13 maart. ‘Een rondleiding door de crisis’ Neem pannen en pollepels mee!

Aankondiging, gepost door: nn op 12/03/2013 03:02:53

Waar: Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.370216 lon: 4.895168)
Wanneer: 13/03/2013 - 16:00

In samenspraak met andere Europese steden die op dezelfde dag protesteren verzoeken we iedereen potten en pannen mee te nemen en houten spatels en lepels om lawaai te maken en onze stem te laten horen. Wees echter wel stil op de momenten dat er toespraken worden gegeven.


(English below)

De route is als volgt:

* Start: 16:00 voor De Nederlandsche Bank (DNB). Rodrigo, een hoogleraar aan de UvA, geeft een korte toespraak over de gevolgen van Nederlands economisch beleid en de manier waarop dit beleid nauw verbonden is met het beleid van de EU.

* ING kantoor (waarschijnlijk Damrak): Ewout, van de IS, geeft een korte speech over de zwaar gesubsidieerde Nederlandse financiële sector.

* Zara (Kalverstraat): Sol van TNI en 15M Amsterdam, geeft een korte toespraak over de belastingontwijking van Zuid-Europese bedrijven en de hypocrisie van de topmanager van Zara die een van de rijkste wereld is in een land waar 6 miljoen mensen werkloos zijn.

* Monument op de Dam: migrantennetwerken geven een korte toespraak over de positie van migranten in Nederland.

* De Dam: we lezen ons manifest voor en leggen het verband met andere demonstraties die vandaag plaats vinden in heel Europa en vertellen over de grote demonstratie donderdag 15 maart in Brussel.

‘Naar een Europese Lente’ roept op tot acties, stakingen en demonstraties door heel Europa op 13 maart, en voor een pan-Europese demonstratie en creatieve acties in Brussel op 14 maart. Deze acties zijn gericht tegen de EU Lentetop (14-15 maart), waar regeringsleiders van de EU lidstaten verdere plannen willen maken voor de aanpak van de (euro)crisis.

In heel Europa zien we dezelfde schijnoplossingen om ‘uit de crisis’ te komen. Banken worden gered met overheidsgeld terwijl sociale rechten en publieke voorzieningen worden uitgehold.

- Nederland is het EU-land met de meeste laagbetaalde en flexibele contracten voor jongeren.

- Drie van de vier Nederlandse ‘systeembanken’ zijn nu genationaliseerd en gered met miljarden aan belastinggeld.

- De zorg in Nederland wordt ontmanteld: 100.000 thuiszorgwerkers dreigen hun baan te verliezen en 800 zorginstellingen gaan sluiten.

- Ondanks de hoge werkloosheid moeten ouderen steeds langer doorwerken.

- Vanaf april wordt er ook nog eens gesneden in de pensioenen van 5,6 miljoen Nederlanders.

- Zogenaamde ‘hervormingen’ van de woningmarkt treffen vooral de huursector, waarbij huurders met lagere middeninkomens onevenredig worden getroffen en geen kant op kunnen.

- De EU als geheel word ook wel ‘Fort Europa’ genoemd, vanwege restrictief migratiebeleid en gemilitariseerde bewaking van de EU-buitengrenzen door Frontex. In Nederland heeft dit beleid vergaande gevolgen voor de werk- en leefsituatie van migranten en vluchtelingen

- ‘Belastingparadijs’ Nederland helpt multinationals wereldwijd miljarden aan belasting te ontlopen.

Wij voeren actie om te laten zien dat we het anders willen.

Doe mee met de Europese mobilisatie en kom op 13 maart naar de actie in Amsterdam.

Onze actie is een ‘rondleiding door de crisis’ die laat zien hoe de crisis in Nederland uitwerkt en wat de verantwoordelijkheid is van multinationale bedrijven en Europese instellingen.

We beginnen om 16:00 uur naast het gebouw van de Nederlandse Bank: http://goo.gl/maps/vOZmA De tour eindigt op de dam.

English:
For a European Spring

Our Democracy against their austerity!

13 March. “A Guided Tour through the crisis” Bring your Pots and pans!

In coordination with other European cities, everybody is invited to bring pots and pans to make some noise and have our voices heard. But please, when the speeches are going to take place we all should be silent.

The route is as follows:

* Start at De Nederlandse Bank (DNB): Rodrigo, professor at the UVA, will give a short speech about the consequences of the Dutch economic policies, closely tied to the EU.

* ING office (probably in Damrak): Ewout, from the IS, will give a short speech about the heavily subsidized Dutch financial sector.

* Zara (in kalverstraat): Sol, from TNI and the 15Amsterdam, will give a short speech about the tax evasion from South European companies and the hypocrisy of Zara's CEO, the third richest men in the world in a country with almost 6 million unemployed.

* DAM, monument : The migrant networks will give a short speech about the hard conditions of the migrants in Netherlands.

* DAM, square: We will read the manifesto, connecting with the other demonstrations taking place around Europe and the big demo the next day in Brussels.

'For a European Spring' is a call for actions, strikes and demonstrations all over Europe on the 13th of March, and for a pan-European demonstration and creative actions in the city of Brussels on the 14th of March. It is targeted at the EU Spring Summit, where leaders from across the continent will assemble on the 14th and 15 to strengthen the European Council's response to the crisis.

Throughout Europe we see the same policies to 'get us out of the crisis'. Banks are being subsidized, labour rights and public services are being destroyed.

- The Netherlands has the highest amount of low-paid and flexible contracts for young people in the whole of the EU.

- 3 out of 4 'systemic banks' in the Netherlands have been nationalized and saved by billions of tax-payers money.

- The Dutch health care system is being dismantled: 100.000 homecare workers are being fired while up to 800 care centers are being closed

- Despite high unemployment people have to work longer. This year pensions for 5,6 million people in the Netherlands will be cut.

- The EU as a whole has been described as Fortress Europe for its zero tolerance and its militarized borders defended by Frontex. In the Netherlands these policies are also severely impacting the working and living conditions of migrants and refugees.

We are calling for an action in Amsterdam the 13th of March in support to the European mobilizations.

Our action will be “A guided tour through the crisis” to reveal what is the real situation in the Netherlands, and what is the responsibility of transnational corporations and European institutions.

When: 13th of March from 16.00 to 18.00. Join us when you can.
Where: We start in front of DNB (de Nederlandse Bank) in Amsterdam: http://goo.gl/maps/vOZmA. The tour will finish at DamSquare.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech