NAAR EEN EUROPESE LENTE Our Democracy against their austerity! – Oproep tot actie tegen de EU Lentetop

Aankondiging, gepost door: nn op 01/02/2013 02:04:33

Waar: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Ámsterdam. CREA. Room 3.12 , Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.370216 lon: 4.895168)
Wanneer: 10/02/2013 - 15:00

ZONDAG 10 FEBRUARI: bijeenkomst over Brussel mobilisaties Lentetop!

Vergadering in CREA, Amsterdam, van 15-17
Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Ámsterdam. CREA. Room 3.12

contact: europeanspringnl@gmail.com

SVP verspreid onderstaande aktieoproep!!!

NAAR EEN EUROPESE LENTE

Our Democracy against their austerity! – Oproep tot actie tegen de EU Lentetop

'Naar een Europese Lente’ is een oproep tot acties, stakingen en demonstraties door heel Europa op 13 maart, en voor een pan-Europese demonstratie en creatieve acties in Brussel op 14 maart. Deze acties zijn gericht tegen de EU Lentetop (14-15 maart), waarbij regeringsleiders van de EU lidstaten samenkomen om de volgende stappen in hun aanpak van de crisis te zetten.

Deze aanpak heeft tot heden geresulteerd in een massale aanval op welzijn, sociale rechten en democratie. Het heeft – op ondemocratische wijze - geleid tot EU maatregelen waaronder het opleggen van zware bezuinigingen op de sociale uitgaven, pogingen om wetten rond arbeid af te zwakken en lang bevochten arbeidsrechten weer ongedaan te maken.

Deze aanpak is gevaarlijk, diep onrechtvaardig en moet teruggedraaid worden. Dit beleid is erop gericht om de grote banken en het bedrijfsleven overeind te houden terwijl wij, de overgrote meerderheid, moeten betalen voor de excessen van de elite.

Overal in Europa wordt gestreden en gestaakt tegen deze onrechtvaardige maatregelen. Deze acties zijn ook onze strijd en we veroordelen ten stelligste de gewelddadige manier waarop Europese landen proberen deze opstanden neer te slaan. Dit is het moment voor solidariteit voorbij grenzen en bedrijfssectoren enom de kracht te zijn die echte democratie en sociale rechtvaardigheid realiseert. Wij willen bijdragen aan een maatschappij waar echte oplossingen, anders dan die ingediend worden door de elites en opgelegd worden door de EU, door iedereen voorgesteld en besproken kunnen worden.

We roepen op tot acties, stakingen en demonstraties door heel Europa op 13 maart, als onderdeel van een week van verzet, en een massamobilisatie op 14 maart in Brussel gericht tegen de EU Lentetop. Wij zullen hen die de macht hebben laten zien dat onze groeiende beweging vroeger of later sterk genoeg zal zijn om het roer om te gooien, voor een Europa in het belang van iedereen.

- Weg met alle EU-crisisverdragen!
- Voor een ecologische transitite!
- Ontwapen de financiele markten!
- Niet onze schuld: wij betalen niet!
- Ontsla de Troika, niet de mensen!

-------------------------------------------------

FOR A EUROPEAN SPRING
Our Democracy against their austerity! - a call for action against the EU Spring Summit

'For a European Spring' is a call for actions, strikes and demonstrations all over Europe on the 13th of March, and for a pan-European demonstration and creative actions in the city of Brussels on the 14th of March. It is targeted at the EU Spring Summit, where leaders from across the continent will assemble on the 14th and 15 to strengthen the European Council's response to the crisis.

The response to date from economic and political elites in the European Union amounts to a massive attack on welfare, social rights and democracy. This has been achieved by undermining democracy, reflected in EU policies including the imposition of austerity, demands for deep cuts in social spending, attempts to weaken labour laws and the roll back of hard earned labour rights.

This course of action is dangerous, profoundly unjust, and must be reversed. While these policies are designed to rescue big banks and big business, we, the vast majority, are made to pay for the excesses of the privileged.

All over Europe struggles and strikes are happening against these unjust policies. These struggles are our struggles, and we reject the violent attempts of European states to suppress them. Now is the time for solidarity across borders and sectors, to be the force to create real democracy and social justice. We are seeking to build a society where solutions, very different to those defended by the elites and imposed by the EU, can be proposed and discussed by everybody.

We call for actions, strikes and demonstrations on the 13th March across Europe as part of a week of European resistance, with a mass mobilisation on the 14th in Brussels targeting the EU Spring Summit. We will show those in power that our growing movement will, sooner or later, be strong enough to change the course of Europe in the interest of us all.

- Abolish all EU-austerity treaties and legislation!
- For an ecological Transition!
- Disarm Financial Markets!
- Debt: Don’t owe, don’t pay!
- Fire the Troika, not the people!

--------------------------------------


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech