AIVD Hacked webfora

Ruis, gepost door: nn op 30/11/2013 11:10:39

Wanneer: 30/11/2013 - 11:30

[mod.: verplaatst naar de ruis omdat het direct is overgenomen van een andere website. Interessant onderwerp, maar doe eens wat eigen onderzoek en schrijf zelf wat.] AIVD Hacked webfora


Deskundigen: 'Dit leidt tot een surveillancestaat' ... Inlichtingendienst 'zaagt pijler onder de rechtsstaat weg' ... D66: Parlementaire enquête afluisterschandaal onvermijdelijk ... SP: Controle op geheime diensten moet op de schop

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD breekt in hackt de servers van internetfora. Gegevens van álle gebruikers van die webfora worden verzameld, ook van onbekende personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging vormen voor de rechtsorde. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van een geheim document van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, dat is gelekt door klokkenluider Edward Snowden.
Deskundigen zeggen in NRC dat de werkwijze van de AIVD in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op grond van deze wet uit 2002 mag de AIVD inbreken op computers. Hele netwerken infecteren en de data van grote aantallen gebruikers in één keer wegsluizen valt echter niet onder wet"
Hoogleraar informatierecht Nico van Eijk stelt echter dat de AIVD een grens overgaat. "Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat."

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht in de informatiesamenleving aan de universiteit Leiden, vindt dat de AIVD met deze "ongelooflijke privacyinbreuk" een pijler onder de rechtsstaat "weg zaagt".

Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dit tegen. De methode zou wel "binnen het kader" van de Wiv vallen en webfora zijn een legitiem doelwit als het vermoeden bestaat dat er jihadisten of andere radicale groepen op actief zijn.
D66 vindt enquête afluisterschandaal onvermijdbaar
Enquête
Coalitiepartijen VVD en PvdA kunnen een parlementaire enquête naar de afluisterpraktijken van inlichtingendiensten niet langer tegenhouden. Dat schrijft D66-Kamerlid Gerard Schouw in een reactie op het artikel in NRC. "Alle feiten moeten boven water komen", schrijft Schouw. Daarvoor moeten de verantwoordelijken onder ede worden gehoord.
Als het klopt dat de AIVD servers van internetfora illegaal hackt, heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) volgens Schouw wat uit te leggen:
"Hij zei dat de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten zich gewoon aan de wet moeten houden. Nu dit niet zo lijkt te zijn, vraag ik me af of de minister niet wist wat de NSA in Nederland deed of dat de minister de Kamer hierover niet juist wilde informeren."

'Verregaande gevolgen'
Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak stelt in een eerste reactie dat de minister "een groot probleem" heeft als de berichtgeving klopt:
"Nederland lijkt nauw betrokken bij de Amerikaanse afluisterpraktijken en minister Plasterk lijkt de Kamer niet juist te hebben geïnformeerd. Allebei kan verregaande gevolgen hebben.

Het lijkt erop dat onze geheime diensten meewerken aan de spionagepraktijken van de NSA en daarbij ook onze eigen wet overtreden. Minister Plasterk stelde onlangs in de Kamer dat onze diensten zich houden aan de wet. Als de berichten kloppen, heeft de minister een groot probleem. Datzelfde geldt voor de AIVD en de MIVD.

De diensten lijken de wet naar hun hand te hebben gezet, buiten de Tweede Kamer om. De Kamer lijkt niet meer te kunnen vertrouwen op de informatie van de regering en zal zelf onderzoek moeten doen, om te weten of de veiligheid van onze burgers nog is gewaarborgd. De huidige vorm van parlementaire controle op de geheime diensten zal op de schop moeten."

http://issuu.com/pimvandendool/docs/document03/1?e=7781744/5822935
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/24210_aivd_hackt_illegaal_web...
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/30/aivd-hackt-internetfora-tegen-wet-in/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech