[Hongerstaking] Repressie gaat door: woordvoerder groep uit afdeling gehaald

Nieuws, gepost door: Werkgroep Deportatieverzet op 10/05/2013 05:12:03

Wanneer: 10/05/2013 - 11:14

Nessar, de woordvoerder van de honger- en dorststakende vluchtelingen in detentiecentrum Rotterdam, is vannacht uit de groep gehaald en overgeplaatst naar een andere afdeling. Momenteel zit hij in een cellenafdeling met alleen maar lege cellen.

Nessar strijd voor een beter beleid en zet daarvoor zijn eigen leven op het spel. De enige reactie van de kant van het detentiecentrum is dat ze hem isoleren van zijn groep. Dit is het zoveelste middel van repressie dat wordt gebruikt tegen de hongerstakers.

De eerste hongerstaker wordt vanmiddag gedeporteerd. Na de isoleercel, na uitlachen door bewakers, na een waardeloos “aanbod” van de DT&V, is duidelijk dat de overheid erop gericht is de hongerstaking te breken, zonder in te gaan op de eisen. Dit getuigt van arrogantie: blijkbaar vindt de overheid dat vluchtelingen niet serieus te nemen zijn.Wie: 
nn

EN!
Deportatie hongerstaker vandaag! https://www.indymedia.nl/node/15179

Morgen 11 mei demonstratie grensgevang Schiphol: https://www.indymedia.nl/node/15173

Printen solidariteitsverklaring
NEDERLANDS: https://www.indymedia.nl/indyfiles/Oproep%20solidariteit%20-%20NL.pdf
Print solidarity statement
ENGELS: https://www.indymedia.nl/indyfiles/Call%20for%20solidarity%20-%20English...

http://deportatieverzetWie: 
nn

GOED NIEUWS

ARKE REFUSES TO DEPORT

ARKE WEIGERT TE DEPORTEREN

DEPORTATION CANCELED!

Daar kan de KLM nog van leren!Wie: 
nn

Om 15 uur is er weer een lawaaidemonstratie bij het detentiecentrum in Rotterdam.
Dagelijks steunactie! Doe mee: 14 uur voorverzamelen Rotterdam Centraal Station – 15 uur bij het detentiecentrum.

Zie verder hier https://www.indymedia.nl/node/15125Wie: 
No Borders

DC Rotterdam: Dorststakers eisen woordvoerder terug

http://no-border.nl/dc-rotterdam-dorststakers-eisen-woordvoerder-terug/Wie: 
No Border Netwerk / Werkgroep Deportatieverzet

De hongerstakers hebben gevraagd om onafhankelijke artsen die hen kunnen bezoeken en evt. kunnen begeleiden. Hierop hebben wij een team van artsen vanuit verschillende disciplines samengesteld, die dit weekend naar binnen in de detentiecentra willen.
Detentiecentrum Rotterdam stelt dat er reeds een onafhankelijke arts naar de honger en dorst stakers gekeken, gesproken en onderzocht heeft. Deze dame heb ik gesproken, maar blijkt zeer nauwe banden met justitie te hebben en is dus niet onafhankelijk.
Verder zijn de hongerstakers die we gesproken hebben helemaal niet door haar bezocht, de informatie van het detentiecentrum Rotterdam klopt dus niet. Dit maakt onze zorgen alleen maar groter. We krijgen echter geen toegang tot de honger en dorststakers en dit verontrust ons zeer!

Lees verder: http://deportatieverzet.nl/verklaring-arts-hongerstaking-in-detentiecent...Wie: 
nn

(A'dam morgen)
https://www.indymedia.nl/node/15173
solidariteit!Wie: 
nn

'Dit is een mens! Mensen kunnen niet illegaal zijn!'
http://www.parool.nl/parool/nl/508/Theodor-Holman/article/detail/3439668...Wie: 
No Border Netwerk

DORSTSTAKING DETENTIECENTRUM ROTTERDAM - NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
https://www.indymedia.nl/node/15252

Nessar leest zijn verklaring voor

KOM MORGEN DEMONSTREREN BIJ HET DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

14 uur Rotterdam Centraal Station

15 uur DC RotterdamWie: 
Astrid Essed

ADHESIEBETUIGING/DE MET BLOED BEVLEKTE
HANDEN VAN DE VRIES EN VERBURG

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

UITSPRAAK EINSTEIN
http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-b...

Geacht AAGU promotieteam,

Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met jullie excellente promotieactie
op de bouwbeurs Building, waar bouwbedrijf De Vries en
Verburg goede sier trachtte te maken in strijd met hun bittere
werkelijkheid:
Medeplichtigheid aan deportaties van vluchtelingengezinnen naar
oorlog, vervolging en/of uitzichtloze armoede.

https://www.indymedia.nl/node/32726

Om die medeplichtigheid aan deportaties, door hun bouw
van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, is
al veel te doen geweest en veel tegen geprotesteerd.
Zie Blokkadeacties, bezettingen en lawaaidemonstraties:

https://www.indymedia.nl/node/32401

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

https://www.indymedia.nl/node/30728

https://www.indymedia.nl/node/31038

Die bouw van de gezinsgevangenis is onderdeel van een landelijk
asielbeleid, dat al jaren en iedere dag meer, de elementaire rechten
van vluchtelingen vertrapt.
Het recht, te vluchten voor oorlog en vervolging.
Het recht om te vluchten voor armoede en een
onwaardig leven.
En dan vooral niet te vergeten de uitgeprocedeerde vluchtelingen,
van wie een deel al sinds 2012 door Amsterdam zwerft, niet
uitzetbaar zijn [vanwege oorlog/dictatuur] en toch niet het
recht krijgen, een gewoon bestaan op te bouwen, in
waardigheid.

http://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchta…
http://www.at5.nl/artikelen/153282/uitgeprocedeerde_asielzoekers_wij_zij…

DEPORTATIES IN GEZELLIGE SFEER:
GEZINSHUISJES FROM HELL

De gezinsgevangenis waar het hier om gaat, is een opgeleukte manier
van de Overheid om gezinnen te deporteren naar oorlog/vervolging/
armoede.
Een voorportaal naar de hel dus.
Gezinnen met kinderen komen dan niet meer in een duidelijk zichtbare gevangenis
zoals een detentiecentrum, maar zitten hun uitzetting af te wachten in
aardige huisjes, met in de buurt wat spelfaciliteiten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvr…

Maar er is wel een Muur om de gezellige gezinswoningen heen, compleet
met schrikdraad.
Een gevangenis blijft het dus.
http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html
Trouwens, het is niet zo, dat alle gezinnen in zo’n opgeleukt
voorportaal verblijven.
Alleen onder bepaalde voorwaarden:
Zie wat Dienst Justitiele Inrichtingen hierover meldt
”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

DE VRIES EN VERBURG/BOUWER VAN GEZINSGEVANGENIS/
HANDLANGER IN HET KWAAD

De bouwfirma, die dit Duivelswerk uitvoert en er dik aan verdient heet De
Vries en Verburg, die zich nota bene presenteert met een ”christelijk gezicht”

http://www.burglandcharitas.nl/wie-zijn-wij/visie-en-missie

Verre van christelijk is het natuurlijk, vluchtelingen op te sluiten,
in afwachting van hun deportatie naar oorlog/vervolging/armoede
[Overheidsbeleid]
En te verdienen aan de bouw van gezinsgevangenissen,
waarin zij, voorafgaande aan hun deportaties, worden
opgesloten.

Maar brieven, acties, niets heeft [tot nu toe] geholpen,
De Vries en Verburg over te halen, hun praktijken op te geven

http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html
http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-a…
http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van…
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-…
http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
https://www.indymedia.nl/node/30728
https://www.indymedia.nl/node/31038

Daarom is het protest van het promotieteam, waar collegae van de Vries
en Verburg werden geconfronteerd met hun schandelijke praktijken,
zo belangrijk.

Als een echte ONchristelijke lafaard ging De Vries en Verburg projectontwikkelaar Bas Stuij niet in op de argumentatie van het
promotieteam [kon ook niet, anders gaven ze hun misdadige
praktijken toe], maar probeerde hun kwalijke rol te bagtelliseren/ontkennen
door te spreken over een ''asielzoekerscentrum'' in plaats van een deportatie-
oord.

Daarbij had hij nog het lef op te merken, dat hij ook maar de
''uitvoerder'' was van een ''legale'' opdracht, die hij van de Overheid
gekregen had, waarmee kennelijk de kous af was en een mens geen
verantwoordelijkheid meer draagt voor zijn eigen daden.

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

Maar ook al is de gezinsgevangenis, die de Vries en Verburg
onder auspicieen van de Overheid gebouwd heeft, dan afgebouwd,
De Vries en Verburg is niet van hun critici af.

De acties en brieven gaan door.

Nogmaals

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.

De Vries en Verburg heeft gekozen voor het onrecht.
Wij om het te bestrijden.

Astrid Essed


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech