5 mei lawaai-estafette langs drie detentiecentra in Nederland

Nieuws, gepost door: No Borders / Solitours op 13/04/2013 04:12:20

Wanneer: 05/05/2013 - 11:49

Op bevrijdingsdag, zondag 5 mei 2013 organiseert het No Border Netwerk Nederland een lawaaidemonstratie langs verschillende detentiecentra in de Randstad. Geef je op voor de bus: info (at) no-border.nl. Startpunt: 11 uur, Station Amstel Amsterdam.

Als eerste naar nieuwe grensgevangenis Schiphol

De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt ook nog steeds voor gezinnen en kinderen. Bovendien vindt die opsluiting plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig uitzicht op de duur van de detentieperiode.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die daar opgesloten zitten.

De lawaaibustour zal langs drie detentiecentra in Nederland gaan. Als eerste gaan we het detentiecentrum bij Schiphol-West. Nadat we de mensen binnen een “hart onder de riem hebben gestoken” zullen we in de bus onze route vervolgen naar Alphen a/d Rijn waar het grootste detentiecentrum van Nederland staat, waarin op dit moment 1000 mensen kunnen worden opgesloten. We zullen de tour eindigen bij het detentiecentrum Rotterdam-Airport. Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische migratiebeleid van Nederland en de EU.

Wil je mee met de bustour, geef je dan van te voren op via info (at) no-border.nl zodat wij rekening met je kunnen houden. In Amsterdam kun je om 11.00 uur opstappen aan station Amstel (vanuit Utrecht in 18 minuten bereikbaar)

Laten we onze stem horen tegen opsluiting en deportatie!Wie: 
No Borders

Mobilisatievideo: Verspreid! Meld je aan voor de bus! info@no-border.nl!

http://youtu.be/ksuGGeu54mk

Mobilization video: Share! Want to join and be on the bus: info@no-border.nl

http://youtu.be/syz4ckkURTY

English translation of the call out soon to follow!Wie: 
No Borders

English translation of this call out

May 5th, 2013: Noise demo tour to three Dutch detention centers

On liberation day, Sunday may 5th 2013, the Dutch No Border Network organizes noise demonstrations at several detention centers in the Randstad. Despite many protests both from inside and outside the Netherlands the Dutch government still has the absurd idea that refugees need to be locked up. From the very moment that migrants arrive in our country they run the enormous risk of being locked up in one of the so called immigration detention centers: this also still applies for families and children. In addition their incarceration takes place under bad circumstances: minimum access to medical and legal aid, aggressive guards, continuous intimidation and manipulation to coerce cooperation to their return, without any prospect concerning the duration of their detention.

In the past years many noise demonstrations have been organized at the gates of this dehumanizing tail piece of the Dutch migration policy. On one hand it is the goal of these demonstrations to call attention to the existence of these prisons of the deportation industry, and on the other hand it is the goal of the demonstrators to show their support to the people inside.

The noise demo tour will go to three detention centers in The Netherlands. First we are going to the detention center at Schiphol-West. After that we will get back on the bus and continue to Alphen aan den Rijn, where the largest detention center of The Netherlands, where at this moment up to a thousand people can be locked up, is located. We will end the tour at the detention center at Rotterdam Airport. During the bus tour there will be plenty of time to discuss future plans for the struggle against the racist migration policy of the Netherlands and the EU.

If you want to join the bus tour, please enter yourself by sending an e-mail to info (at) no-border.nl, so we can make sure there is room for you on the bus. In Amsterdam you can get on the bus at 11.00 hrs. at the Amstel trainstation (from Utrecht you can be there in 18 minutes).

Let our voices be heard against incarceration and deportation!Wie: 
nn

.Wie: 
nn

.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech