Demonstratie tegen het politie optreden in Hamburg

Nieuws, gepost door: http://gefahrengebietegefaehrden.noblogs.org op 22/10/2013 10:09:51

Wanneer: 22/10/2013 - 20:50

Komende zaterdag is er opnieuw een demonstratie en deze keer tegen het repressieve politieoptreden t.av. de veronderstelde openlijke drugsscene. Het laatste nieuws is dat het 'risicogebied' in de Schanzenviertel momenteel is opgeheven terwijl de demonstratie op zaterdag is gepland. De sociaal-activisten/autonomen dreigen hiermee hun argument kwijt te raken dat de repressie in het kader van drugscontroles in verband kan worden gebracht met de willekeurige aanhoudingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen.


Afgelopen 17 oktober was er een oproep voor een vergadering over de landelijke demonstratie voor behoud van de *Rote Flora* in Hamburg komende 21 december. In dezelfde week vonden er in het Schanzenviertel 'razzia's' plaats tegen ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen. In reactie hierop is er een ultimatum gesteld met als gevolg dat er protesten en verzet op straat hebben plaatsgevonden tegen de racistische controles die mogelijk werden gemaakt door de 'drugspolitiek'. Juridisch was de jacht op het ongeoorloofde drugsgebruik het instrument om het spontane leven van de Schanzenviertel onmogelijk te maken.

>> De politieke omstandigheden waarin sociaal-activisten m.a.w. autonomen in Hamburg opereren is onvergelijkbaar met andere Europese steden zoals Amsterdam en-of Parijs. Het vraagt teveel tekst en uitleg om de historie van het activisme in Hamburg uit te leggen. In het kort kan je stellen dat de situatie veel meer gepolitiseerd is dan we in Nederland gewend zijn. De sociaal-activisten/autonomen zijn actief in uiteenlopende werkgroepen tegen arbeidsdwang, city-vorming (gentrificatie), anti-racisme, feminisme, archivering en militant onderzoek, media, concerten en culturele activiteiten. De meeste sociaal activisten/ autonomen ervaren dagelijks nog voortdurend een samenhang in de onderlinge strijd en streven daarom ook voortdurend naar samenwerking.<<

Komende zaterdag is er opnieuw een demonstratie en deze keer tegen het repressieve politieoptreden t.av. de veronderstelde openlijke drugsscene die als problematisch wordt ervaren. Het laatste nieuws is dat het 'risicogebied' in de Schanzenviertel momenteel is opgeheven terwijl de demonstratie op zaterdag is gepland. Niet toevallig is geconcludeerd dat in de afgelopen maanden de handel en verkoop van Cannabis duidelijk is afgenomen. De sociaal-activisten/autonomen dreigen hiermee hun argument kwijt te raken dat de repressie in het kader van drugscontroles in verband kan worden gebracht met de willekeurige aanhoudingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen.

In juni is het repressieve beleid t.a.v. het veronderstelde 'risicogebied' begonnen. Reporters van het Hamburger Abendblatt ervaren de afname van de handel in Cannabis, zeggen ze, en ook de politie stelt zich tevreden met de huidige ontwikkeling en daarom nemen ze geen ingrijpende maatregelen zoals die eerder wel plaatsvonden.

Met de maatregelen waren ingrijpende politie controles mogelijk waaronder de 'razzia's' die hebben plaatsgevonden, ook als er geen verdachtmaking mogelijk is. Volgens de politie blijkt het resultaten te hebben. “We hebben een openlijke drugsscene kunnen verhinderen”, aldus de politie woordvoerder Sandra Levgruen. “De scene heeft zich veranderd”. Toch zal de politie het 'risicogebied' blijven observeren.

ROTE FLORA BLIJFT! GEEN RACISTISCHE POLITIE OPTREDEN! GEEN UITVERKOOP VAN DE SCHANZENVIERTEL! OPEN GRENZEN, HUISVESTING, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN! AUTONOMIA OPERAIA!Wie: 
http://gefahrengebietegefaehrden.noblogs.org

Aankomende zaterdag over een paar dagen op 26.10, 13.00 uur wordt bij de de Rote Flora een demonstratie georganiseerd tegen de willekeur van de politie en de racistische controles.

Sinds 1 juni 2013 is de Schanzenviertel, een wijk in Hamburg, structureel als 'risicogebied' beschouwd. In Altona-Altstadt vinden voortdurend willekeurige controles en fouilleringen plaats op verdachtmaking van drugshandel.
De werkelijkheid is dat het handelen in en het gebruiken van drugs wettelijk verboden is en daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat de politie volgens de regels kan optreden. Een feit is ook dat hiermee in de stad Hamburg een gebrekkige drugspolitiek wordt afgedwongen. Ongewenste personen die de voortschrijdende gentrificatie/city-vorming in de weg staan worden verwijderd en traditionele cafe's en detailhandel dreigen op te houden met hun bestaan. Ook de Rote Flora dreigteen ontruiming te wachten waartegen voortdurend verzet zal plaatsvinden.

Het veronderstelde 'risicogebied' wordt slechts door toedoen van ambtenaren gerechtvaardigd. Er is geen enkele democratische besluitvorming geweest die hieraan ten grondslag ligt. Met 'uitzonderlijke' maatregelen probeert de politie in Hamburg kolossaal het 'zelfbeschikkingsrecht' te overtreden. Verdachtmakingen vinden plaats omtrent overtreding zodat mensen staande kunnen worden gehouden. Met de controles op tassen, fouilleringen en de identificatie plicht vinden politionele controles plaats.

Het is een vrijbrief voor willekeurig racistische, discriminerende en z.g. rechtsgeldige maatregelen geworden. De Schanzenviertel profiteert niet van deze maatregelen omdat drugsdealers en gebruikers uitwijken in andere delen van de stad. Alle mensen die in de wijk vertoeven kunnen slachtoffer worden van het willekeurige politie optreden.

Begin juli heeft in de buurt van de August Lüttgens-Parks willekeurig politiegeweld plaatsgevonden tegen kinderen/jongeren van buurtgenoten in het z.g. risicogebied. Openbaar op straat vonden er aanhoudingen plaats wat bij de politie het veronderstelde 'uitschot' is. Er zijn nog steeds voortdurend aanhoudingen omdat de Schanzenviertel een risicogebied is geworden. Jongeren worden onophoudelijk, deels door dezelfde politieagenten, meerdere malen aangehouden.

De pesterij escaleerde op 11 juli toen een groep van jongeren tijdens het oversteken van een straat omsingeld werd. De politie ambtenaren hebben ze omsingeld en gebruikten pepperspray en ze gingen slaan. Omstanders werden gehinderd om de jongeren water te geven om hun ogen schoon te spoelen. 1 jongere werd bewusteloos geslagen en en had daardoor geen handboeien nodig. De jongeren hanteerden aanvankelijk geen geweld. Dit alles werd waargenomen door omstanders. Enkele jongeren zijn de hele dag in hechtenis genomen en hebben 6 uur lang eten en drinken geweigerd. Gedurende deze periode zijn ze racistisch beledigd door de politie.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech