{Mokum} Solidemo met bedreigde anarchistische ruimtes in Griekenland

Nieuws, gepost door: wat anarchisten op 24/01/2013 01:11:51

Wanneer: 24/01/2013 - 22:45

{english below}
Vandaag rond 19:30, koopavond, hielden we een demo in de Kalverstraat, de koopgoot van Amsterdam. We waren met 20 mensen met spandoeken en vlaggen, we schreeuwden leuzen, deelden flyers uit en op het einde werd er wat vuurwerk afgestoken. Voor 20 minuten werd de normaliteit van de consumptiemaatschappij verstoord. Lees hieronder de flyer."Solidariteit met anarchistische ruimtes!
In de afgelopen maanden is de Griekse staat verschillende kraakpanden binnengevallen, omdat ze het verzet dat vanuit deze panden georganiseerd word niet langer kan verdragen.
Vanuit de kraakpanden vinden acties plaats tegen de oprukkende neo-nazi's, crisis kapitalisme en de immense repressie door de staat. In die kraakpanden worden acties en structuren gebouwd voor een vrije, solidaire wereld.
De europese crisis raakt juist de mensen met minder geld, en zodra zij in opstand komen slaat de staat terug. In dit geval laten die mensen het niet gebeuren zonder terug te slaan, ze gaan massaal de straat op en herkraken de panden.
Daarom zijn wij hier nu op straat, om onze solidariteit te laten horen, onze solidariteit met de bedreigde anarchistische ruimtes en iedereen die in opstand komt tegen de fascisten, het kapitalisme en de autoriteiten, wereldwijd.
Zelfs in hun wildste dromen pakken ze ons deze panden niet af- ze zijn en blijven van ons!"

**********************************************************
Today around 19:30, shopping night, we made a demo in the Kalverstraat, a shopping street in Amsterdam centre. We were around 20 people with banners and flags, we screamed slogans and handed out leaflets and in the end we set of some fireworks. For 20 minutes we disturbed the normality of the consumption-society. Read the flyer below.
"Solidarity with anarchist spaces!
In the past months the Greek state raided several squats, because they can not bare any longer the resistance that is being organised from these building.
From the squats actions happen against the rising neo-nazi's, crisiscapitalism and the huge repression by the state. In this squats actions and structures are being build for a free, solidarious world.
The european crisis hits exactly the people with less money, and as soon as they resist the state hits back. In this case the people don't let it happen without hitting back, they take to the streets and resquat the building.
Thats why we are here on the street now, to let our solidarity be heard, our solidarity with the threatened anarchist spaces and everybody who isi rising up against the fascists, the capitalism and the authorities, worldwide.
Even in their wildest dreams they cannot take this buildings from us- they are and stay ours!"


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech