Actie bij SNS: Geen 3,7 miljard subsidie voor leegstand, investeer in betaalbare woningen!

Aankondiging, gepost door: Spirit Of Squatters Collective TV op 11/02/2013 02:08:30

Wanneer: 11/02/2013 - 16:03

invitation for action

SNS, Ceintuurbaan 334 in Amsterdam 16.00
For english scroll down
You can join,spread and invite at FB here: http://www.facebook.com/events/407522566005787/

Op vrijdag 1 februari werd SNS genationaliseerd. Terwijl we steeds te horen krijgen dat er geen geld is en dat er bezuinigd moet worden op publieke voorzieningen, blijkt er wel 3,7 miljard euro te zijn om een bank en haar omvangrijke vastgoedporteffeuille te redden. Jarenlang groeiden de bomen tot de hemel en was geen bouwproject SNS te gek. Nu moeten belastingbetalers opdraaien voor de verliezen van de vastgoedsector, terwijl we van de winsten geen cent terug hebben gezien. Het is bovendien te gek voor woorden dat de nieuwe directeur meer dan een half miljoen gaat 'verdienen'.

Nationalisatie betekent in dit geval een subsidie van de staat en terug naar de orde van de dag. Het handjevol bestuurders en vastgoedondernemers die de afgelopen jaren rijk zijn geworden, gaan vrij uit. De rijkdom die zij de afgelopen jaren vergaard hebben, zou moeten worden teruggevorderd.

Maar dit is niet voldoende. Nationalisatie zou ook moeten betekenen dat we controle krijgen over de bank. Dit betekent dat leegstande kantoorpanden omgebouwd zouden moeten worden tot betaalbare woningen en studentenkamers. In Amsterdam alleen al staat meer dan 10 miljoen vierkante meter, 20% van het aanbod, leeg.

Met deze ludieke actie eisen wij dat:

- De leegstaande panden uit de vastgoedporteffeuille van de SNS worden omgebouwd tot betaalbare woningen en studentenkamers.
- er een onderzoek komt naar de Nederlandse vastgoedsector: welke bedrijven en personen profiteren van deze leegstand?
- topsalarissen en bonussen van de afgelopen jaren worden terugbetaald en dat de nieuwe directeur zijn salaris van een half miljoen inlevert.

Friday February the 1st the SNS bank was nationalised. When we are continuously told that there is no money and that cuts to public services are necessary it turns out that there is still 3.7 billion euro left to save a bank and its extensive real estate portfolio. For years trees grew to the sky and no building project was too much for SNS. Now tax payers have to pay the bill for the loss of the real estate sector when we have seen none of the profits. Above all this, it is ridiculous that the new CEO will be “earning” more than a half million a year. Nationalisation in this case means the state is subsidising the bank and it will soon be back to the order of the day. The few chairmen and real estate investors who have gotten rich in the past few years will go scot free. The rich...es they have accumulated through the years should be forwarded back. But this is not enough. Nationalisation should also mean that we get control over the bank. This means that unoccupied office space should be converted to affordable housing and student dorms. In Amsterdam alone more than 10 million square meters, 20% of the total, is vacant.

With this creative protest we demand that:

- The vacant buildings from the SNS real estate portfolio will be converted to affordable housing and student dorms
- There will be an investigation into the Dutch real estate sector: which companies and people profit from this vacancy?
- Top salaries and bonuses/benefits of the past years will be paid back to the tax payer and that the new CEO turns in his salary of a half million

Tags: Banken leegstand SNS

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech