[UTRECHT] Onwettige arrestaties op de Boelesteinlaan.

Nieuws, gepost door: nn op 07/10/2013 10:05:54

Wanneer: 07/10/2013 - 15:20

Vanochtend stond de politie aan de deur van een kraakpand in Zuilen. Zoals wel vaker hadden ze nog nooit gehoord van huisvrede. Lees en huiver.

Een half jaar geleden werd de woning gekraakt aan de Boelesteinlaan te Utrecht.

Op een dag kwam de politie ongevraagd het huis doorzoeken naar een veroordeelde crimineel (ook wel kraker genoemd). Toen ze daarin faalden begonnen ze de bewoners om identiteitsbewijzen te vragen. Aangezien je jezelf in je eigen huis niet hoeft te identificeren werd dit geweigerd. Hierop reageerde de politie vriendelijk als altijd... Er werdt de bewoners verteld dat "ze wel eens gingen kijken wat ze gingen doen met hun huis", enkele dagen later kwam de oprotbrief.

Door de bewoners werd vervolgens een rechtzaak tegen de staat aangespannen om de ontruiming te voorkomen. Aangezien er een zeer kleine kans was dat deze rechtzaak zou worden gewonnen, hebben zij de rechtzaak laten vallen en de woning verlaten. De wijkagent is één keer langs geweest om te kijken of de bewoners al vertrokken waren, hem werd medegedeeld dat ze nog bezig waren hun laatste spullen te pakken. Enkele dagen later werd het huis leeg en open achter gelaten door de krakers, klaar om weer in gebruik genomen te worden door de eigenaar.

Er gebeurde echter niets met het pand. Nadat het weer 3 maanden had leeg gestaan en woningbouw vereniging SSH zelfs te ongeinterresseerd was om een slot op de deur te zetten begon het huis weer te verloederen. Daarop besloot een aantal krakers het huis te (her)betrekken.

Heden maandag ochtend 7 okt kwam de politie weer ongevraagd binnen en eisten zij van iedereen binnen een identiteitsbewijs te zien te krijgen, anders zouden zij direct overgaan tot arrestaties ondanks dat dit beiden onwettig is.

Een jongen die zich niet kon legitimeren is opgepakt en meegenomen. Een overbuurvrouw die even kwam douchen had haar paspoort natuurlijk niet bij zich. Ondanks haar aanbod om samen met de agenten haar paspoort op te halen(die aan de overkant van de straat in haar woning lag), werd zij opgepakt.

Na anderhalf uur bellen en 2 arrestaties werd het de smeris eindelijk duidelijk dat ze niet mochten ontruimen (een aanzegging tot ontruiming heeft een uiterste datum), dit tot ongenoegen van de diensthebbende fascist. Hij vertelden ons dat ze vandaag nog een oprotbrief zouden komen brengen.

Tegen ontruiming voor leegstand, tegen de criminalisering van onschuldigen, tegen de politiestaat!
Voor woonruimte voor iedereen, voor zelfbestuur, voor een vrije wereld!!!Wie: 
nn

1 arrestant is inmiddels vrij gelaten, de andere zit nog vastWie: 
nn

[UTRECHT] Illegal arrests at the Boelesteinlaan.

This morning the police were at the door of a squat in Zuilen. As always, they hadn't heard of housepeace. Read on and shiver.

Half a year ago a house was squatted on the Boelesteinlaan in Utrecht.

One day the police came to search the house for a criminal (also called a "squatter"). They started asking people for their identity cards. Because you aren't legally required to identify yourself in your own home this was rejected by the occupants. The police were friendly and accepting to this decision as always... They told the occupants that "we will see what we will do with your house". Some days later the eviction letter arrived.

A lawsuit was then filed by the squatters against the state to stop the eviction from happening. As there is only ever a very, very small chance that this courtcase would be won, they abandoned the courtcase and left the house. The neigborhood officer came to check one time to see if the squatters had left. It was made clear to him that the squatters were gathering their last possesions. Some days later the house was left empty and open by the squatters, ready to be used again by the owner.

But still nothing to happen with the house. The housing corporation SSH didnt even care enough to put a lock on the door. The place started to look neglected again, which is why some squatters started using the house once more.

Present day, monday morning 7th october, the police entered unlawfully yet again and demanded to see identity cards or face arrest for non-compliance even though this is illegal.

One man who couldn't identify himself has been arrested and taken. A neighboring squatter who came to take a shower of course didnt have her identity card with her. Despite her offering to go and get her ID with the police (on the other side of the street) she was also arrested.

After 1.5 hours of calling and 2 arrests it became clear to the pigs that they werent allowed to evict (an eviction letter has a expiration date), this to the dissatisfaction of the fascist moustache on duty at the time. He told us that they would bring a eviction letter.

Against eviction, against the criminalisation of those just trying to make a life for themselves, against the policestate!
For housing to all, for autonomy, for a free world!!!Wie: 
nn

you are full of hate ignorants ..cops are not pigs...

Foto: 


Wie: 
nn

Hoe zit dat met oprotbrieven op last van de politie dan?

Ik ben niet bekend met de huidige wetgeving, maar je zou denken dat de politie domweg geen belanghebbende partij is in dezen.

Al een goede advo gesproken?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech