Vrije Bond picket in Brussel bij Heinrich Böll stichting

Nieuws, gepost door: Vrije Bond op 03/09/2013 09:06:39

Wanneer: 03/09/2013 - 18:32

De Duitse anarcho syndicalistische vakbond FAU, afdeling Berlijn, heeft een conflict met het wetenschappelijk buro “Heinrich Böll stichting” van de Duitse politieke partij “Die Grunnen.”


Enkele medewerkers van de Heinrich Böll stichting werkten daar via een uitzendbureau, en zijn georganiseerd in de FAU Berlijn. Nadat de uitzendkrachten hadden aangegeven dat ze betere werkomstandigheden wilden hebben en meer zekerheid, werden ze allemaal ontslagen doordat de Heinrich Böll stichting simpelweg overstapte naar een ander uitzendbureau. Dit is niet te accepteren, daarom roept de FAU op tot en internationale actie week tegen deze uitbuiting.

Solidariteit met de uitzendkrachten bij HBF!
Solidariteit met de F.A.U.

Oproep tot picket, neem vlaggen, spandoeken, vrienden en collega’s mee!

Donderdagochtend 5 september 2013
Om 10:00 (stipt) tot 11:00
voor de deur van:

Heinrich Böll Foundation
EU regionaal kantoor
‘Rue d’ Arlon 15
B-1050 Brussel

Hier is een artikel in het Engels:
http://www.fau.org

Tags: Brussel FAU vrije bond


Wie: 
Vrije Bond Belgie

Hey Heinrich Böll Foundation :
Stop met het gebruik van tijdelijke werkkrachten, en neem diegenen die jullie hebben buitengeschopt weer aan!

Op donderdag 5 september, zal de Berlijnse arbeidsrechtbank uitspraak doen in het door FAU-leden in Berlijn aangespannen proces tegen de Heinrich Böll Foundation.

Wat is er aan de hand?

De Heinrich Böll Foundation is nauw gelieerd met de Groene Partij van Duitsland, Die Grünen, een partij die claimt tegen outsourcing en tijdelijk werk te zijn. Dat blijkt een farce te zijn als je kijkt naar de praktijken van de Heinrich Böll Foundation:
Tijdelijke werkkrachten verdienen er minder dan wanneer zij rechtstreeks in dienst zouden zijn genomen en er wordt een "verdeel en heers" politiek bedreven ten koste van de werknemers, door de duidelijke scheiding tussen vaste contracten en tijdelijke contracten.
En nadat de tijdelijke werkkrachten van een uitzendbureau in Berlijn, dat door de Heinrich Böll Foundation werd gebruikt,zichzelf begonnen te organiseren,en collectief en solidair om betere verloning en arbeidsomstandigheden vroegen, werd hun hele uitzendbureau gewoon buiten de deur gezet, en een ander, meer "gewillig" uitzendbureau in de arm genomen!
Al jarenlang zijn outsourcing en vooral uitzendkrachten een favoriet instrument van de Duitse bazen om druk te zetten op de beroepsbevolking ,haar arbeidsrechten te verkleinen en te beknibbelen op de lonen.
Zowel die Grünen als de Heinrich Böll Foundation hebben in de op dit moment lopende verkiezingscampagne in Duitsland herhaaldelijk en publiekelijk kritiek geuit op de huidige onzekere arbeidsmarkt en opgeroepen tot het optrekken van het minimumloon naar 8,50 euro / uur.
Maar de Heinrich Böll Foundation maakt ondertussen zélf gebruik van outsourcing en tijdelijke werkkrachten voor schoonmaak, catering en event management, en dragen dus zelf actief bij aan de precaire arbeid!
Sommige van hun uitzendkrachten ontvangen niet eens het minimumloon waar diezelfde Grünen en de Heinrich Böll Foundation dus wél voor zeggen te staan!

De bij de FAU Berlijn aangesloten werknemers die deze onacceptabele gang van zaken afgelopen Mei openbaarden, zijn nu dus collectief hun baan en inkomen kwijt door de schandalige houding van de Heinrich Böll Foundation, en Die Grünen!
De anarcho-syndicalistische vakbond FAU (Freie Arbeiter Union) roept daarom op tot een internationale actieweek van 2 tot 9 september 2013 : Tegen outsourcing en de anti-vakbondshouding van de Heinrich Böll Foundation en de politieke partij "die Grünen"!
In Duitsland kunnen werkgevers normaal gesproken werknemers niet zo makkelijk ontslaan, maar dankzij het gebruik maken van Outsourcing en werknemers via uitzendbureaus aan te huren kan de Heinrich Böll Foundation dit wél zonder meer doen!
Hun mentaliteit brengt ons terug naar de 19e eeuw: Als de tijdelijke werkkrachten hun stem verheffen, nemen we gewoon een ander uitzendbureau!
Wij zeggen dat wat de Heinrich Böll Foundation doet gelijk staat aan een onacceptabele anti-syndicale houding en eisen dat ze de buitengesmeten werknemers terug aannemen, met vaste contracten!
Wij als Vrije Bond België leden verklaren ons solidair met de getroffen kameraden in Duitsland, en zullen niet rusten totdat aan hun eisen is voldaan!

De Heinrich Böll Stichting heeft kantoren in veel steden over de hele wereld.... laat hen weten wat je van hun houding denkt!

Enkele leden van de Vrije Bond België
www.vrijebond.org

Hey Heinrich Böll Foundation:
Stop Using Temps and Re-Hire Those You Kicked out!

The Heinrich Böll Foundation is closely affiliated with Germany's Green Party, which has positioned itself against outsourcing and temporary work. That turns out to be a farce when you look at the Heinrich Böll Foundation's practices. Temps working there make less money than if they were employed directly and the workforce has been split between those with contracts and without. And after temps started organizing themselves, their entire agency was kicked out. We are thus calling for an international week of action against outsourcing and union busting by the Green Party's Heinrich Böll Foundation.
For years, outsourcing and especially temps have been a favorite tool of German bosses to put pressure on the workforce, circumvent labor rights and skimp on wages. Both the Green Party and Heinrich Böll Foundation criticize the precariousness of labor condition and call for a minimum wage of 8.50 Euro/hour in the current election campaign. But the Heinrich Böll Foundation has been outsourcing cleaning, catering and event management for years, thereby contributing to precarious labor themselves – some of their temps don't even make the minimum wage the Green Party is calling for.
 
Workers there who joined the FAU Berlin and made this scandalous state of affairs public in May are no longer welcome at the Heinrich Böll Foundation, who conveniently decided to change temp agencies to rid themselves of the problem. In Germany, employers cannot normally kick out workers so easily, but thanks to outsourcing the Heinrich Böll Foundation had an easy time of it: If the temps raise their voice, we'll change the contractor. We call what the Heinrich Böll Foundation is doing union busting and demand that they give those they kicked out permanent contracts with standard wages.
 
We are calling for an international week of action from September 2 to September 9, 2013. The Heinrich Böll Foundation has offices in many cities around the world . Tell the Heinrich Böll Foundation to rehire those they kicked out. On September 5, Berlin's labor court will decide whether one of the Heinrich Böll Foundation former temps will get a permanent position there: The Heinrich Böll Foundation has to abandon its outsourcing policy, hire the guy along with the other temps and pay standard wages!

In solidarity, some members of the Vrije Bond Belgium

www.vrijebond.org

Foto: 


Wie: 
Vrije Bond Belgie

Vandaag was de rechtszaak van de FAU tegen de aan de Grunnen verbonden wetenschappelijk bureau Heinrich-Böll Stichting.
Hoe de rechtszaak precies is gegaan is onduidelijk, de uitzendkrachten die zijn ontslagen bij de stichting hadden samen met de FAU een rechtszaak aangespannen bij de raadkamer voor arbeidsrecht in Berlijn. Voor de deur van de rechtbank was een bijeenkomst van tientallen FAU leden, sympathisanten en natuurlijk de getroffen uitzendkrachten.

Ook is er deze week een internationale actie campagne van de FAU tegen de Heinrich-Böll Stichting.
http://www.fau.org/artikel/art_130822-233702
Om 10 uur in de ochtend verzamelden enkele Vrije Bonds leden uit België zich in Brussel voor het kantoor van de Heinrich-Böll Stichting, zij ontrolden spandoeken en deelden tientallen fleyers uit m.b.t. de zaak FAU en de stichting. Het was een nogal rustige buurt waar voornamelijk technocraten van verschillende EU instituten/kantoren de straat bevolkte. De mensen van de stichting kwamen niet naar buiten omdat ze een "vergadering" hadden, en zo was het niet mogelijk om hen te vertellen over de situatie van de ontslagen uitzendkrachten.

Hier de website van de FAU afdeling Berlijn, met update nieuws.
http://berlin.fau.org/

En hier de oproep van de Vrije Bond
http://www.vrijebond.nl/vrije-bond-pikket-in-brussel-bij-heinrich-boll-s...

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech