Meer Frontex? Geen Alex!

Opinie, gepost door: Dhjana op 30/01/2013 01:10:17

“Ze zullen ons land met toewijding dienen,” zegt Beatrix in haar aftredingsspeech over Willem-Alexander en Maxima. En “getrouw de grondwet onderhouden”.
Zijzelf heeft dat ook gezworen op 30 april 1980, de dag van haar kroning, die feestelijk opgeluisterd werd met rookbommen, rondvliegende klinkers, verscheurde vlaggen en ME-schilden die al net zo besmeurd uit de strijd kwamen als de ego's van de fatsoenlijk kwijlende oranjefans.

Laten we met de eed van Willem-Alexander in het nabije vooruitzicht, de grondwet dan maar eens onder de loep nemen. Het lijkt mij een passend moment.

In deel II, de Grondrechten, vinden we onder titel I 'Waardigheid':
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik denk dat dit conflicteert met structurele anale visitatie van vluchtelingen in vreemdelingendetentie.

Onder titel II, “Vrijheden”, zien we staan:
Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Ach, wat zou het fantastisch zijn als het aanstaande koningspaar dit grondrecht getrouw gaat onderhouden... maar dan hebben ze wel een behoorlijke inhaalslag te gaan. Want wordt niet iedere correspondentie met vluchtelingen door COA en IND ongevraagd geopend en ingezien? En iedere brief door de (nauwelijks opgeleide) G4S-medewerker in vreemdelingendetentie? En hoeveel blijft er van je gezinsleven over als één van je ouders bestuursrechtelijk wordt gedetineerd of botweg gedeporteerd?
Woning? Welke woning?

Eén artikel verder lezen we:
Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
In 2011 besloot de Tweede Kamer, fanatiek wapperend met de bladzijde van de Grondwet waarin het recht op bescherming van de persoonsgegevens vastgelegd ligt, dat er géén landelijke database voor vingerafdrukken zou komen. De techniek was er niet klaar voor, het zou teveel risico's met zich meebrengen en het zou een open deur naar justitieel misbruik zijn.
Twee jaar later zijn die bezwaren weggesmolten als sneeuw voor de zon. Want afgelopen week besloot de Tweede Kamer dat er een landelijke database voor vingerafdrukken mag worden aangelegd. Voor vreemdelingen, wel te verstaan. Of ruimer gezegd: voor iedereen die er een beetje buitenlands uitziet. Heeft u Beatrix, die onze grondwet getrouw onderhoudt, horen protesteren? Ik niet. Ze zal het wellicht te druk hebben met haar aanstaande aftreden.

Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
Dat mag dan wel in onze grondwet staan, maar het geldt natuurlijk niet voor geklinkerde vluchtelingen die het migratiebeleid aan de kaak willen stellen middels een demonstratief tentenkamp, want dan neemt het openbaar gezag ineens wel de vrijheid om zich in te mengen.
En als we het dan toch over verzet tegen het migratiebeleid hebben: hoewel in dit grondrecht vastgelegd ligt dat iedereen kennis mag geven van informatie en ideeën, en het Europees Hof oordeelde dat deze informatie en ideeën dan ook “offending, shocking and disturbing the state” mogen zijn, áls je dan oproept tot verzet, dan steekt daar weer het openbaar gezag zijn lillijke kop om de deur en dwingt middels de farce van de gemanipuleerde rechtsorde vier maanden vrijheidsberoving af. Vraag maar aan Joke Kaviaar.

Maar laten we teruggaan naar het eerste artikel van de Vrijheden, de basis van de gelijkwaardige en respectvolle samenleving waar we zo graag in willen geloven:
Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Eenieder? Eenieder binnen het 'eigen onderdanen' blikveld wellicht, maar begrippen als vrijheidsbeperkende locaties, willekeurige arrestaties en dagelijkse deportaties rijmen niet met 'vrijheid' en 'veiligheid'. Ze rijmen wel op 'nazi's', trouwens.

Vrijheid en veiligheid zijn grondrechten die vluchtelingen systematisch worden onthouden, niet alleen hier in Nederland, maar in heel Schengen-Europa. Was Europa in mythologische tijden een lieftallige Griekse prinses, inmiddels is ze verworden tot de wanstaltigste bloedzuiger ooit, zwelgend in kolonialisme en uitbuiting.
Als het migratiebeleid het brein is dat de grondwettelijke rechten op vrijheid en veiligheid teniet doet, dan is Frontex de regelrechte belichaming hiervan.

Frontex, in 2004 opgericht (maar al sinds de jaren '80 in voorbereiding), heeft als missie om op Europees niveau de migratiestromen aan de externe grenzen van Schengen-Europa te 'harmoniseren'. Harmoniseren, ja, zo wordt dat genoemd. Bevreemdende woordkeuze voor wat in feite niets meer en minder is dan een 'killing machine', gelegaliseerd en wel.
Frontex onderschept de bootjes volgepropt met vluchtelingen, stuurt bootjes terug of doet ze zinken (al dan niet met de vluchtelingen er nog in), propt de mensen die de reis alsnog overleven in afgeladen grensdetentiecentra waar het aan alle basisbehoeften ontbreekt, levert een enorme en van de laatste technologische snufjes voorziene bijdrage in de jacht op vluchtelingen binnen het Schengen-territorium, heeft zijn eigen inlichtendienst en brengt de schaarse overlevenden van deze continuë men-hunt tenslotte de ultieme nekslag toe door de deportaties te organiseren; terug naar geweld, vervolging, marteling, bomaanslagen of honger.
Intussen laat Frontex het bloed in de economische aderen flink sneller stromen door miljardencontracten af te sluiten, bijvoorbeeld met EADS – 's werelds grootste wapenleverancier, uit Nederland. Nederland levert ook topmannen voor Frontex, zoals Edgar Beugels (ex-IND'er en nu hoofd van de Research and Development Unit) en Olivier Burgersdijk (vroeger betrokken bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in Rotterdam-Rijnmond, nu hoofd van de Europol Unit Business Demands and Products), maar huisvest op Schiphol ook één van de trainingscentra voor Frontex.

Begrippen als 'vrijheid en veiligheid voor eenieder' zullen we in de missie van Frontex niet lezen. Het valt trouwens bij het doornemen van documentatie van Frontex op, dat het begrip 'illegaliteit' wel erg ruim wordt opgerekt. Vluchtelingen die op een bootje proberen weg te komen van het gevaar in eigen land, worden op dát moment al gezien als 'illegale migranten'. Dat is ver voor het moment dat ze ergens een asielverzoek kunnen indienen. Het vluchten alleen al is kennelijk iets dat met harde hand bestreden dient te worden.

Bestuurlijk Nederland heeft hier allerminst schone handen in. In de begrotingsnota's van 2012 lezen we natuurlijk niets over de samenwerking met EADS, maar wel onder ander het volgende:
“Van 2007 tot en met december 2011 heeft Nederland aan 87 Frontex operaties deelgenomen.
Sinds 2010 heeft Nederland ook verscheidene malen een bijdrage geleverd in de vorm van groot materieel. In zowel 2010 als 2011 hebben twee Alkmaarklasse mijnenjagers deelgenomen aan de operatie INDALO bij de Zuid-Spaanse kust.
In september 2010 heeft een vliegtuig van de Kustwacht deelgenomen aan operatie POSEIDON in de Egeïsche zee bij Griekenland en hetzelfde Kustwachtvliegtuig heeft in maart 2011 deelgenomen aan operatie HERMES in het maritieme grensgebied tussen de Italiaanse en Noord-Afrikaanse kust.
Ook heeft Nederland van oktober 2010 tot maart 2011 een forse bijdrage geleverd aan de inzet van de speciale Frontex snelle grensinterventieteams aan de landgrens tussen Griekenland en Turkije.
Nederland neemt daarnaast ook deel aan gemeenschappelijke terugkeeroperaties waarbij Frontex een ondersteunende rol speelt. Hierbij gaat het om groepsgewijze uitzettingen per overheidsvlucht, georganiseerd door meerdere EU-lidstaten, waarbij Frontex een ondersteunende rol speelt. Nederland heeft vanaf 2007 tot en met december 2011 aan 33 terugkeeroperaties deelgenomen. Van een tiental operaties was Nederland het organiserende land.”

Ik hoop dat in de komende jaren de cleane statistieken van Frontex over efficiency en technologische vooruitgang steeds meer openbaar vertroebeld zullen worden door de cijfers én de verhalen van de honderdduizenden slachtoffers die Frontex maakt.
Kunnen de Kamerleden dan ooit zeggen dat ze 'het niet geweten hebben'?
Nee. Want in diezelfde begrotingsnota staat duidelijk:
“De Kamer is over de inzet en uitvoering van de hierboven genoemde operaties geïnformeerd.

Mag dan verwacht worden dat ook Beatrix sinds de oprichting van Frontex steeds werd geïnformeerd? Dat denk ik wel. En als ze inderdaad gezworen heeft de grondwet 'getrouw te onderhouden', zo waarlijk helpe haar de hele mikmak, dan mag ook verwacht dat er ergens een belletje had moeten gaan rinkelen, toch?
Ik heb van hare majesteit geen protest vernomen. Ook niet in tijden dat ze het níet druk had met aftreden.

Dit alles geeft gerechte gronden voor de vrees dat we straks, met Willem-Alexander op de troon, meer van hetzelfde gaan krijgen. Ondanks de eed die hij op 30 april 2013 zal gaan uitspreken waarin hij zal zweren onze grondwet getrouw te gaan onderhouden.
De beelden van de poppenkast van de kroning zullen de wereld overgaan; de internationale pers zal snakken naar roerende plaatjes van Jan Klaassen en Katrijn.

Mooi. Laat dat voor ons een uitgelezen kans zijn om iedere cameraman, iedere reporter, iedere journalist en iedere presentator, gevraagd, maar vooral ongevraagd, de 'zum kotzen' hypocrisie van deze eed, van dit migratiebeleid én van Frontex uit de doeken te doen.

MEER FRONTEX? GEEN ALEX!

Tags: Frontex kroning vluchteling

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech