13-11-2013: Le Pen niet welkom in Den Haag!

Nieuws, gepost door: AFA Nederland op 29/10/2013 10:04:24

Wanneer: 29/10/2013 - 17:02

Op woensdag 13 november kom Marine Le Pen van de Franse extreem-rechtse partij Front National (FN) naar Den Haag. Ze komt op bezoek bij Geert Wilders om te praten over hun samenwerking in het Europees parlement.


Dat de PVV steeds minder moeite lijkt te hebben met de extreem-rechtse achterban blijkt uit hun laatste manifestatie. Hier waren van alle neo-nazistische en fascistische clubs mensen aanwezig, zelfs van het terreur-netwerk Blood and Honour. Ook werd de Hitlergroet gebracht en liepen er mensen met spandoeken met teksten als ”Eigen volk eerst”. Wat ook opvallend is is dat de Prinsenvlag (bekend van de NSB) volop werd meegedragen en in plaats van dat de PVV hier wat aan deed zaten er een aantal dagen later meerdere kamerleden met een speldje van deze vlag op hun pak in de Tweede Kamer.

Rechts-extremisme in de parlementaire politiek is niet iets wat alleen in Nederland een ingang vindt. Marine le Pen vertegenwoordigt dit gedachtegoed in Frankrijk. Zij nam het FN over van haar vader, Jean Marie le Pen. Een man die bekend is van zijn, zacht gezegd, eufemistische uitspraken omtrent de Tweede Wereldoorlog. Marine le Pen doet haar best de partij een ander imago te geven door te focussen op de economie en de Franse soevereiniteit. Maar de ideeën van de partij zijn niet veranderd. Het antisemitisme is slechts vervangen door islamofobie en de partij is nog steeds extreem nationalistisch. Daarmee kunnen we ons afvragen of Marine er in slaagt de partij van haar vader een ander masker voor te houden.

Het doel van de samenwerking is om samen met andere rechts-extremistische partijen een front te vormen om zo hun gedachtegoed te verspreiden en kracht bij te zetten. Extreem rechts is al een flinke tijd bezig met een opmars in de meeste Europese landen. Dit kan tot verschrikkelijke dingen leiden. In Griekenland, waar de Gouden Dageraad groot is geworden, is racistisch geweld aan de orde van de dag. Ook in Nederland voelt extreem-rechts zich gesterkt door de PVV en ging na de manifestatie van deze partij de confrontatie aan met andersdenkenden

Kortom, wat beide partijen gemeen hebben is het rechts-extremistische gedachtegoed. Waarbij de ideeën van het FN nog verder gaan dan die van de PVV. De ontwikkeling dat deze partijen elkaar steunen en nu in Europees verband gaan samenwerken moet worden gestopt! Kom daarom 13 november naar Den Haag en protesteer tegen de komst van Le Pen!

Omdat het tijdstip nog niet bekend is volgt meer informatie zo spoedig mogelijk. Ook over de actie zelf zal deze week meer informatie verschijnen, houdt dus onze website goed in de gaten: http://www.afanederland.org

Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme!Wie: 
AFA Nederland

Facebook event: https://www.facebook.com/events/426597514130292/Wie: 
In actie tegen het extreem-rechtse PVV!

De Internationale Socialisten hebben - maanden geleden al - aangekondigd tegen het bezoek van de Marine Le Pen, leider van het Franse antisemitische en racistische Front National, met de rechts-radicaal Geert Wilders, in Den Haag te gaan demonstreren. Maina van der Zwan, hoofdredacteur van De Socialist het maandelijkse partijblad van de Internationale Socialisten, deed deze aankondiging op de slotrally van het Marxisme Festival 2013. Zie onderstaand YouTube filmpje vanaf 3.36

http://www.youtube.com/watch?v=7NX3XNX6vEg

Dat de extreemrechtse Partij Voor de Vrijheid (PVV) steeds meer de toenadering tot extreemrechtse politieke partijen en rechts-radicalen zoekt gebeurd internationaal maar ook in Nederland. Dit laatste werd op zaterdag 26 november 2013, tijdens het Nationale Pieten Protest op het Malieveld in Den Haag, nogmaals duidelijk.

Het was de extreemrechtse moslim basher Joram van Klaveren – die in hoedanigheid als PVV Tweede Kamerlid – stemmen onder de, veelal zeer rechtse, demonstranten probeerde te winnen door te beweren dat de PVV zal waken voor de "Nederlandse Sinterklaas cultuur".

De woorden van Van Klaveren werden met applaus beloond door onder andere de neonazi Wesley Hols, secretaris van de Germaanse Jeugd Nederland de jeugdafdeling van de neonazistische politieke partij de Nederlandse Volksunie (NVU), de rechts-radicaal Owen Koenekoop actief bij de neofascistische beweging Zwart Front, de gewelddadige neonazi Barry Kluft leider van de extreemrechtse groepering Autonoom Nationaal Sociaal Nederland (ANS Nederland), Ben van der Kooi de rechts-extremist die in 2006 veroordeeld is voor het in de brandsteken van de Rotterdamse Shaan-E-Islam moskee, de neonazi skinhead René van Gool en racist Sjors Remmerswaal beiden actief bij de rechts-radicale organisatie Voorpost en – last but not least – Paul Peters leider van de extreemrechtse groepering Identitair Verzet en bekladder en vernieler van Joodse grafzerken.

Steun de strijd voor een socialere wereld en kom in actie tegen racisme. Bezoek http://socialisme.nu
Doneer gepassioneerd en ongeremd op ING bankrekening 9360757 / IBAN NL03INGB0009360757 / BIC INGBNL2A t.n.v. LeesLinks – Amsterdam.

Tot woensdag 13 november in Den Haag!Wie: 
AFA Nederland

13-11-2013: Le Pen not welcome in The Hague!

On Wednesday November 13th, Marine Le Pen from the French extreme-right National Front (FN) party will come to The Hague to talk to Geert Wilders about working together in the European Parliament.

It is obvious from their last demonstration that the PVV has increasingly less trouble accepting its extreme-right followers. Every neo-nazi and fascist club was represented at this demonstration, even the terrorist group Blood and Honour. The Hitler salute was also used and some people carried banners with the text “Own People First”. Also of note was that the Prince’s flag (famous for being used by the NSB- Dutch Nazi Party) was carried openly and in abundance. Instead of doing something about this, several PVV members of parliament were seen a few days later wearing lapel pins with this flag in the Tweede Kamer (Dutch Parliament).

Right wing extremism in parliament is not only limited to the Dutch political scene. Marine Le Pen represents this ideology in France. She took the FN over from her father, Jean Marie Le Pen, a man who is known for his euphemistic statements about World War II. Marine Le Pen does her best to give her party another image by focusing on the economy and French sovereignty. However, the party’s ideas have not changed. It’s Antisemitism has only been replaced by Islamophobia and the party is still extremely nationalistic. Because of this, we are wondering if Marine is succeeding in casting her party in a different light.

The goal of their cooperation is to form an extreme right wing front with other parties in order to spread their ideology and become a more powerful force in parliament. The extreme right has seen an increase in popularity in most European countries. This can lead to horrible things. In Greece, where the Golden Dawn got many votes, racist violence is a daily occurrence. Also in the Netherlands, the extreme right has felt empowered by the PVV and sought confrontation with dissenters after their recent demonstration.

In short, both parties have right wing extremist ideology in common, but the ideas of the FN go even further than those of the PVV. The recent
development that these parties support each other and are planning to work together in parliament must be stopped! Come to The Hague on November 13 and protest against the coming of Le Pen!

Because the time of the meeting is not yet known, more information will follow as soon as possible. More information about the action will appear this week, so keep an eye on our website: http://www.afanederland.org

Not then! Not now! Never again fascism!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech