Weer poging tot uitzetting naar Guinee met valse papieren

Nieuws, gepost door: werkgroep Deportatieverzet op 12/06/2013 06:11:41

Wanneer: 14/06/2013 - 21:53

Aanstaande vrijdag, 14 juni, is de Dienst Terugkeer en Vertrek van plan om meneer Bah uit te zetten naar Conakry, Guinee.
Eerder ontstond al flinke ophef over Guinese Laissez-Passers van een dubieuze oorsprong, waar nu al tot twee maal toe Kamervragen over zijn gesteld.

Maar het reisdocument van meneer Bah is overduidelijk vervalst.


Knoeiwerk
De DT&V stelt dat er op 28 mei 2013 een Laissez-Passer is afgegeven door de consul van Guinee in Brussel.

Nadat een kopie van dit reisdocument was opgevraagd, blijkt hier niets van te kloppen:

1. De DT&V stuurde twee kopieën van het document: één naar de onafhankelijk arts en één naar de advocaat. Maar de ‘kopieën’ bleken niet met elkaar overeen te komen: op één kopie staat dat het reisdocument 9 dagen geldig is, op de andere kopie staat ineens dat het reisdocument 90 dagen geldig is. Daarnaast is de scan van het document zo gekaderd dat de handtekening die er op zou moeten staan niet te controleren is. Ook de stempel van de consul valt voor de helft weg;

2. Het document blijkt geen Laissez-Passer, maar een Titre de Voyage. TdV’s kunnen alleen worden afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Guinee en niet door de ambassade of de consul in Brussel. Ook dient de TdV voorzien te zijn van een stempel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat is niet het geval;

3. Deze Titre de Voyage ziet er beduidend anders uit dan de normale TdV’s: hij is met de hand geschreven, in twee verschillende kleuren pen. Ook staan er duidelijke spelfouten in de in het Frans opgestelde TdV;

4. De foto op de TdV van meneer Bah dateert uit 2000 (nu dus 13 jaar geleden) en is destijds genomen door de IND. De foto is niet vastgeniet en de stempel loopt niet door op de foto;

5. TdV’s worden alleen verstrekt aan personen met geldige identiteitsdocumenten. Meneer Bah beschikt niet over identiteitsdocumenten. Hij is ook nooit aan de Guinese ambassade gepresenteerd en zijn nationaliteit is dan ook tot nu toe nooit vastgesteld;

6. Volgens de Guinese ambassadeur zijn er helemaal geen reisdocumenten verstrekt door de ambassade. De TdV zou getekend zijn door de consul, maar op dat moment was er geen consul werkzaam op de ambassade in Brussel. Dhr Toré, voorheen consul op de ambassade, was wegens een disciplinaire maatregel uit zijn functie ontheven. Op een reisdocument verstrekt door de ambassade hoort ook de naam van de betreffende consul te staan, deze ontbreekt;

7. Deze TdV zou een geldigheidsduur van 9 of 90 dagen hebben. In het eerste geval zou dit document – als het al rechtsgeldig was – nu verlopen zijn. Het tweede geval is hoogst ongebruikelijk, aangezien TdV’s een geldigheidsperiode van maximaal 30 dagen hebben;

8. In het verleden zijn er wel TdV’s afgegeven door de Guinese Taskforce, maar volgens staatssecretaris Teeven (antwoord op de Kamervragen van 4 juni j.l.) was de TaskForce op dat moment niet meer werkzaam.

Kortom, er liggen meer voldoende redenen om aan de rechtsgeldigheid van dit document te twijfelen. Het is daarom cruciaal dat de DT&V het origineel op tafel legt, zodat er een grondig onderzoek naar de echtheid van dit document kan plaatsvinden.

Medische noodsituatie
Meneer Bah is al sinds 21 maart intermitterend in eet- en drinkstaking, protesterend tegen het feit dat hij in detentie wordt vastgehouden. Sinds 17 mei, nu meer dan vier weken geleden, is hij onafgebroken in eetstaking en vanaf maandag 10 juni ook in drinkstaking. Meneer Bah is tot twee keer toe mishandeld tijdens zijn detentie. Het onderzoek hiernaar is nog in volle gang en meneer Bah is nog niet gehoord door de politie, omdat zijn gezondheidstoestand dit niet toelaat.
Hij is bijzonder verzwakt en ligt in het Justitieel Medisch Centrum. De onafhankelijk arts heeft verklaard dat hij niet ‘fit to fly’ is. Dat betekent dat er, gezien zijn fysieke situatie, een medische noodsituatie zou kunnen ontstaan tijdens de vlucht.

Geweld in Guinee
Een laatste argument om fel te protesteren tegen de uitzetting van meneer Bah is tenslotte de algemene veiligheidssituatie in Guinee, die bijzonder slecht is: er geldt een negatief reisadvies en ook het ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, van 23 maart 2013, spreekt van geweldsuitbarstingen waarbij door de ordetroepen traangas wordt gebruikt, met scherp wordt geschoten en omstanders mishandeld worden. De situatie is in de afgelopen twee jaar aanmerkelijk verslechterd; niet alleen waar het de veiligheid betreft, maar ook als het gaat om de economische toestand van het land. Met name de monopoliepositie die multinationals zoals het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale hebben, is funest voor de lokale bevolking en roept veel protest op.

Onmiddellijke duidelijkheid
Gisteren, 11 juni, hebben de Christenunie, GroenLinks, D66 en de SP Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven over de uitzettingen naar Guinee en ook verzocht om onmiddellijke opschorting van alle uitzettingen naar Guinee tot het Algemeen Overleg dat plaats zal vinden op 19 juni. Tijdens dit Algemeen Overleg zal Teeven duidelijkheid moeten gaan geven over de oorsprong van de uitzetpapieren.

Dit alles bij elkaar schreeuwt om nader onderzoek. Maar voor meneer Bah dringt de tijd: op vrijdag 14 juni riskeert hij deportatie naar Guinee.Wie: 
nn

Los van dit verhaal: een handtekening op een LP is op zich niet nodig als er sprake is van gedwongen uitzetting, toch?Wie: 
propaganda?

Bah is al weken in dorststaking en nu staat er ineens vanaf tien juni.
Was hij al die tijd niet in dorststaking. Of is hij steeds weer gaan drinken?
Hoe kan hij nog leven!!!!?Wie: 
Gewoon lezen [was: Propaganda?]

Het staat er toch duidelijk:
Meneer Bah is al sinds 21 maart intermitterend in eet- en drinkstaking, protesterend tegen het feit dat hij in detentie wordt vastgehouden. Sinds 17 mei, nu meer dan vier weken geleden, is hij onafgebroken in eetstaking en vanaf maandag 10 juni ook in drinkstaking.
Maar ja voor de rest, als je dit graag als 'propaganda' wil zien, vooruit: ja, dit is propaganda voor de mensenrechten, propaganda voor bewegingsvrijheid, propaganda voor een menselijke leven... En zoals het bij propaganda gaat, kunnen die 'onschuldig' bedoelde vragen van je niet anders worden uitgelegd dan als 'tegen-propaganda', oftewel rechtse gezever, en die hoort nu eenmaal elders op het net (er zijn daar genoeg plekken voor).Wie: 
nn

Zal wel weer rechts gezever zijn.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/de-open-zenuw-van-de-coalitieWie: 
Leon

"Meneer Bah is al sinds 21 maart intermitterend in eet- en drinkstaking"
"voor meneer Bah dringt de tijd: op vrijdag 14 juni riskeert hij deportatie naar Guinee"

en dan hebben we geen ruimte voor off-topic gezwam over je angst voor vreemdelingen en wat dies meer zij. GS-tiepes: gelieve elders je kwakje te gaan doen. Bij voorbaat dank.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech