Voorwaardelijke celstraffen voor het rooien van illegale GGO aardappelen

Nieuws, gepost door: ASEED op 24/09/2013 09:04:15

Wanneer: 24/09/2013 - 16:36

De rechter in Dendermonde maakte vandaag het vonnis bekend in de zaak tegen de 11 activisten die terechtstonden om wille van hun deelname aan de actiedag tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren op 29 mei 2011. Zij veroordeelde de activisten voor 'bendevorming', 'vernieling' en 'weerspannigheid' met straffen tussen de 3 en 6 maanden voorwaardelijk, geldboetes en een schadevergoeding.

Bij het horen van de uitspraak voelden de beklaagden zeker enige opluchting, omdat effectieve gevangenisstraffen van de baan zijn. Maar deze veroordeling is vooral een gevaarlijk precedent voor iedereen die de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt. Nooit eerder werden milieu-activisten in Belgie veroordeeld voor bendevorming. Er zal dan ook zeker beroep aangetekend worden tegen deze uitspraak.

"De veroordeling tot bendevorming staat in geen verhouding tot het uittrekken van een aantal aardappelen in een omstreden promotieveld voor GGOs", zei Barbara van Dyck, een van de beklaagden. "De actie had tot doel een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken. En trouwens, het ging om een veld waarvan de vergunning achteraf door de rechtbank illegaal verklaard is."

"Door de actievoerders te criminaliseren en hen zwaar te straffen, leidt men de aandacht af van de grond van de zaak : de introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw," zei François de Saint-Georges, een andere beklaagde. "De voornaamste doelstelling van GGOs is dat het toelaat om zaaigoed in handen te geven van multinationale bedrijven en daarmee voedselsoevereiniteit onmogelijk maken. Bovendien zijn ze ongewenst door een groot deel van de bevolking en houden ze onnodige risico's in voor het milieu en de gezondheid. En dat terwijl we weten dat er voldoende manieren zijn om wereldwijd gezond voedsel te verbouwen zonder GGO-gewassen."

De elf activisten en hun advocaten laten het er niet bij zitten en beraden zich op de volgende stap. "De uitspraak is op zich contradictorisch, waar men voor zeer ernstige misdrijven (bendevorming) puur symbolische straffen uitspreekt," zegt advocate Mieke van den Broek. Eerder toonden juristen al aan hoe absurd deze zaak is. (1)

Bart Staes, lid van het Europees Parlement voor Groen en een van de vrijwillige verschijners in dit proces reageerde: "Dit is een zeer gevaarlijk precedent, en slecht voor de democratie, om deze groep mensen te veroordelen voor bendevorming. Zo zullen in de toekomst ook akties van andere sociale bewegingen zoals de vredes-, milieubeweging en de vakbonden gevaar lopen."

De rechter heeft het verzoek van deze honderd mensen, die ook berecht wilden worden, niet ingewilligd. Maar zij zullen de 11 van Wetteren blijven steunen, en ook op andere manieren hun verzet tegen de gang van zaken laten blijken.

Het ontbrak aan een publiek debat over de nood en wenselijkheid van GGOs, en dankzij deze actie is die eindelijk opnieuw aangezwengeld. Meer en meer mensen vormen een opinie en nemen positie in. Het gaat duidelijk om een maatschappelijke kwestie die te belangrijk is om uitsluitend in de handen van technisch experts te laten. Onlangs nog toonden choreografe Anne Teresa de Keersmaeker (hier) en schrijver Jeroen Olyslaegers (hier) aan dat de rol van wetenschappelijk onderzoek in het streven naar een duurzame landbouw iedereen aanbelangt. De Keersmaeker reageerde op de uitspraak: "De misdaad van Barbara Van Dyck en haar mede-actievoerders bestaat erin dat ze hun mening geuit hebben. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen die de moed hebben publiek actie te ondernemen en vragen te stellen over issues die de gezondheid van ons en onze kinderen aanbelangen, nu als bendelid veroordeeld worden. In onze maatschappij waar grote industriële groepen op een verdoken en vaak perfide wijze het beleid en de publieke opinie manipuleren, is het van het grootste belang dat openbaar en democratisch protest mogelijk blijft. In een rechtstaat zou ook die tegenstem zich beschermd moeten weten."

De actievoerders kunnen intussen ook op brede internationale steun rekenen, onder meer nog van Vandana Shiva, wereldbefaamd onderzoekster en activiste uit India. Ze moedigde de veldbevrijders aan om actie te blijven voeren tegen een ondemocratische en onrechtvaardig agro-industrieel landbouwmodel. Beluister haar boodschap hier https://vimeo.com/75279203

Ondanks de weerstand van vele mensen en organisaties gaat de Vlaamse overheid door met de promotie van genetische gemanipuleerde organismen door het opzetten van nieuwe veldproeven. Het gaat om een driejarige proef met GG-mais (2012-2014) en mogelijk ook een zevenjarige proef met GG-populieren die zou starten in 2014.

Meer info over de actie en het proces http://www.fieldliberation.org

(1) http://www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt...

Tags: gentech ggo


Wie: 
nn

Engels:

http://aseed.net/en/verdict-potatotrial/

GM Potato Trial: Suspended prison sentences for pulling up unlawfully planted GM potatoes

On September 24th the Court of Dendermonde, Belgium, convicted 11 activists of organised crime in relation to their participation in a day of action against a GM potato field which took place in Wetteren on May 29th, 2011. The activists were convicted of criminal gang forming, criminal damage and resisting arrest, and were given suspended prison sentences of between 3 and 6 months, plus fines, damages and court costs totalling more than 25 thousand euros.

There was some relief among the activists on hearing the verdict, but also concern that this verdict creates an extremely dangerous precedent for everyone who values the right of citizens to freedom of speech. This is the first time that environmental activists have been convicted of organised crime charges in Belgium. The activists plan to appeal against todays’ verdict.

”This conviction for organised crime is completely out of proportion with the ‘crime’ of uprooting a few potatoes from a controversial GM crop which was grown for mainly promotional reasons.” said Barbara Van Dyck, one of the defendants. ‘ The aim of the action was to trigger public debate about the introduction of GMOs into agriculture. The field trial itself was later found by a separate court to be unlawful because they did not have a valid permit for the crop.’

‘The criminalisation and harsh sentencing of the activists distracts attention from the real issue:the introduction of genetically modified organisms into agriculture’ added fellow defendant François de Saint-Georges. ‘The patenting of genetically modified seeds takes control of our food system away from farmers and communities and hands it over to a small number of multinational companies. The use of GM technology in agriculture denies us food sovereignty and entails unnecessary risks for the environment and human health, and is opposed by people all over the world. We already know how to grow sustainable and healthy food for everyone without GMOs’.

The eleven activists and their lawyers are now getting ready for the next step. ‘This ruling is contradictory’ points out their lawyer Mieke van den Broek. ‘ convicting people for such a serious crime as forming an organised criminal gang, and then giving them purely symbolic sentences. Legal professionals have already pointed out the many other legal absurdities in this case. (1)

Green MEP Bart Staes, one of the almost one hundred voluntary defendants in the trial, reacted to today’s ruling: “convicting this group of people of charges related to organised crime creates a very dangerous precedent which is extremely damaging for democracy. It threatens to discourage future actions by other social movements such as the peace and environmental movements and the unions.”

The judge refused to acknowledge the voluntary defendants who had asked to be judged alongside the 11 activists, but these supporters of the action in Wetteren are not deterred and will find other ways to show their solidarity and support.

Prior to the action there had been very little public debate in Flanders about the need for and desirability of genetically modified organisms. This is now beginning to happen, with more and more people forming an opinion and taking a stand on the issue. It is becoming clear that this is a social question which we cannot afford to leave exclusively in the hands of technical experts.

Recently, renowned choreographer Anne Teresa de Keersmaeker made a public statement in support of the activists ( http://www.standaard.be/cnt/dmf20130225_00483191 ), and last week world-famous researcher and activist Vandana Shiva, in Belgium to raise awareness around European seed regulation, encouraged the activists to continue to take action against the undemocratic and unjust industrial agriculture system.

Despite the growing public opposition the Flemish government is continuing to promote genetically modified crops with new field trials, including a GM maize field which will run from 2012 to 2014, and a proposed seven year GM poplar trial, due to start in 2014.

More info on the action and the trial: www.fieldliberation.org

Notes:
1. www.legalworld.be/legalworld/Als-de-rechter-kijft-en-slaat-krijgt-de-rec...
2. You can listen to Vandava Shiva’s message of support in English here : https://vimeo.com/75279203
3. For more information, go to the Field Liberation Movement website: http://www.fieldliberation.org/category/about/?lang=en


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech