Verplicht en geforceerd DNA afnemen, bij kinderen, is begonnen.

Nieuws, gepost door: A.Cavi op 23/07/2013 07:04:51

Waar: Den Haag, Netherlands
Wanneer: 19/07/2013 - 15:13

Ik plaats hieronder een stukje wat inhoudelijk mijn verhaal vertelt betreffende mijn recente ervaringen met intimiderend optreden van justitie en politie, wegens verplicht DNA afnemen van een 16-jarige. Dit komt hierbij terecht in een database die internationaal is aangesloten bij landen die ook gezwicht zijn voor dit nazistische systeem. Het gaat nog sneller dan verwacht en het lijkt of ze het heel stilletjes en sneaky introduceren, vandaar mijn bericht. Ik heb dit stuk ook naar een aantal andere alternatieve media-sites gestuurd.


Bij deze wil ik aan de bel trekken wat betreft het geforceerd starten van het opslaan van DNA in een database. Het betreft in deze zaak zelfs een kind waar het nooit voor bedoeld kan zijn.Ik heb nog niet eerder van een zaak als deze vernomen, niet in mijn directe omgeving of in de alternatieve media maar wellicht weten jullie hier meer over? Ik zal de situatie eerst kort omschrijven.

Het betreft mijn inmiddels 16-jarige zusje die door omstandigheden, moeder overleden in 2004, vader met moeite in opvoeding en andere gezinsproblemen, op een verkeerd pad is geraakt en uit huis geplaatst is sinds ongeveer een half jaar. Eerst in een regulier opvanghuis en inmiddels in een gesloten inrichting omdat ze ook bij het eerdere opvanghuis niet te handhaven was. Het is jammer dat ondanks inzet van mij en anderen zover heeft moeten komen, maar het gaat nu al ietsje beter met haar en ik hoop dat ze deze keer progressie maakt want ik hou veel van d'r.

Mijn zusje is in de periode dat ze ontspoorde en verkeerde paden betrad ook een aantal keer veroordeeld voor winkeldiefstallen, heeft erg meegespeeld in de veroordeling van de rechter om tot uithuisplaatsing over te gaan, en gisteren kreeg mijn vader een (in eerste instantie redelijk verwarrende) brief betreffende het DNA afnemen voor DNA-profiel en opslag. Ik plaats de brief onderaan zodat u het zelf kan lezen, ik stuur de brief liever ook digitaal op om de authenticiteit aan te tonen en dat ik niet een of ander lulverhaal ophang, maar ik heb geen scanner hier en kan pas eventueel dit weekend bij iemand hiervoor zorgen. Voorlopig heb ik de brief overgetikt en het is ok als het gepubliceerd word, iedereen moet dit weten.

Mijn vader dacht in eerste instantie dat het om zijn DNA-afname ging vanwege de intimiderende en rare opstelling van de brief (dreigen met arrestatie bij niet komen opdagen, niet zeggen waar het het precies omgaat). Mijn vader werd gelijk heel fel en defensief (terecht natuurlijk) en heeft ook gelijk een kennis gebeld die jurist is en die gaf ook gelijk te kennen dat ze dit niet zomaar kunnen doen zonder hele geldige juridische redenen. Dat ze al dreigen met arrestatie en gedwongen afname zegt al heel wat over wat er nu aan komt voor de mensen. Hij heeft gelijk contact opgenomen met mij zusje en zij bleek ook een oproep te hebben gehad waarbij ze melden ook haar DNA af te nemen en dat ze zelf langskomen daarvoor. Dit maakte het voor mij allemaal nog meer sinister. Eerlijk gezegd ben ik lichtelijk geshockeerd vanwege de directheid ervan, maar omdat ik de agenda ken en me al een aantal jaren bezig hou met dit soort zaken komt het niet echt als een verrassing.

Mijn vader besloot om vandaag op te bellen naar de mevr. Italie uit de brief voor meer opheldering. De dame scheen uit te leggen dat het een vergissing betrof en dat het alleen ging om mijn 16-jarige zusje die 'veroordeeld' is. Zoals ik kon verwachten en mijn vader kennende heeft hij niet genoeg compassie en verantwoordelijkheid om de pit die ik bij hem zag betreffende zijn eigen hachje ook toe te passen op zijn dochter en heeft zich er voorlopig, lijkt mij, bij neergelegd te hebben, tot mijn grote frustratie uiteraard. Bij een kind hoort er nog eerder opgetreden en geprotesteerd te worden, als het om dit soort misdadige praktijken gaat. Ik zit met m'n handen in het haar en voel me begrijpelijkerwijs momenteel allesbehalve prettig. Het meest trieste is nog wel, zoals u in de brief kunt lezen, dat als je bezwaar zou willen aantekenen je dat pas volgens hun mag doen als het kwaad al geschied is en ze het al hebben afgenomen. Het zou hilarisch zijn als het niet zo bizar en onwerkelijk is.

Maar dit is het jongens, we zijn aanbeland bij de werkelijke reden dat ze al een tijdje in voorbereiding zijn met de databases en dergelijke. Niet om de zogenaamde zwaardere criminelen of de welbekende 'terroristen' te kunnen achterhalen; nee, nee, kinderen van 15,16, die schijnen het gevaar te veroorzaken hier en daar moet zonder echt goede aanleiding DNA bij afgetapt worden zodat het in een grote database terechtkomt die verbonden is aan buitenlandse databases (klinkt heel geruststellend als je de NWO-agenda kent). Als we dit klakkeloos gaan accepteren, net als het hondenchippen waar ik ook over geschreven heb in het verleden, dan is de volgende stap de expansie van de rfid-chip voor mens en dier. Ik hoop ook dat mijn vader zich enigszins bezint en ziet hoe belangrijk het is om juist voor je kinderen op te komen die niet voor zichzelf kunnen opkomen zoals een volwassen kerel dat kan, want uiteindelijk ben ik 'maar' de broer en het enige wat ik nu vooral kan doen is het woord proberen te verspreiden voor de rest van de slachtoffers die er aankomen.

Desbetreffende brief:

Geachte heer/mevrouw

Hierbij zend ik u een afschrift van het bevel tot afname van het DNA-materiaal ten aanzien van uw (pleeg-) zoon/dochter.

Voor meer informatie verwijs ik naar bijgevoegde brochure/informatieset. (Totaal niet meegeleverd) Een afschrift van het bevel is eveneens verstuurd aan de raadsman van uw (pleeg-) zoon/dochter.

Hoogachtend,

De officier van justitie

Openbaar Ministerie

ARRONDISSEMENTSPARKET

Den Haag

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Onderdeel DNA Zaken
Contactpersoon Mevr. J. Italie
Doorkiesnummer(s) 2952
E-mail
Datum 08 Juli 2013
Ons kenmerk 09-232618-12
Onderwerp Bevel tot DNA-onderzoek (art. 2, lid 1 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden)

De officier van justitie beveelt, gelet op artikel 2, lid 1 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, dat van

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

die op 18-02-2013 door de rechtbank Den Haag is veroordeeld of door de officier van justitie een strafbeschikking uitgevaardigd heeft gekregen ter zake van art. 311/1 Wetboek van Strafrecht (max. straf 6 jaar) of aan wie een maatregel als bedoeld in artikel 37, 37a juncto 37b of 38, 38m of 77s van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek.

U dient zich op 31-07-2013 te 11:10 uur op onderstaand adres te melden voor het afnemen van het celmateriaal:

Pol. Haaglanden , Bureau For. Opsporing
Parkweg 1
2271 AD Voorburg

U moet zich kunnen identificeren. Ik verzoek u daarom een geldig paspoort , Europese identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen.

Wanneer u zich niet meldt, wordt een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Dit betekent dat u op ieder moment kunt worden aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau, waar u alsnog celmateriaal zult moeten afstaan.

Uit het afgenomen celmateriaal wordt uw DNA-profiel bepaald. Uw DNA-profiel wordt opgenomen in de landelijke DNA-databank voor strafzaken. Het DNA-profiel wordt verder vergeleken met de DNA-profielen, die in de Nederlandse DNA-databank zitten en met de DNA-profielen die opgenomen zijn in de DNA-databanken in het buitenland, voor zover die landen zich hebben aangesloten bij het verdrag van Prüm (Trb. 2005,197).

Binnen 14 dagen na afname van het celmateriaal kunt u bij de rechtbank Den Haag een met reden omkleed bezwaarschrift indienen tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel.

De afname geschiedt door een arts of verpleegkundige (art. 2 lid 7 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken) of een daartoe op grond van art. 3 lid 3 van ditzelfde besluit aangewezen functionaris.

Van de afname zal proces-verbaal worden opgemaakt door de aanwezige opsporingsambtenaar die dit proces-verbaal zo spoedig mogelijk aan mij, officier van justitie, zal opsturen.

De officier van justitie

UPDATE: Toen ik mijn stukje hierover schreef, kwam er weer precies dezelfde brief binnen bij mijn vader (deze is bijgevoegd) waarin de datum is verplaatst van 31-07 naar 23-07! Dat is dus morgen al. Ik heb mijn vader erop gewezen dat hiermee het proces misschien vertraagd kan worden, maar dan zou hij mogelijk alleen vandaag nog hebben om iets te doen. Weer een 'vergissing' of voelden ze misschien al iets aan en besloten om het te versnellen? Ook een naam + handtekening van desbetreffende Officier van Justitie ontbreekt, heb ook gezegd dat dat de moeite waard is om te proberen te achterhalen maar het is al te laat denk ik. (Zou eventueel vandaag zijn, moet er nog achter komen of dat daadwerkelijk zo is. Het probleem is dat je sowieso weinig kan doen, zoals protesteren, als iemand in een gesloten inrichting zit)

Tags: dna nwo politiestaat


Wie: 
nn

het enige wat je ertegen kunt doen is zorgen dat ze nooit haar id bij heeft,zonder id kunnen/mogen ze geen dna afnemen.Wie: 
nn

Binnen twee weken na afname DNA kun je bezwaar aantekenen.
Zorg voor een advocaat die daarbij kan helpen, het is zeker de moeite waard. Dit is ook onderdeel van de strijd tegen gedwongen afname DNA.
Succes!Wie: 
nn

helaas , dit is al enige jaren wet:
http://www.st-ab.nl/wetten/0461_Wet_DNA-onderzoek_bij_veroordeelden.htm

geldt voor alle veroordelingen tot een werkstraf of gevangenisstraf wegens een zgn. VH misdrijf (misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is), zoals ook bv. vernieling en kleine diefstalletjes..Wie: 
nn

zelfs een advocaat kan hier weinig tegen beginnen
spreek uit ervaring
ben veroordeelt voor een gewelds delict toen ik minderjarig was en moest ook mijn dna afgeven.
iedereen die er bij betrokken was moest zijn/haar dna geven


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech