De deportatie van Ghafuri: vele vuile handen op één buik

Nieuws, gepost door: deportatieverzet / no borders op 26/05/2013 05:01:06

Wanneer: 26/05/2013 - 12:20

Wat is er geworden van Ghafuri??

Een update van de werkgroep deportatieverzet op zaterdag 25 mei...

wat voorafging: Vijftien minuten: op leven of dood

Op het moment dat ik dit schrijf, wordt voor meneer Ghafuri een juridisch gevecht geleverd, waarvan de uitkomst voor hem het verschil gaat maken tussen leven en dood. Het vliegtuig, waarin hij naar Afghanistan uitgezet zou moeten worden, vertrekt over vijftien minuten.

Gisteren werd hij ‘fit to fly’ verklaard, wéér door een arts die niet de moeite had genomen om zijn medisch dossier in te kijken. De vertrouwensarts werd de toegang geweigerd. De advocaat heeft daarna een bezwaar tegen feitelijke uitzetting gestart en vanochtend deed de rechter de uitspraak dat Ghafuri niet uitgezet mag worden voordat hij door zijn onafhankelijk arts is gezien.

Als het goed is, is dit onderzoek nu gaande. Ook dat wordt stevig geobstrueerd: DJI had hem vanochtend al naar Schiphol overgebracht, marechaussee zei ‘van niets te weten’ en de rechter moest er middels een persoonlijk telefoongesprek aan te pas komen om de toegang van de vertrouwensarts te bewerkstelligen.

We wachten…. nog tien minuten inmiddels…

Het vliegtuig is om 13:49u vertrokken. Met Ghafuri aan boord, zonder vertraging, dus kennelijk ook zonder dat zijn mogelijke verzet iets heeft uitgehaald.

Op het allerlaatste moment werd de vertrouwensarts toegelaten tot meneer Ghafuri, in de kale betegelde cel vlakbij de gate waar hij op zijn deportatie wachtte. Haar bevindingen logen er niet om: hart en longen waren weliswaar in orde, maar de bloedsuikerspiegel was alarmerend laag. Daarnaast constateerde de arts een verregaande staat van psychische decompensatie, waarschijnlijk als gevolg van zijn honger- en dorststaking: hij was op het randje van een psychose, sprak wartaal en was niet meer in staat de inhoud van het gesprek te begrijpen.

Haar conclusie: meneer Ghafuri is absoluut NIET fit to fly.

We hebben meneer Ghafuri zelf gesproken, in het begin van de honger- en dorststakingen. Wij spraken toen met een intelligente, welbespraakte en mentaal sterke man.

Hebben de twee artsen die er door het ministerie bijgesleept waren dit dan over het hoofd gezien?

Geen van beiden heeft het medisch dossier van meneer Ghafuri geraadpleegd. Geen van beiden heeft de bloedsuikerspiegel gecontroleerd. Geen van beiden heeft ook maar iets gemeld over zijn psychische toestand. Beiden hebben zich keurig gehouden aan de opdracht die hun vanuit het ministerie was gegeven: verklaar meneer fit to fly zodat hij kan worden uitgezet.

Ondanks de flagrante partijdigheid van de ‘fit to fly’ artsen werden de bevindingen van de vertrouwensarts niet zwaarwegend genoeg geacht door de rechter. En nu, op dit moment, zit meneer Ghafuri in het vliegtuig en wordt hij van de ene hel naar de andere gevlogen.

De vertrouwensarts zegt hierover: “We vinden het onbegrijpelijk dat de KLM en de piloot in het bijzonder zo lichtvaardig de verantwoordelijkheid en natuurlijk de aansprakelijkheid op zich nemen voor een passagier die het risico loopt tijdens de vlucht te decompenseren. En we hopen natuurlijk dat de IND ze wel van onze bevindingen en onze serieuze medische bezorgdheid op de hoogte heeft gesteld en tevens ook kennis heeft genomen van onze medische adviezen te dien aangaande mocht het verkeerd gaan.”

Aan de deportatie van Ghafuri en dus ook het levensgevaar waarin hij verkeert, zijn velen schuldig. Het argument dat ‘men slechts zijn werk deed’ is holle retoriek: iedere keuze is een persoonlijke keuze, waar iemand ook persoonlijke verantwoordelijkheid voor heeft – welke functie men ook heeft.

DE SCHULDIGEN OP EEN RIJTJE:

De directie van detentiecentrum Rotterdam, omdat zij donderdag de vertrouwensarts de toegang hebben geweigerd tot meneer Ghafuri, ondanks het feit dat deze conform hun zelfverzonnen procedures daarom had gevraagd;

De medische staf van detentiecentrum Rotterdam, omdat ze de vertrouwensarts geen inzage hebben willen geven in het medisch dossier van meneer Ghafuri en zich meerdere keren niet bereid tot overleg met de vertrouwensarts hebben verklaard;

De beide artsen die door het ministerie naar voren werden geschoven en meneer Ghafuri ‘fit to fly’ hebben verklaard, zonder daarbij zijn medisch dossier te raadplegen, zonder zijn bloedsuikerspiegel te testen en zonder melding te doen van de psychische decompensatie van meneer Ghafuri;

De marechaussee op Schiphol vanochtend, die het bezoek van de vertrouwensarts vertraagde door deze niet onmiddellijk naar meneer Ghafuri te brengen, maar te zeggen dat zij ‘van niets wisten’ én de marechaussee die nu op dit moment in burger rondom meneer Ghafuri in het vliegtuig zit;

De KLM, voor haar continuë collaboratie aan deportaties;

De piloot van vlucht KL 871, vandaag vertrokken om 13:49u, omdat hij niet geweigerd heeft om meneer Ghafuri mee te nemen, terwijl deze gezien zijn toestand op ieder moment tijdens de vlucht nu in een psychose kan raken;

De advocaat van meneer Ghafuri zelf, die op voorhand al te kennen gaf dat hij procederen ‘zinloos’ vond, pas na langdurig aandringen van de arts en de werkgroep zijn taak als belangenbehartiger van zijn cliënt serieus nam, meerdere malen het standpunt van het ministerie verdedigde en het zojuist presteerde om te proberen geld los te peuteren van de werkgroep als compensatie voor de ‘aan hem gevorderde griffiekosten’;

Meer details volgen – het laatste woord over Ghafuri, Salhi, Bah, Ismaelov en vele anderen is nog lang niet gezegd.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech