E-mail actie, de PvdA moet om!

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan! op 23/04/2013 04:09:49

Wanneer: 23/04/2013 - 19:56

Voor ons, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag, de groep uit Amsterdam die daar in de Vluchtkerk verblijven en alle vluchtelingen die rechteloos op straat staan, moet een politieke oplossing komen. Wij voeren al sinds 2011 door heel Nederland actie voor een menswaardig bestaan. Daarvoor moet de Partij van de Arbeid (PvdA) zich inzetten in de Tweede Kamer, zij zijn nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan.

Om de discussie binnen de PvdA verder aan te zwengelen vragen wij u deel te nemen aan de mail actie “ De PvdA moet om!”. Ook u kan uw steentje bijdragen door onze problematiek bij de PvdA onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u een brief die u kan mailen naar PvdA Tweede Kamerleden, lokale afdelingen, wethouders, andere bestuurders en leden. Hier vindt u ook een lijst met e-mail adressen van Tweede Kamerleden. Voor e-mail adressen van lokale groepen zie http://www.pvda.nl

Maak het verschil en mail! Alvast heel erg bedankt!

Download hier de brief: http://rechtopbestaan.nl/wp-content/uploads/2013/04/Brief-PvdA.doc
Download hier de lijst met e-mail adressen: http://rechtopbestaan.nl/wp-content/uploads/2013/04/contact-lijst-PvdA.doc

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland en de PvdA om zich voor hen uit te spreken.

Al ruim een jaar voert een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en diverse andere landen op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Zij voeren actie voor de meest basale mensenrechten, want zelfs die worden hen onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. Ze hebben een asielprocedure lopen waarbij hun verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat ze moeten terugkeren naar het land waar vandaan ze zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land waar vandaan hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie, om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar het komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Totdat het leed te groot wordt om te dragen. Totdat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Deze vluchtelingen voeren actie tegen hun rechteloosheid en tegen dat ze door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven zij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen de vluchtelingen uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA is echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Maar het merendeel van de PvdA wil deze schrijnende situatie toch niet zo laten voortduren? Daarom wil ik u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor het probleem van deze vluchtelingen. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Ik hoop op uw steun voor de vluchtelingen om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

De vluchtelingen hopen op een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Meer informatie is te vinden op de website van de vluchtelingen. http://www.rechtopbestaan.nl
Hier zijn ook vluchtverhalen van hen te vinden: http://www.rechtopbestaan.nl/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met hen opnemen via rechtopbestaan (at) gmail.com

Tags: Recht op bestaan vluchtelingen vluchthuis


Wie: 
nn

Als je vraagt dmv. handtekeningen acties petities enzv. maak je een politieke keuze je smeekt je bid en de macht zegt NEE. Of zegt niks en negeerd. Je steld de macht zelf niet ter discussie je steld dat geen fundamentele vragen. Och arme dit ach arme dat. Medelijden proberen op te wekken voor groepen die voortdurend als probleem zelfs als gevaarlijk worden afgeschilderd. Soms iets positiever als ze krijgt de sleutel van het huis en maakt daar tot tevredenheid schoon toch is ze al meer dan 10 jaar illegaal. Nou en ? Je kan beter werken aan het maken van ID bewijzen en het zelf maken van de " juiste papieren ". dat gebeurd volgens mij al door "gewone " criminelen alles schijnt te koop op internet diploma's enzv. Nog een idee : er is een grote en groeiende groep die steeds meer semi illegaal / legaal is namelijk mensen met de juiste papieren maar armoe zaaiers in de Bijstand of working poor. Ze / we worden genegeerd de coporate biz heeft geen boodschap aan ons idem fascitoide overheid / overheden. Laten we niet langer denken en handelen in one issue benaderingen maar samen vechten dus alle gemarginaliseerden samen.
Hoe doe je dat ? Door niet meer te vragen maar te doen. Velen hebben ook die aanbeveling niet nodig ze DOEN al.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8G18MtDb204


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech