Reeks activiteiten in solidariteit met de opstand in Turkije

Nieuws, gepost door: nn op 14/06/2013 06:02:54

Wanneer: 14/06/2013 - 01:02

Overal Taksim, Overal verzet. Wereldwijd vinden er vele solidariteitsacties en demonstraties plaats. We presenteren een reeks van activiteiten in verschillende steden in Nederland in solidariteit met alle kameraden in Turkije. Voel je vrij om je eigen activiteit aan het programma toe te voegen en zo bij te dragen aan de activiteitenreeks. [english below]

De opstand die voortduurt in vele Turkse steden is begonnen met een vreedzaam protest tegen de sloop van Taksim Gezi Park, Istanbul. Het gewelddadige optreden van de politie weerhield de menigte er niet van om hun park en hun stad terug te eisen en al snel sloegen de protesten over naar andere steden. Sindsdien zijn er miljoenen mensen in heel Turkije in opstand gekomen tegen de autoritaire politiestaat, zij roepen de regering op om af te treden en eisen hun recht op differentie en hun recht op de stad terug.
Velen zijn gearresteerd, gedood of zwaar gewond geraakt. Publieke pleinen werden oorlogsgebieden waarin de politie excessief geweld gebruikte met zogenaamd 'niet dodelijke' chemische wapens als traangas, pepper spray en plastic kogels, die ernstige verwondingen veroorzaken waaronder hoofdletsel. Ondanks het negeren door de regering en het politiegeweld, gaat het verzet door.
Wereldwijd vinden er vele solidariteitsacties en demonstraties plaats. We presenteren een reeks van activiteiten in verschillende steden in Nederland in solidariteit met alle kameraden in Turkije. Je bent van harte uitgenodigd om te komen, mee te praten en mee te denken en te discussiëren over de opstand in Istanbul en andere steden.

Hieronder een aantal activiteiten die reeds zijn gepland in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Voel je vrij om je eigen activiteit aan het programma toe te voegen en zo bij te dragen aan de activiteitenreeks van solidariteit.

Geplande activiteiten:

- Ekümenopolis, Imre Azem (documentaire, 2011)
Vrijdag 14 juni 2013, 20.00, Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.
De massale protesten in Turkse steden begonnen eind mei toen mensen uit alle hoeken van de samenleving (links, rechts, arm, rijk, jong, oud) in Taksim, Istanbul bijeen kwamen voor een vreedzaam protest tegen de sloop van Gezi Park, een publiek park in het centrum van Istanbul. De overheid wil het park vervangen door een shopping mall. Het is slechts een van vele stedelijke vernieuwingsprojecten die Istanbul moeten transformeren in een 'Global city', een ontwikkeling die op steeds meer weerstand stuit. De documentaire Ekümenopolis door Imre Azem uit 2011, geeft een dieper en fascinerend inzicht in de schaal van de stedelijke ontwikkeling van Istanbul in de afgelopen decennia en de effecten van de inzet op 'modernisering' en stedelijke vernieuwing.
Na de documentaire een open discussie met het publiek over Ekümenopolis, de protesten en herovering van publieke ruimte in Turkije, de parallellen die we zien met stedelijke vernieuwing in Nederland en Rotterdam en het Recht op de Stad.

- Infoavond, Uprising in Turkey: an eyewitness account
Maandag 17 juni, 19:30 - 22:00, @ Boekhandel de Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht
De opstand in Turkije heeft de wereld verrast. Tienduizenden mensen zijn opgestaan tegen islamistisch neoliberaal autoritarisme. En dat terwijl het land het al meer dan tien jaar economisch gezien heel goed doet naar kapitalistische maatstaven. Om deze complexe situatie te begrijpen, moeten er een paar vragen beantwoord worden: Wat is de oorsprong van deze opstand? Uit welke verschillende krachten bestaat deze opstand? Wat zijn de eisen? Hoe kan deze opstand tot een beweging groeien die het huidige regime het hoofd kan bieden?
Vanavond proberen we een begin te maken met een antwoord op deze vragen. Een student/activist uit Turkije, net terug uit Istanbul zal vertellen over zijn ervaringen en presenteert een verzameling van video-interviews met demonstranten op het Taksimplein. Na de presentatie een discussie over de wortels van deze protesten, de ontwikkelingen en het toekomstperspectief.

- Info and Solidarity Avond - Uprisings in Turkey
Donderdag 27 juni, 21.00, @Op de Valreep, Amsterdam
Films en discussie over de opstand in Turkije die begon vanuit een protest tegen de stedelijke vernieuwing van Gezi Park, het belangrijkste publieke park in Istanbul, en zich over het hele land heeft verspreid.

- Debat and Benefiet Avond - Uprisings in Turkey
Vrijdag 5 juli, 20.00, @Op de Valreep, Amsterdam
Een open discussie over de opstand in Turkije tussen 20.00 en 22.00. Daarna live muziek met fantastische bands.

- - - - - [english] - - - - -

The ongoing uprisings in many cities in Turkey started with the peaceful protest against the demolition of Taksim Gezi Park, Istanbul. The violent police intervention into the protest could not stop masses to reclaim their park, their city and soon the protests spread to other cities in the country. Since then, millions across Turkey have contested the authoritarian police state calling the government to resign and reclaiming their right to difference and right to the city. Many have been arrested, killed or seriously injured and public squares were turned into war zones with the police using excessive power utilizing so called 'non lethal' chemical weapons like tear gas, pepper spray and plastic bullets that caused serious injuries including head traumas. Despite the disregard of the government and the violence of the police, the resistance continues.
There have been several solidarity actions and demonstrations all around the world. In solidarity with all comrades in Turkey, we present a chain of solidarity events to take place in different cities in the Netherlands. You are invited to come, talk and think together and to debate the ongoing uprisings in Istanbul and other cities.

Below there is a series of already planned events in Rotterdam, Utrecht and Amsterdam. Feel free to contribute and add your own event to the program to enlarge the chain of solidarity.

Planned Solidarity Events:

- Screening of Ekümenopolis, Imre Azem (documentary, 2011) and open discussion.
Friday 14 June 2013, 20.00, Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.
The massive protests in Istanbul and other cities started in the last week of May, when Istanbulites from all ages and social and political backgrounds, gathered for a peacefull resistance against the demolition of Gezi Park, a public park scheduled to be replaced by a shopping mall. The shopping mall is just one of many urban renewal projects designed to transform Istanbul into a 'Global city', a development fomenting growing dissent. The 2011 documentary film Ekümenopolis by Imre Azem, presents an in-depth and fascinating look at the scale of urban development of Istanbul over the last decade, and some of the resulting effects from this rapid push towards 'modernization' and urban renewal.
After the documentary a plenary discussion about Ekümenopolis, the protests and reclaiming of spaces in Turkey, the parallels we can see in urban renewal in the Netherlands and Rotterdam and the Right to the City.

- Infoavond, Uprising in Turkey: an eyewitness account
Monday June 17, 19:30 - 22:00, @ Boekhandel de Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht
The uprising in Turkey has surprised the world. Tens of thousands of people have risen against Islamic Neoliberal authoritarianism. And all of this while economically the country is doing very well by capitalist standards for more than a decade. So in order to understand this complex situation, some questions have to be answered: What is the origin of this uprising? What are the various forces of which this uprising is composed of? What are the demands? How can this uprising turn into a movement which can defy the current regime?
We try to make a start on answering these questions tonight. A Turkish student/activist, just back from Istanbul will describe his experiences, and present a collection of video-interviews of protesters in Taksim Square. The presentation will be followed by a discussion about the roots of these protests, its development and the prospects for the future.

- Info and Solidarity Avond - Uprisings in Turkey
Thursday June 27, 21.00, @Op de Valreep
There will be films and discussions about the current uprisings in Turkey, which started with the protest against the urban renewal of Gezi Park, the biggest public park in Istanbul, and spread to other cities in the country.

- Debate and Benefit Avond - Uprisings in Turkey
Friday July 5, 20.00, @Op de Valreep
There will be an open debate on ongoing uprisings in Turkey between 8-10 pm followed by live music with great bands.Wie: 
turkishspring.nadir.org

Nieuwsupdates van de çapulers in Istanbul en door het land

Ondanks de voortdurende terreur van Erdogan en zijn handlangers is het Gezipark nog altijd in handen van de bevolking. Vandaag vinden daar de eerste general assemblies plaats en worden plannen gemaakt voor de directe toekomst. De demonstraties breiden zich intussen uit naar verschillende steden en de provincie. Grassroots media volgen de ontwikkelingen op de voet:

– Liveticker in o.a. Nederlands, Engels en Duits: gezipark.nadir.org/
>>> Translators wanted for English > Dutch!
Turkish, English > any language are also welcome. Hook up with us via e-mail: gezipark [at] nadir.org <<<

Sendika.org

– Regelmatige webcasts in het Engels en Turks vanuit Gezipark http://geziradyo.org | twitter.com/GeziRadyo

– Twitter: #cevapver ('antwoord mij [erdogan]') #occupygezi #occupyturkey #direngeziparki

nsabook.com/OccupyGezi

Livestreams:

[Resistanbul]:
http://www.livestream.com/revoltistanbul

[Capul TV]:
http://www.ustream.tv/channel/capultv

[Glassbedian]:
http://www.ustream.tv/channel/glassbeadian

[Timcast]:
http://new.livestream.com/timcast/

[Global Revolution]:
http://www.livestream.com/globalrevolution

[Naberpravda11]:
http://www.ustream.tv/channel/naberpravda11

[ozererdogan]:
http://www.ustream.tv/channel/ozererdogan

[Naberpravda]:
http://www.ustream.tv/channel/naberpravda

Foto: 


Wie: 
nn

A correction to the text:

Under the part ''Infoavond, Uprising in Turkey: an eyewitness account''
Instead of ''Turkish activist/student'' it should be ''an activist/student from Turkey''.
Sorry for the mistake!Wie: 
nn

the foto+text is a reference to marie antoinette, it says: ''let them eat peper gas''

Foto: 


Wie: 
nn

There is an addition to the program, which is:

Film screening: Ecumenopolis – City without Limits
Thursday June 20th @ 21.00 we screen at Op de Valreep, Ecumenopolis, a documentary on Istanbul’s neoliberal urban transformation and its ecological, social and economic impacts.

Taksim Everywhere, Resistance Everywhere. We have in our June and July program three solidarity events for the uprisings in Turkey. The screening of Ecumenopolis is the first of them and introduces the background of the uprisings in Istanbul.

‘’Ecological limits have been surpassed. Economic limits have been surpassed. Population limits have been surpassed. Social cohesion has been lost. Here is the picture of neoliberal urbanism: Ecumenopolis. Ecumenopolis aims for a holistic approach to Istanbul, questioning not only the transformation, but the dynamics behind it as well. From demolished shantytowns to the tops of skyscrapers, from the depths of Marmaray to the alternative routes of the 3rd bridge, from real estate investors to urban opposition, the film will take us on a long journey in this city without limits.’’

Op De Valreep
Polderweg 620 Amsterdam
http://valreep.org/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech