Medische zorg in detentiecentra - wie verdient eraan?

Nieuws, gepost door: No Borders op 29/05/2013 05:05:51

Wanneer: 29/05/2013 - 15:59

De kwaliteit van de medische hulpverlening in detentiecentra voor vluchtelingen is een constante bron van zorg en kritiek. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste bedrijven die hierbij betrokken zijn. Voor hen draait hun werk niet om het leveren van goede medische zorg, maar in de eerste plaats om geld verdienen, en in dat kader staat het onderhouden van goede banden met en terwille zijn van de instanties die vluchtelingen opsluiten, op straat gooien of deporteren voorop.

[Voor een versie met links naar bronnen, zie: http://no-border.nl/medische-zorg-detentiecentra-wie-verdient-eraan/]

FMMU
De huisartsendiensten in alle detentiecentra (Zeist, Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Schiphol) worden verzorgd door de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU). Volgens eigen zeggen verzorgt “de FMMU dagelijks de spreekuren en spoeddiensten in onder andere gevangenissen, politiebureaus, asielzoekerscentra, GGZ instellingen en TBS Klinieken.”

Op zijn website schermt FMMU natuurlijk met het geven van goede zorg, maar meer nog met het voldoen aan eisen en verwachtingen van de opdrachtgevers. Met andere woorden: de relatie met de opdrachtgever, degene die betaalt, staat voorop.
In het geval van huisartenzorg in detentiecentra betekent dit, net als waarschijnlijk bij andere ingeslotenen, dat de FMMU willens en wetens bijdraagt aan een systeem waarin medische zorg ernstig tekort schiet. Talloos zijn der verhalen over het afdoen van alle klachten met het voorschrijven van paracetamol.

Waar het niet serieus nemen van gezondheidsklachten toe kan leiden, werd zeer pijnlijk duidelijk toen in februari 2008 een gevangene op een van de inmiddels gesloten bajesboten in Rotterdam kwam te overlijden. Hij was eerder afgescheept met hoestdrank en spierzalf, hulpoproepen van medegevangenen werden genegeerd.
Frank Diepersloot, directeur van de FMMU, wist te vertellen dat er niet eens overgegaan was tot het waarschuwen van artsen. Desondanks had hij zijn oordeel vrijwel direct klaar: “‘Er zijn geen aanwijzingen dat er fouten zijn gemaakt.” En: “Als er aanwijzingen waren dat er al eerder meer aan de hand was, waren wij er zeker bijgeroepen.”

De vraag of in noodgevallen medische hulp moet worden ingeschakeld ligt in eerste instantie bij de bewakers. Dit is in ‘gewone’ gevangenissen en huizen van bewaring uitsluitend justitiepersoneel (penitentiair inrichtingswerkers, in bajestaal ‘piwi’s'), in detentiecentra gaat het om ‘detentietoezichthouders’, voor een belangrijk deel bestaande uit de zo mogelijk nog incompetentere private bewakers van beveiligingsbedrijf G4S, die geen enkele medische scholing hebben gehad.
Al deze bewakers moeten in noodgevallen beslissen of er een arts gebeld wordt, en dat gaat niet alleen in detentiecentra flink mis. Ook vanuit ‘gewone’ gevangenissen komen nu en dan verhalen naar buiten. Zo lieten bewakers in mei 2008 een man in een isoleercel in de P.I. Zwolle aan zijn lot over, waarna hij overleed. De directeur is nog voor de rechter geweest, maar werd vrijgesproken.

Een tweede obstakel tot tenminste een consult bij een huisarts zijn de justitieel verpleegkundigen van de Medische Dienst van de detentiecentra, die in eerste instantie alle gezondheidsklachten moeten afhandelen. Verhalen uit het Detentiecentrum Rotterdam spreken boekdelen: weinig spreekuren en verpleegkundigen beslissen over het al dan niet inschakelen van een arts. Standaardoplossing: de welbekende paracetamol.
Voor in ieder geval het Detentiecentrum Soesterberg (‘Kamp Zeist’) en het Justitieel Complex Schiphol, en tot voor kort voor de bajesboten in Zaandam, wordt deze ‘dienst’ verzorgd door het Oosterhoutse EMC.

Smerig samenspel DJI en FMMU
Met de recente honger- en dorststakingen is de vraag naar medische begeleiding weer zeer actueel. Terwijl het de door vele honger- en dorststakers gewenste vertrouwensarts zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt mensen te kunnen bezoeken, schuiven de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de FMMU in een smerig samenspel hun eigen zogenaamd onafhankelijke artsen naar voren. Om die ‘onafhankelijkheid’ te waarborgen gaat het niet om artsen die aan FMMU verbonden zijn.
Terecht natuurlijk, maar FMMU beschikt dan wel weer over een lijst met niet aan hen verbonden artsen die als vertrouwensarts worden voorgesteld. In het geval van de honger- en dorststaking in Detentiecentrum Rotterdam resulteerde dit erin dat Esther Ronner als vertrouwensarts werd gepresenteerd.
Ronner is mede-eigenaar van en justitieel geneeskundige bij Detentiezorg Nederland. Een bedrijf dat net als FMMU zijn inkomsten haalt uit contracten met de DJI. “Uiteraard is naast de zorg voor gedetineerden de samenwerking met het personeel en directie van de instellingen van groot belang voor de zorg”, staat dan ook op de website van Detentiezorg Nederland te lezen. Kortom, van onafhankelijkheid is ook hier geen sprake.

Deportatieartsen: ‘fit-to-fly’
Een rechtstreeks gevolg van de honger- en dorststakingen is dat de betrokken vluchtelingen na kortere of langere tijd in slechte medische condities verkeren. Justitie heeft hier geen boodschap aan en gaat voortvarend door met pogingen om hen te deporteren. Voor deze deportaties, per vliegtuig, is het noodzakelijk dat de betreffende vluchteling ‘fit to fly’ wordt verklaard.

In het geval van de voorgenomen deportatie van hongerstaker Bast Salhi, verklaarde zijn zelf gekozen vertrouwensarts Elcke Bonsen, die wederom met de grootst mogelijke moeite toegang tot hem kreeg, na onderzoek: “Mijn cliënt is ernstig verzwakt en naar mijn oordeel zeker niet fit to fly.”
Ook nu komen welwillende artsen Justitie echter goed van pas. Op verzoek van de IND verklaarde Han Meeder van International Medical Care dat Bast Salhi wel ‘fit to fly’ was. Een oordeel dat op niets gebaseerd was, want Meeder deed noch enig lichamelijk onderzoek noch wierp hij zelfs maar een blik in het medisch dossier van Bast Salhi. Met droge ogen meldt Meeder vervolgens nog: “Ik zie mezelf als iemand die in de bres springt voor asielzoekers.”

International Medical Care (IMC) verwierf in november 2012 een opdracht van de IND voor onder meer “Het leveren van Medisch advies Fit-to-fly” voor de Dienst Terugkeer en Vertrek. Met dit contract, waarvoor geen definitieve waarde bekend werd gemaakt, was volgens een raming vooraf 1,8 miljoen euro gemoeid.

Ook voor die tijd was IMC al actief voor Justitie. In oktober 2011 veegde een rechter in kort geding de vloer aan met het werk van dit bedrijf, dat toen was ingeschakeld om een gedetineerde vluchtelinge bij wie kort daarvoor een hersentumor was verwijderd ‘fit to fly’ te verklaren. Ook toen bleef het onderzoek van de arts van IMC “beperkt tot de bloeddruk, de hartslag en de vitale delen”. Ook toen was er sprake van dat deze arts het medisch dossier niet ingezien had: “Dat betekent dat het verre van ondenkbeeldig is dat de arts van IMC een beslissing neemt over de vraag of verzoekster kan reizen, zonder dat hij ervan op de hoogte is dat verzoekster recentelijk een operatie aan de hersenen heeft ondergaan of zonder dat hij van de relevante details van de operatie heeft kennisgenomen.”

Verbeteringen?
Net als voor elk ander onderdeel van de detentie- en deportatiemachine geldt dat de medische zorg in detentiecentra voor bedrijven als een winstmogelijkheid wordt beschouwd. Adequate zorg voor de gevangen vluchtelingen is hierbij ondergeschikt aan het onderhouden van goede relaties met de detentiecentra en verwante overheidsinstanties: ‘wie betaalt, bepaalt’.
Een situatie die al lang bekend is, onder meer door het aan de bel trekken van de enkele gewetensvolle arts die er nog wel rondloopt, en dientengevolge het werk niet volhoudt.

Na de zelfmoord van Alexander Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam, eerder dit jaar, begon de Inspectie voor de Gezondheidszorg een zoveelste onderzoek naar de medische zorg in detentie- en uitzetcentra. Eerdere onderzoeken leverden elke keer vele verbeterpunten op, maar veel consequenties werden daar niet aan verbonden.
Sinds de dood van Dolmatov is het enige ‘verbeterpunt’ de beslissing om zieke en verzwakte mensen nog sneller in een kale isoleercel te gooien. Alsof daar enig lichamelijk of geestelijk welvaren mee gediend zou zijn! Recentelijk bracht een vluchteling in het detentiecentrum Rotterdam maar liefst 32 dagen door in zo’n isoleercel.

Gezien de wijze waarop de ‘zorg’ voor de honger- en dorststakers de afgelopen weken vorm heeft gekregen, valt slechts te concluderen dat ook nu geen veranderingen ten goede te verwachten zijn.

Genoemde bedrijven

Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)
Herculesplein 361
3584 AA Utrecht
Telefoon: 030-5112500
Email: info@fmmu.nl
Directeur: Frank Diepersloot (fbdiepersloot@fmmu.nl, 06-53816973)
Website: www.fmmu.nl

EMC
Hoevestein 23
4903 SE Oosterhout
Telefoon: 0162-496030
Email: info@emc.nl
Website: www.emc.nl

Detentiezorg Nederland
Mathenesserlaan 464 B
3023 HJ Rotterdam
Telefoon: 06-44676001 (Esther Ronner)
Email: info@detentiezorg.nl
Website: www.detentiezorg.nl

International Medical Care (IMC)
Bezoekadres:
Heatrowbaan 2 B
3045 AG Rotterdam Airport
Telefoon: 010-4623906
Email: planning@intmedicalcare.nl
Website: www.intmedicalcare.nl
Directie en administratie:
Kolenbranderstraat 20
2984 AT Ridderkerk
Telefoon: 0180-484845Wie: 
nn

beetje ver gezocht vind ik,in het land van herkomst zal het zeker niet veel beter zijn.
daarbij is al de zorg in nederland onderhevig aan de marktwerking,het gaat om geld verdienen,asielzoekers krijgen dit voor niets en hoeven ook geen zorgpremie te betalen laat staan eigen bijdragen.

en dan een lijst met bedrijven,en nu hopen dat iemand iets gaat uithalen?
wat is het volgende? dat het eten te eentonig is? of dat de hoofdkussens niet zacht genoeg zijn?
het gaat hier toch om mensen die gevlucht zijn voor hun leven?

door het benoemen van dit soort zaken zullen mensen eerder hun wenkbrouwen optrekken in plaats van solidair worden met de vluchtelingenstrijd.Wie: 
nn

hee sufkop.. er vallen doden door deze 'medische zorg' hoor! Heb jij wat, dan ga je naar je huisarts, die verwijst je door indien nodig. Allemaal wanneer jij en/of je huisarts dat nodig acht. De opgesloten vluchtelingen willen niets meer en niets minder dan de kans om hetzelfde te doen als jij, werken, ziektekostenpremies betalen, en van die verzekering gebruik maken indien nodig. Het artikel geeft twee voorbeelden. Maar er zijn er heel erg veel meer! Het gaat hier niet om luxe, het gaat om noodzakelijkheden. Drijf er maar de spot mee, tot je zelf in zo'n situatie zou komen. Dan zal het lachen je snel vergaan!Wie: 
nn

het is crisis! hebben we niet al genoeg werklozen?Wie: 
nn

Lijkt me wel duidelijk dat er toegang moet zijn voor solidaire artsen en verpleegkundigen die geen financieel belang hebben maar wel een solidair belang. Desnoods vraag je aan je huis arts of deze mee wil naar gevangene. Mogelijk kan je die huisarts dan particulier betalen of is er een soli fonds daar voor. Ik denk even mee. Onderzoek door die arts moet dan wel mogelijk zijn en dat lijkt me problematisch want hoe toestemming daar voor te krijgen. Mogelijk als second opinion in samenwerking met advocaat ? Iedere mens heeft recht op zorg zonder discriminatie. Dus de opmerking van een reaguurder dat " ze " in hun land van herkomst slechte zorg krijgen en het daar om geen probleem is dat de gevangenen in Nederland ook slechte zorg krijgen is een voorbeeld van mensen uit " derde " landen als minderwaardig discrimineren.
Voor die mensen kunnen blijkbaar andere normen gelden. Niet mee eens. Bovendien wanneer ben jij aan de beurt ? Oude mensen " illegalen "
mensen in de Bijstand enzv. hoeven blijkbaar niet te rekenen op solidariteit ze moeten maar gaan werken en zelf een dokter betalen.
Die mentaliteit moet worden bestreden.Wie: 
nn

als je voor je leven gevlucht bent ga je echt niet lopen janken dat de zorgverlening ietwat tegenvalt.
maar ik ben dan ook een nazi,daar zal het wel aan liggen.Wie: 
nn

Degene die dit geplaatst heeft weet niet waar hij het over heeft duidelijk. Hij durft niet eens zijn eigen naam bij te zetten!
Val die directeuren niet lastig zij kunnen er ook gewoon helemaal niks aan doen. Het heeft geen zin om het op hun af te reageren
zoek een leven en zoek een baan!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech