de slag om het slachthuis (Haarlem)

Nieuws, gepost door: nn op 08/03/2013 03:01:56

Wanneer: 08/03/2013 - 13:08

Krakers van het slachthuis starten nieuwe kortgeding tegen de staat.

De krakers van het Slachthuis hebben een kort geding aangespannen tegen de staat, met oog op een mogelijk geplande ontruiming. De krakers menen dat de in een eerdere zaak, door Cobraspen aangevoerde feiten, gedateerd en onjuist zijn. Het vonnis in deze rechtzaak was namelijk grotendeels gebaseerd op het feit dat huurder hosBV (een bedrijf dat een andere ruimte huurt op het slachthuis terrein), het gekraakte deel nodig zou hebben voor een veiling in januari en maart. De eerste veiling is echter voorspoedig verlopen zonder gebruik te maken van de gekraakte ruimte. Naast dat er dus nog altijd geen concrete plannen voor het Slachthuis zijn, heeft eiser Cobraspen ook geen belang meer bij de ontruiming, nu het pand op korte termijn wordt overgedragen aan de gemeente. Bij een ontruiming komt het gebouw dus weer voor langere tijd leeg te staan.

Het openbaar ministerie, die de ontruiming uit zou mogen voeren, heeft niets van zich laten weten. De krakers willen hun toekomst echter niet af laten hangen van de planning van het OM, en hebben daarom besloten middels een kort geding een nieuwe, rechterlijke uitspraak te ontlokken. Dit staat verder los van de inzet van de krakers op het Slachthuisterrein. Zolang er nog geen concrete plannen zijn voor het gekraakte gebouw, willen zij hun activiteiten waaronder een oefenruimte voor muzikanten en expositieruite voortzetten. De kraakactie blijft een protest tegen de uitzetting van voormalig huurder Daisy Bell en de samenwerking met projectontwikkelaar Cobraspen (zie eerder artikel over prins in bijlage). Het kortgeding vindt maandag a.s. plaats.Wie: 
nn

ME paraat voor ontruiming krakers Slachthuis Haarlem

Door Redacteur Haarlem

Gepubliceerd op 08 maart 2013 09:00 PM Laatst bijgewerkt op 08 maart 2013 09:11 PM

HAARLEM - De krakers van het voormalige Slachthuis in Haarlem-Oost worden op korte termijn ontruimd.

Burgemeester Bernt Schneiders bevestigt dat hij toestemming heeft gegeven daarvoor zonodig de Mobiele Eenheid in te zetten.

De krakers is te kennen gegeven dat zij deze zondag het Slachthuis uit moeten zijn. Een woordvoerder van de krakers laat weten ze daar niet vrijwillig gehoor aan zullen geven. ,,We zijn in afwachting van een kort geding dat maandag om half twee dient voor de Haarlemse rechtbank.’’

Onduidelijk is of de aangekondigde ontruiming daarvoor wordt opschorten of dat die toch al zondag dan wel maandagochtend plaats heeft.

De ontruiming is maanden geleden aangevraagd door de eigenaar van de panden: Slachtlijn B.V.Wie: 
nn

De ontruiming van het voormalige Slachthuis in Haarlem-Oost lijkt op handen te zijn. Op het terrein zijn vier ME-bussen en behoorlijk wat politiewagens aanwezig. Ook een hondenwagen is gesignaleerd.

De krakers was te kennen gegeven dat zij afgelopen zondag het Slachthuis uit moesten zijn. Een woordvoerder van de krakers liet toen al weten ze daar niet vrijwillig gehoor aan zullen geven omdat er gisteren (maandag) om half twee een kort geding diende voor de Haarlemse rechtbank. De rechter doet uiterlijk 25 maart uitspraak, maar blijkbaar wil burgemeester Schneiders daar niet op wachten.

De ontruiming is maanden geleden aangevraagd door de eigenaar van de panden: Slachtlijn B.V.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article21184933.ece/On...Wie: 
nn

Ontruiming is ingetrokken, het kort geding is gewonnen!Wie: 
nn

De ontruiming schijnt niet door te gaan wegens het winnen van een kort geding door de krakers. ME heeft zich terug getrokken.Wie: 
nn

Krakers vechten ontruiming aan

door Rick Taekema

Haarlem - De krakers van het voormalige slachthuis in Haarlem-Oost hebben
gisteren in het kort geding duidelijkheid geëist over wanneer de politie
de door hen gebruikte ruimte ontruimt. Op 5 maart meldde de wijkagent hen
dat zij voor afgelopen zondag moesten vertrekken. De krakers vinden echter
dat zij gewoon kunnen blijven.

Het gebouw op het Slachthuisterrein is eigendom van Slachtlijn BV van
vastgoedondernemer Erik Bos en Luigi Prins (Cobraspen). De grond
daarentegen is eigendom van de gemeente. Deze partijen liggen al jaren in
de clinch over de herontwikkeling van het gebied. Omdat de twee geen prijs
overeen konden komen voor het gebouw, wil de gemeente per 31 december 2013
de erfpacht opzeggen, wat neerkomt op onteigening. Hierna is de gemeente
eigenaar van de gebouwen.

De krakers bezetten sinds eind september delen van het gebouw. De eigenaar
vroeg hierop ontruiming van het pand aan, omdat hij het verhuurt aan een
bedrijf dat veilingen van gebruikte koelmachines organiseert. In oktober
verstuurde het openbaar ministerie de krakers een brief dat het pand
binnen acht weken ontruimd zou worden. Zij spanden een zaak aan, die zij
in december verloren.

Omdat de acht weken verstreken zijn en er nog steeds niet ontruimd is,
eisen Peter Oude Vrielink, een van de ongeveer vijftien krakers, en
advocaat Milan van Hulst duidelijkheid. Volgens Van Hulst ligt in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het woonrecht vast en zou
duidelijkheid geboden moeten worden over het tijdstip van ontruiming. Ook
zou zijn cliënt bij ontruiming dakloos worden. Verder zou het hurende
bedrijf de gekraakte ruimte niet gebruiken of nodig hebben. Tot slot stelt
de advocaat van de krakers dat 28 van de 39 raadsleden de huidige situatie
niet bezwaarlijk vinden. Wanneer de gemeente eigenaar van het gebouw
wordt, zouden zij in gesprek willen over een bruikleenovereenkomst, totdat
er een plan ligt voor herontwikkeling.

Landsadvocaat André ten Broeke stelt dat het niet aan de krakers is te
bepalen hoe een eigenaar of huurder het pand gebruikt. Het uitblijven van
ontruiming zou te maken hebben met een gebrek aan politiecapaciteit, omdat
naast reguliere agenten ook de inzet van ME nodig geacht wordt.

Ten Broeke zegt dat er geen uitspraken worden gedaan over de datum en het
tijdstip waarop de ontruiming zal plaatsvinden. ,,De wijkagent heeft
gezien dat er sprake is van een forse toename van het aantal mensen in het
pand en er is barricadering aangebracht. Om zulke contraregelingen tegen
te gaan zeg ik daar niks over. De officier van justitie trekt hierin zijn
eigen plan.''

Het kan dus zo zijn dat de krakers vandaag van hun bed gelicht worden. De
rechter doet uiterlijk 25 maart uitspraak.

Haarlems Dagblad . . . 12-03-2013Wie: 
nn

Let op: Er is inmiddels toch grote onduidelijkheid ontstaan over de ontruiming. De politie is inderdaad vertrokken, maar mogelijk is het pand leeggeveegd door de politie en zijn de bewoners via de achteringang het pand uit gehaald!Wie: 
nn

Ontruiming Slachthuis Haarlem afgeblazen
http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article21186173.ece/On...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech