Laka: vernietig vergunning kerncentrale Borssele

Nieuws, gepost door: stichting Laka op 16/09/2013 09:11:35

Wanneer: 16/09/2013 - 11:50

Stichting Laka vraagt 9 oktober aan de Raad van State een voorlopige voorziening in het beroep tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Omdat niet is aangetoond dat kerncentrale Borssele de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren, vraagt Laka de Raad van State om voor het verlopen van de originele veiligheidsanalyse van de centrale de vergunning voor de levensduurverlenging te vernietigen. Als de Raad van State het verzoek van Laka inwilligt moet kerncentrale Borssele op 12 oktober 2013 worden stilgelegd.


Op 12 oktober 2013, precies 40 jaar nadat Kerncentrale Borssele (KCB) aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, verloopt een aantal van de originele veiligheidsanalyses die zijn vastgelegd in de 6e revisie van het Veiligheidsrapport behorend bij de vergunning van EPZ voor het in werking hebben van KCB. Laka (en anderen) zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de wijziging van dit Veiligheidsrapport omdat (onder andere) niet is aangetoond dat KCB de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren.

Concreet baart Laka vooral de onduidelijke situatie rondom vermoeiing van de veertig jaar oude stalen componenten in het KCB reactorsysteem zorgen. EPZ, de eigenaar van KCB, stelt dat vermoeiing geen gevaar oplevert bij de levensduurverlenging. De analyse die men voor deze stelling gebruikt is echter gebaseerd op aannames. Als gevolg van vermoeiing kunnen zware stalen componenten na verloop van tijd bezwijken. Laka meent dat de analyse van EPZ onvoldoende zekerheid biedt dat de gevolgen van vermoeiing in het KCB reactorsysteem tijdens de levensduurverlenging beheersbaar zullen blijven[1].

Laka heeft op 2 mei beroep ingesteld en heeft de voorlopige voorziening aangevraagd toen ze vermoedde dat de definitieve uitspraak pas na 12 oktober zou komen. Ondertussen is bekend dat de bodemprocedure op 7 november bij de Raad van State voor komt.

Met het oog op het voorzorgsprincipe is het risico dat gepaard gaat met het in werking houden van KCB na het verlopen van de originele veiligheidsanalyse onaanvaardbaar groot. Laka is daarom van mening dat er een situatie van onverwijlde spoed bestaat om vooruitlopend op een definitieve uitspraak, of in ieder geval voor 12 oktober 2013, de Raad van State te vragen om de vergunning van EPZ voor het in werking hebben van KCB te schorsen of te vernietigen.

De voorlopige voorziening wordt behandeld op 9 oktober 2013, om 10:00 uur, bij de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Procederen kost geld!
Laka wordt bij het voeren van de procedure bij de Raad van State financieel ondersteunt door middel van crowdfunding. Tot nu toe hebben ongeveer vijftig personen bijgedragen aan de meer dan 600 euro aan leges die voor de procedure moeten worden betaald. Belangstellenden kunnen Laka nog steeds ondersteunen via www.laka.org

NOOT: [1] Zie hoofdstuk 4 van het beroepschrift van Stichting Laka voor een uitgebreide bespreking van de zorgen mbt. vermoeiing in KCB op http://www.laka.org/KCB2034.html

Tags: kernenergie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech