Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

Hier kun je discussieren over Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid.

HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID

Zie ook

http://www.astridessed.nl/hongerstaking-asielzoekers-voor-vrijheid-en-wa...

Zie voor dagelijkse updates over de hongerstaking

http://no-border.nl/

en

http://deportatieverzet.nl/

''‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means
necessary"

Citaat Malcolm X

http://thinkexist.com/quotation/we_declare_our_right_on_this_earth_to_be...

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Als ooit dit citaat van Malcolm X ergens op van toepassing was, geldt het
wel de dramatische en uiterst dappere honger en dorststaking van
de vluchtelingen, die opgesloten zijn
in de detentiecentra Schiphol en Rotterdam.[1]
Dramatisch omdat het anno 2013 nodig is om de publieke opinie en politiek
aan het verstand te brengen, dat detentie van mensen met als enig ''strafbaar feit''
het niet beschikken over de juiste, Nederlandse verblijfspapieren een schande
is en indruisend tegen alle bestaande regels van beschaving en menselijkheid.
Dapper omdat de honger en dorststakenden op alle mogelijke wijzen
zijn/worden tegengewerkt en met ernstige repressieve maatregelen worden
bedreigd.
Hierover straks meer.

Misschien wel het griezeligste van alles is de onzichtbaarheid van deze hongerstaking.
Wanneer namelijk de door activisten georganiseerde Soli Tour langs drie
grote vreemdelingengevangenissen [2], Schiphol, Alphen aan den Rijn en
Rotterdam niet had plaatsgevonden, is het de vraag of uberhaupt naar buiten
was gekomen, dat er een honger en dorststaking was, die reeds op 1 mei
begonnen was [3] en nu door contact tussen activisten en hongerstakers in
het nieuws kon komen.

Zo kun je dus als rechteloze, uitgeprocedeerde vluchteling in de anonimiteit
belanden, met als gevolg dat al het onrecht, wat je wordt aangedaan,
maar met mondjesmaat naar boven komt.
Als het al ooit uitkomt.
Tenzij het een dramatisch dieptepunt bereikt door de zelfmoord van
Russische activist Dolmatov [4] of de zelfverbranding op de Dam van de Iraanse
vluchteling Kambiz Roustayi [5]

HET UNIVERSELE RECHT VAN IEDER MENS
VRIJHEID, VEILIGHEID EN VRIJWARING VAN ARMOEDE

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat het
zo mooi in artikel 3
''Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon''
[6]
In artikel 25 wordt het recht op vrijwaring van armoede gegarandeerd [7]
Vrijwaring van foltering en onterende behandeling staat beschreven in artikel 5 [8]

Cynisch genoeg klapt Nederland, warm pleitbezorger van mensenrechten,
vooral tav landen en regimes, die niet in het Westerse plaatje passen [9], totaal
dicht wanneer vluchtelingen diezelfde rechten opeisen.

Als bij de toverslag van de Boze Fee gelden de meest elementaire rechten
zoals een respectvolle behandeling, leven in vrijheid en veiligheid en
vrijwaring van armoede niet meer.

Volgens de geldende regels rond asielaanvraag, die op de hele EU van toepassing
zijn, gelden economische vluchtelingen niet als erkende vluchtelingen, terwijl
toch vrijwaring van armoede een universeel recht is, zoals ook te
lezen in Internationale Verdragen als BUPO [10] en het Verdrag voor Economische,
Sociale en Culturele Rechten [11]

Alleeen ''echte vluchtelingen'' [alsof die anderen geesten en geen mensen zijn]
de zogenaamde ''politieke vluchtelingen'', zijn welkom in Nederland/EU
Nu, hoe ''welkom'' ze zijn wordt dagelijks in de praktijk bewezen.
De zelfmoord van Dolmatov en Roustayi, toch duidelijk politieke
vluchtelingen, illustreert dat wel.

ONTVANGST/BEHANDELING VLUCHTELINGEN

De behandeling en ''ontvangst'' van asielzoekers getuigt op zijn
vriendelijkst gezegd van geen enkel respect.
Bij voorbaat worden vluchtelingen door de beoordelende instantie
de IND [12] met wantrouwen bekeken, de minste inconsistentie in
een vluchtverhaal [wat goed verklaarbaar is door stress en nervositeit]
wordt als leugen bestempeld, waardoor de vluchteling het terechte
gevoel krijgt, als crimineel te worden gezien.
Bovendien schenden de procedures de rechten van de vluchtelingen
zeker de AC procedure, waarin door de IND in slechts acht
dagen een beslissing nreemt.
Steeds meer asielaanvragen gaan volgens deze versnelde methoden
waarin een vluchteling nauwelijks een kans maakt [12]

En hoe vaak is het niet voorgekomen, dat vluchtelingen na een
zogenaamde ''zorgvuldige procedure'' werden uitgezet en in het
land van herkomst gevangengenomen of gedood [13]

Is een vluchteling eenmaal uitgeprocedeerd, heeft hij/zij geen recht op
de meest elementaire voorzieningen zoals levensonderhoud, huisvesting, etc
Een schande voor een land, dat zich ''beschaafd'' noemt en beweert
respect te hebben voor Internationale rechtsverdragen!

Het laat de Overheid verder onverschillig, of mensen al dan niet terug
KUNNEN naar hun land van herkomst, waar vaak een oorlogssituatie is.
Ook deze mensen worden glashard uitgezet of daarmee bedreigd
Tentenkamp Koekamp en Notweg zijn voorbeelden van de manier
waarmee Nederland met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die in
eigen land gevaar lopen, omspringt [14]

HONGERSTAKING
VREEMDELINGENBEWARING

De reden van de hongerstaking is niet in de eerste plaats de inhumane behandeling
in vreemdelingenbewaring [15], hoewel alleen daartegen in geweer treden reden
te over is.
Het gaat veel dieper, namelijk om de simpele strijd om vrijheid!

Deze vluchtelingen, die door de Nederlandse Staat als ''illegaal'' worden
bestempeld omdat ze uitgeprocedeerd zijn, worden alleen maar om
die reden vastgezet,
Dat is hun ''misdaad'', niet het feit, dat zij verdacht worden van of veroordeeld
zijn voor een misdrijf.

Het is dan ook meer dan gezond en moedig, dat deze mensen hiertegen in geweer
komt middels een honger en/of dorststaking.

HONGERSTAKING CHANTAGE?
NEEN, DE OVERHEID CHANTEERT

Zoals door activiste en schrijfster Joke Kaviaar reeds was voorspeld [16]
werd door de politiek van extreem-rechts [PVV] tot zogenaamd progressief
links [SP] moord en brand geroepen over de ''chantage'' door de vluchtelingen
en dat Staatssecretaris Teeven daaraan vooral niet moest toegeven [17]

De zich ten onrechte als belangenbehartiger van vluchtelingen opwerpende
Sharon van Gesthuizen [SP] bekritiseerde zelfs Staatssecretaris Teeven vanwege
zijn beslissing, een Kameroense dorststaker alsnog een verblijfsvergunning
toe te kennen [18], waarschijnlijk onder druk van de Dolmatov affaire. [19]

DIT IS DE WERELD OP ZIJN KOP!

Het is de Staat, die, na de vluchteling totaal rechteloos te hebben gemaakt
en gedehumaniseerd [20], de vluchteling systematisch terroriseert, intimideeert
en blootstelt aan een wrede, inhumane en onmenselijke behandeling, die
vreemdelingenbewaring heet.

Het enige machtsmiddel dat de vluchteling tegen al die Staatsrepressie heeft, het
enige waarover hij nog kan beslissen is zijn lichaam en het wel of niet
consumeren/drinken van voedsel en drank.

Het rechtssysteem staat niet aan zijn kant, menselijke regels worden niet
toegepast en zelfs het meest elementaire medeleven ontbreekt

Het is de Staat die chanteert en schandalig genoeg tonen de politici, die
hoog en laag schreeuwen over chantage, totaal geen humanitair medeleven of
begrip voor de vluchteling, die totaal met zijn rug tegen de muur staat.

HONGERSTAKING EN REPRESSIE

Je zou toch denken, dat op reeds verzwakte mensen in honger of [nog
gevaarlijker, medisch gezien, omdat de dood binnen een week kan intreden]
dorststakers met enig humaan medeleven en begrip wordt gereageerd.
Dat men beseft, hoe wanhopig je moet zijn, voor je dit uiterste middel inzet.

Niet dus.

Mensen worden geintimideerd en in de isoleercel gegooid [21], met slechts
een matras en een scheurhemd en in sommige gevallen bedreigd met snelle
uitzetting.
Die intimidatie komt dan vooral van instanties zoals de Dienst Terugkeer
en Vertrek [22]

Men heeft zelfs geprobeerd een hongerstaker, die ziek en verzwakt was,
uit te zetten.
Gelukkig heeft vliegmaatschappij Arke Fly de morele moed
getoond, te weigeren de man mee te nemen vanwege zijn verzwakte toestand [23]

Uiteraard is het geen kunst, op dergelijke wijze een hongerstaking te
breken, zoals op Schiphol gebeurd is [24]

Maar....en dat is zo byzonder:
In detentiecentrum Rotterdam gaat de honger/dorststaking nog door! [25]

DE INHUMANE BEHANDELING VAN DORSTSTAKER NESSAR

Als uiterst voorbeeld van onmenselijkheid moet de inhumane
behandeling van de woordvoerder van de hongerstakers, Nessar,
genoemd worden.

Een dorststaker loopt nog een groter risico dan een hongerstaker, omdat
de dood binnen een week kan intreden.
Ondanks het feit, dat deze man zeer verzwakt was en zijn nieren het
dreigden te begeven [26] ''verbleef'' hij in een koude cel, met
alleen een matras en werd om het uur het licht aangedaan om te kijken
hoe zijn toestand was.
Dit is een vorm van foltering, omdat hij nu ook van zijn slaap
werd beroofd.[27]
Wordt er in Nederland zo met zieke asielzoekers omgesprongen?

Een schande!

Het was namelijk best mogelijk, Nessar's toestand te controleren
door een camera te installeren, zonder hem systematisch van zijn
slaap te beroven.

Volgens internationale rechtsregels is slaapdeprivatie een vorm van foltering [28]

Het treurspel rond Nessar is nog niet rond.
Samen met zijn vertrouwensarts, waarop hij als honger/dorststaker
recht heeft, ondertekende hij een verklaring, waarbij hij afzag van verdere
medische hulp of opname in een ziekenhuis,
mocht hij het bewustzijn verliezen [29]

Zonder ook maar enigszins rekening te houden met die wens, is Nessar
overgebracht naar het Justitieel Medisch Centrum [30]

Volgens de mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedisch
personeel, de Johannes Wierstichting, denkt men in dit
soort gevallen niet eenduidig, maar wordt het door een aantal
patienten, die het overleefden, als een vorm van mishandeling
gezien [31]

Ik kan mij het dilemma voorstellen [een arts moet levens redden], maar dat
het met ieder voorbijgaan aan Nessars verklaring gebeurt, vind ik kwalijk

VRIJHEID, VRIJHEID, VRIJHEID

Wij willen vrijheid
Wij willen waardigheid

Dat is de eis van de hongerstakers en zou in een beschaafde
samenleving de gewoonste zaak van de wereld zijn

Voor armoede, vervolging en oorlog gevluchte vluchtelingen,
die als enige ''misdaad'' geen Nederlandse verblijfspapieren hebben
[wat in feite een misdaad is van de Nederlandse Staat] horen niet in
een gevangenis

Ze hebben, net als alle aardbewoners, recht op leven in vrijheid en waardigheid.

De Nederlandse Staat kan deze hongerstaking breken.
Niet de wil tot vrijheid

De strijd voor vrijheid gaat door, tot de vrijheid is verworven

GEEN MENS IS ILLEGAAL!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

AT5
19 ASIELZOEKERS SCHIPHOL IN HONGERSTAKING
6 MEI 2013

http://www.at5.nl/artikelen/102478/19-asielzoekers-schiphol-in-hongersta...

VOLKSKRANT
OOK ASIELZOEKERS ROTTERDAM IN HONGERSTAKING
7 MEI 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3437581/20...

[2]

NO BORDER NETWORK
FOTO'S SOLIDARITEITSTOUR 5 MEI

http://no-border.nl/fotos-solitour-5-mei/

NO BORDER NETWORK
LAWAAI-ESTAFETTE LANGS DRIE DETENTIECENTRA
IN NEDERLAND
5 MEI 2013

http://no-border.nl/events/lawaai-estafette-langs-drie-detentiecentra-ne...

[3]

''Tijdens de eerste stop van de solidariteitstour die vanuit het No Border Netwerk werd gehouden op 5 mei, bevrijdingsdag, is er telefonisch contact geweest met de opgesloten migranten in de nieuwe grensgevangenis op Schiphol-West. Van verschillende gevangenen vernamen we dat 20 tot 26 mensen in hongerstaking zijn.''

NO BORDER NETWORK
PERSBERICHT
GROTE HONGERSTAKING IN GRENSGEVANGENIS SCHIPHOL
5 MEI 2013

http://no-border.nl/persbericht-grote-hongerstaking-grensgevangenis-schi...

[4]

NRC
ZELFMOORD RUSSISCHE ACTIVIST IN DETENTIECENTRUM
ROTTERDAM
17 JANUARI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/17/zelfmoord-russische-activist-in-dete...

NRC
TEEVEN STELT ONDERZOEK IN NAAR DOOD RUSSISCHE ASIELZOEKER
''DIE ONTERECHT VASTZAT''
18 JANUARI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/18/teeven-stelt-onderzoek-in-naar-dood-...

HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
12 APRIL 2013

http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/

[5]

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID
MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekern...

[6]

''Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon''

Artikel 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[7]

''Een ieder heeft recht op een levensstandaard,die hoog genoeg is voor
de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid,
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander
gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil

Artikel 25, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[8]

''Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing''

Artikel 5, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[9]

Ik zeg NADRUKKELIJK NIET, dat regimes als het Noord Koreaanse en andere NIET moeten worden
veroordeeld
Integendeel
Maar mij valt het meten met twee maten op, zowel tav Westerse bondgenoten als de rechten van vluchtelingen

NOS
NEDERLAND BEZORGD OM NOORD KOREA
8 MAART 2013

http://nos.nl/artikel/482265-nederland-bezorgd-om-noordkorea.html

''Nederland is, net als de andere landen van de EU, bezorgd over het nucleaire programma van Iran. Ook over de slechte mensenrechtensituatie en de onderdrukking van maatschappelijke belangenorganisaties, zoals vakbonden en onderwijsorganisaties, maakt ons land zich zorgen.''

RIJKSOVERHEID
BETREKKINGEN NEDERLAND IRAN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/iran

[10]

PREAMBULE BUPO VERDRAG

''Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights''

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[11]

PREAMBULE VERDRAG VOOR ECONOMISCHE, SOCIALE
EN CULTURELE RECHTEN

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[12]

DOORBRAAK
ZONDER PAPIEREN: MET RECHTE RUG
11 MAART 2013

http://www.doorbraak.eu/?p=13129

K VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OP DE IND

15 JUNI 2010

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2010/schengen-informatie-...

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL

HARRY WESTERINK

ZIEK VAN DE IND

NAJAAR 2004

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11048f67.htm

[12]

TROUW

ASIELPROCEDURE VAN ACHT DAGEN IS GEVAARLIJK KORT

23 OCTOBER 2011

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/2981780/2011/10/23/...

[13]

'DOORBRAAK
''ZORGVULDIGE'' PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD
VAN AFGHAANSE VLUCHTELING
23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4707

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IS UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBEUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/0...

[14]

TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-as...

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID
OVERHEID
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onme...

[15]

NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS
''OPRUIING''
ASTRID ESSED

http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activis...

[16]

CEL=CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
6 MEI 2013

http://www.jokekaviaar.nl/cel=chantage.html

[17]

BNR
JURIDISCHE ZAKEN/CDA EN VVD/TEEVEN NIET ZWICHTEN VOOR
DRUK HONGERSTAKERS
7 MEI 2013

http://www.bnr.nl/incoming/277786-1305/bnr-juridische-zaken-cda-en-vvd-t....

[18]

NRC
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER ASIEL
ONDANKS IND BELEID
27 APRIL 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-as...

NU.NL
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER TOCH ASIEL
26 APRIL 2013

http://www.nu.nl/binnenland/3408857/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-to...

[19]

NRC
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER ASIEL
ONDANKS IND BELEID
27 APRIL 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-as...

[20]

DE DWANGBUIS VAN STAATSSECRETARIS TEEVEN EN
VAN ONS EIGEN DENKEN
TJEBBE VAN TIJEN

http://www.flickr.com/photos/7141213@N04/8725524995/

[21]

AT5
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS SCHIPHOL VOORBIJ
9 MEI 2013

http://www.at5.nl/artikelen/102702/hongerstaking-asielzoekers-schiphol-v...

[22]

DEPORTATIEVERZET
MANUEL
WOORDVOERDER HONGERSTAKERS/ZE PROBEREN ONS
PSYCHISCH TE BEWERKEN
7 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/woordvoerder-hongerstakers-aan-het-woord/

[23]

DEPORTATIEVERZET
EERSTE HONGERSTAKER GEDEPORTEERD
10 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/eerste-hongerstaker-gedeporteerd-naar-ander-l...

[24]

AT5
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS SCHIPHOL VOORBIJ
9 MEI 2013

http://www.at5.nl/artikelen/102702/hongerstaking-asielzoekers-schiphol-v...

[25]

DEPORTATIEVERZET
AFDELING F DETENTIECENTRUM; HONGERSTAKING GAAT DOOR
12 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/afdeling-f-detentiecentrum-rotterdam-hongerst...

[26]

DEPORTATIEVERZET
NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
11 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/nessar-nieren-geven-het-op/

[27]

DEPORTATIEVERZET
MARTELING, ONMISKENBAAR EN FLAGRANT
11 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/marteling/

[28]

WIKIPEDIA
SLEEP DEPRIVATION
INTERROGATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation#Interrogation

WIKIPEDIA
SLEEP DEPRIVATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation

[29]

DEPORTATIEVERZET
NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
11 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/nessar-nieren-geven-het-op/

[30]

DEPORTATIEVERZET
NESSAR TEGEN ZIJN WIL AFGEVOERD NAAR JUSTITIEEL MEDISCH
CENTRUM
12 MEI 2013

http://deportatieverzet.nl/nessar-tegen-zijn-wil-afgevoerd-naar-justitie...

[31]

JOHANNES WIERSTICHTING
DWANGVOEDING

http://www.johannes-wier.nl/content.php?page=25

JOHANNES WIERSTICHTING
RICHTLIJN HONGER EN DORSTSTAKING

http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/hongerstakingFMMU.pdf

JOHANNES WIERSTICHTING
ADVISERING BIJ HONGERSTAKING

http://www.johannes-wier.nl/content.php?page=5


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech