[Oproep] Lawaaidemo tour 5 mei / noise demo tour May 5th

Nieuws, gepost door: No Border op 01/05/2013 05:01:20

Wanneer: 30/04/2013 - 23:50

5 mei 2013 Lawaai-estafette langs drie detentiecentra in Nederland

Mobilisatie video in Nederlands: http://youtu.be/ksuGGeu54mk
Video in English: http://youtu.be/syz4ckkURTY

Oproep in Nederlands (call out in English scroll down):

Op bevrijdingsdag, zondag 5 mei 2013 organiseert het No Border Netwerk
Nederland een lawaaidemonstratie langs verschillende detentiecentra in
de Randstad. De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit
zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee
dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat
migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij
opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt
ook nog steeds voor gezinnen en kinderen. Bovendien vindt die opsluiting
plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en
juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en
manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig
uitzicht op de duur van de detentieperiode.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties
georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse
migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te
vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en
anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die
daar opgesloten zitten.
De lawaaibustour zal langs drie detentiecentra in Nederland gaan. Als
eerste gaan we het detentiecentrum bij Schiphol-West. Nadat we de mensen
binnen een “hart onder de riem hebben gestoken” zullen we in de bus onze
route vervolgen naar Alphen a/d Rijn waar het grootste detentiecentrum
van Nederland staat, waarin op dit moment 1000 mensen kunnen worden
opgesloten. We zullen de tour eindigen bij het detentiecentrum
Rotterdam-Airport. Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te
discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische
migratiebeleid van Nederland en de EU.

Wil je mee met de bustour, geef je dan van te voren op via
info@no-border.nl zodat wij rekening met je kunnen houden. In Amsterdam
kun je om 11.00 uur opstappen aan station Amstel (vanuit Utrecht in 18
minuten bereikbaar)

Laten we onze stem horen tegen opsluiting en deportatie!

*

May 5th, 2013: Noise demo tour to three Dutch detention centers

On liberation day, Sunday may 5th 2013, the Dutch No Border Network
organizes noise demonstrations at several detention centers in the Randstad.

Despite many protests both from inside and outside the Netherlands the
Dutch government still has the absurd idea that refugees need to
be locked up. From the very moment that migrants arrive in our country
they run the enormous risk of being locked up in one of the so called
immigration detention centers: this also still applies for families and
children. In addition their incarceration takes place under bad
circumstances: minimum access to medical and legal aid, aggressive
guards, continuous intimidation and manipulation to coerce cooperation
to their return, without any prospect concerning the duration of their
detention.

In the past years many noise demonstrations have been organized at the
gates of this dehumanizing tail piece of the Dutch migration policy. On
one hand it is the goal of these demonstrations to call attention to the
existence of these prisons of the deportation industry, and on the other
hand it is the goal of the demonstrators to show their support to the
people inside.
The noise demo tour will go to three detention centers in The
Netherlands. First we are going to the detention center at
Schiphol-West. After that we will get back on the bus and continue to
Alphen aan den Rijn, where the largest detention center of The
Netherlands, where at this moment up to a thousand people can be locked
up, is located. We will end the tour at the detention center at
Rotterdam Airport. During the bus tour there will be plenty of time to
discuss future plans for the struggle against
the racist migration policy of the Netherlands and the EU.

If you want to join the bus tour, please enter yourself by sending an
e-mail to info@no-border.nl, so we can make sure there is room for you
on the bus. In Amsterdam you can get on the bus at 11.00 hrs. at the
Amstel trainstation (from Utrecht you can be there in 18 minutes).

Let our voices be heard against incarceration and deportation!

http://no-border.nl/events/lawaai-estafette-langs-drie-detentiecentra-ne...

Tags: lawaaidemo No Border


Wie: 
nn
Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech