Amnesty zeer kritisch over Nederlands asielbeleid

Nieuws, gepost door: nn op 23/05/2013 05:12:58

Wanneer: 23/05/2013 - 10:52

'Nederland moet zich schamen voor hoe wordt omgegaan met vreemdelingen. Dat stelt Amnesty International vandaag in zijn jaarboek over de mensenrechtensituatie in 159 landen. Met name de vreemdelingendetentie en de plannen voor strafbaarstelling van illegaliteit baren de mensenrechtenorganisatie zorgen.'


http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/23/amnesty-zeer-kritisch-over-nederland... :

'23 mei 2013

Amnesty zeer kritisch over Nederlands asielbeleid

door Pim van den Dool/Binnenland

Nederland moet zich schamen voor hoe wordt omgegaan met vreemdelingen. Dat stelt Amnesty International vandaag in zijn jaarboek over de mensenrechtensituatie in 159 landen. Met name de vreemdelingendetentie en de plannen voor strafbaarstelling van illegaliteit baren de mensenrechtenorganisatie zorgen.

Vreemdelingen worden nog altijd "buitensporig" vaak in detentie gezet, schrijft Amnesty. De omstandigheden waaronder dat gebeurt verschillen volgens Amnesty nauwelijks van die van criminelen.

Ook de strafbaarstelling van illegaliteit, die is vastgelegd in het regeerakkoord maar voor coalitiepartij PvdA een heikel punt is, baart de organisatie zorgen. Volgens Amnesty doet de maatregel illegaliteit niet afnemen. "Illegalen worden alleen maar kwetsbaarder in de maatschappij voor uitbuiting en mensenhandel en zullen zich minder snel melden bij hulpverlening." (...)'

************************

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/jaarboek-2013-wereld-steeds-g... :

'Jaarboek 2013: wereld steeds gevaarlijker voor vluchtelingen en migranten

23 mei 2013

Het gebrek aan actie in geval van mensenrechtenschendingen maakt de wereld steeds gevaarlijker voor vluchtelingen en migranten, stelt Amnesty International in het vandaag uitgebrachte Jaarboek 2013 over de mensenrechtensituatie in 159 landen.

Volgens Amnesty International worden de rechten van miljoenen mensen die zijn ontsnapt aan conflict en vervolging, of zijn geëmigreerd op zoek naar werk en een beter leven voor zichzelf en hun families, geschonden. Regeringen over de hele wereld lijken meer belang te hechten aan het beschermen van nationale grenzen, dan aan de rechten van hun eigen burgers of de rechten van vluchtelingen.

Wereldwijde onderklasse

“Het niet effectief aanpakken van conflictsituaties creëert een wereldwijde onderklasse. De rechten van mensen die op de vlucht zijn worden niet beschermd. Teveel regeringen schenden mensenrechten in naam van migratiecontrole, die verder gaat dan legitieme maatregelen met betrekking tot grenscontrole,” aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

“Dit treft niet alleen mensen die op de vlucht zijn. Miljoenen migranten komen terecht in schrijnende situaties van dwangarbeid en seksueel misbruik door anti-immigratiebeleid.Hierdoor kunnen zij ongestraft uitgebuit worden,” stelt Shetty.

Meerdere mensenrechtencrises

In 2012 vond wereldwijd een aantal mensenrechtencrises plaats waardoor grote aantallen mensen gedwongen werden veiligheid te zoeken elders in hun land of buiten de landsgrenzen. Van Noord-Korea tot Mali, Soedan en de Democratische Republiek Congo sloegen mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek.

Voor Syrische burgers trad weinig verandering op; het aantal doden nam toe, terwijl miljoenen mensen ontheemd raakten door het conflict. De wereld keek toe terwijl het Syrische leger en de veiligheidsdiensten gerichte aanvallen op burgers uitvoerden en (vermeende) tegenstanders onderwierpen aan gedwongen verdwijningen, willekeurige detenties, marteling en buitengerechtelijke executies.Gewapende groeperingen maakten zich schuldig aan gijzeling, standrechtelijke executies en marteling op kleinere schaal.

Falen VN-Veiligheidsraad

Het excuus dat mensenrechten ‘binnenlandse aangelegenheden’ zijn, is gebruikt om het blokkeren van internationale pogingen om ernstige mensenrechtenschendingen aan te kaarten te rechtvaardigen, zoals in het geval Syrië. De VN-Veiligheidsraad faalt in het geven van een gecoördineerd en eenduidig politiek antwoord.

Mensen die proberen conflict en vervolging te ontvluchten, ondervinden geregeld grote problemen bij het oversteken van internationale grenzen. Het was vaak moeilijker voor vluchtelingen om grenzen te passeren dan voor wapens die bij het geweld gebruikt worden. Het aannemen van het Internationale Wapenhandelverdrag door de Verenigde Naties in maart 2013 biedt hoop dat het transport van wapens die mogelijk gebruikt zullen worden voor het plegen van mensenrechtenschendingen, aan banden kan worden gelegd.

Vluchtelingen die erin slaagden andere landen te bereiken op zoek naar asiel bevonden zich vaak in dezelfde positie als migranten die hun land verlieten op zoek naar een beter leven. Velen van hen worden gedwongen te leven aan de randen van de samenleving.

EU brengt levens migranten en vluchtelingen in gevaar

De Europese Unie voert maatregelen in ten behoeve van grenscontrole die de levens van migranten en asielzoekers in gevaar brengt en er niet in slaagt hen veiligheid te bieden. Over de hele wereld worden migranten en vluchtelingen regelmatig opgesloten in detentiecentra.

De rechten van een groot deel van de 214 miljoen migranten wereldwijd worden niet beschermd door hun land van herkomst of door hun gastland. Miljoenen migranten werken onder omstandigheden gelijk aan dwangarbeid, - of in sommige gevallen aan slavernij grenzende omstandigheden - aangezien regeringen hen behandelen als criminelen en omdat bedrijven meer belang hechten aan winst dan aan de rechten van hun werknemers. Met name ongedocumenteerde migranten stonden bloot aan het risico van exploitatie en schendingen van mensenrechten.

“Diegenen die buiten hun land wonen, zonder welvaart of status, behoren tot de meest kwetsbare groep in de samenleving, en worden vaak veroordeeld tot een wanhopig leven,” zegt Shetty. Bescherming van mensenrechten dient te worden gegarandeerd voor alle mensen, waar ook ter wereld.”

Verder in het Jaarboek 2013

* Amnesty International documenteerde beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in ten minste 101 landen en marteling en mishandeling in ten minste 112 landen.

* De doodstraf is wereldwijd op de weg terug, ondanks tegenslagen als de eerste executies in Gambia in 30 jaar en de eerste executie van een vrouw in Japan sinds 15 jaar.

* In Afrika lieten conflicten, armoede en schendingen door leger, politie en gewapende groepen in landen als Mali, Nigeria, Soedan en Zuid-Soedan zien dat regionale en internationale mensenrechtenmechanismen nog zwak zijn.

* In de Amerika's zorgde vervolging van verdachten van mensenrechtenschendingen in Argentinië, Brazilië, Guatemala en Uruguay voor vooruitgang in de bestrijding van straffeloosheid. In Mexico lopen mensenrechtenactivisten en ook journalisten groot gevaar.

* Vrijheid van meningsuiting kwam onder vuur te liggen in Azië, ondermeer in Cambodja, India, Sri Lanka en de Malediven. Afghanistan, Myanmar, Pakistan en Thailand hebben nog steeds te maken met gewapende conflicten. In Myanmar werden honderden gevangenen vrij gelaten, maar honderden gevangenen zitten nog vast.

* In Europa en Centraal Azië worden burger- en politieke rechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, geschonden in o.a. Rusland, Belarus, Azerbeidzjan en Turkije. Discriminatie van Roma is wijdverbreid. In Griekenland stuiten asielzoekers op veel obstakels.

* In het Midden-Oosten en Noord-Afrika was er meer vrijheid van meningsuiting, maar werd die vrijheid weer beperkt op religieuze en morele gronden, zoals in Egypte, Libië, Jemen en Tunesië. In de regio kregen mensenrechten en mensenrechtenactivisten te maken met repressie, waaronder gevangenschap en marteling, zoals in Bahrein. In Syrië was in 2012 sprake van mensenrechtenschendingen op grote schaal door het veiligheidsapparaat van President Assad, waaronder oorlogsmisdaden. Ook de oppositie schond mensenrechten.

NB Amnesty International Rapport 2013: ‘State of the World’s Human Rights’ dekt de periode januari-december 2012.'Wie: 
Leon

maar wij blijven vrolijk kuizen hoor.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech