dat de mensen aan de onderkant van de samenleveving verder naar beneden gedrukt worden. Dit onder andere door maatregelen als huurverhoging, ontruimingen, verhogingen van prijzen voor voorzieningen en intimidatie door de politie.

Dit is niet de taak van een sociale woningbouwvereniging. Met de politie aan hun zeide om hun wensen? en intimidatietechnieken uit te voeren zullen ze niet stoppen onze gemeenschappen verder op te breken. Er rest ons niets dan terug te vechten.

De mensen die tegen deze belachelijke praktijken in opstand komen, worden met enorme repressie afgestraft. Met hulp van de wet en de politie blijven mitros en andere zogenaamde sociale woningbouwcoorperaties mensen uit hun huis zetten en lastigvallen.

Morgenvroeg zal mitros de woningen komen ontruimen om ze leeg te laten staan. Ze worden verwacht rond 9 uur s`ochtends. Updates zullen verschijnen op indymedia.nl

Jij speelt ook een rol in dit verhaal. Wees critisch, denk na, laat je niet voor de gek houden met mooie verhaaltjes, vecht terug!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech