Persbericht: Politie Segbroek op vluchtelingenjacht?

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan! op 23/01/2013 01:05:42

Wanneer: 23/01/2013 - 17:31

Afgelopen nacht zijn twee van de vluchtelingen die in het Vluchthuis in Den Haag verblijven op straat staande gehouden door de politie. Toen zij een luchtje gingen scheppen in de buurt van het Vluchthuis werden ze door de politie gestopt en gecontroleerd. Een van hen had boetes open staan en is opgepakt. Bij navraag bij de politie waarom ze staande zijn gehouden werd als reden opgegeven dat ze “er uitzien als buitenlanders”, aldus de agent waarmee wij spraken.

Toen wij afgelopen nacht rond 00:30 vanuit het politiebureau Segbroek gebeld werden door onze lotgenoot met de mededeling dat hij daar vastzat, hebben we met dit bureau contact opgenomen. Wij hebben gevraagd naar de reden dat ze zijn staande gehouden. Dienstdoend agent Thijs Lambert vertelde ons het volgende:
“We hebben ze staande gehouden omdat ze er verdacht uitzagen, buitenlands uiterlijk en donkere kleding, van die mensen heb je er niet zo veel in de Vogelwijk.”

Bij de vraag wat hij met “die” mensen bedoelde antwoordde de agent:
“Ja ehh, van die buitenlanders, er is nu ook zo’n gekraakte kerk met van die mensen er in dus leggen we daar meer de focus op.”

Dat de focus van de politie op het Vluchthuis ligt om de daar verblijvende vluchtelingen lastig te vallen en zelfs aan te houden, baart ons ernstige zorgen. Te meer omdat er op 13 januari j.l. ook al drie mensen van onze groep aangehouden zijn toen zij onderweg waren naar het Vluchthuis. Een van hen had ook een boete openstaan die hij nu moet uitzitten, een ander kreeg 650 euro boete omdat hij zich niet aan het hem opgelegde inreisverbod heeft gehouden.

De boetes van uitgeprocedeerde vluchtelingen stapelen zich gemakkelijk op, omdat zij niet mogen werken, geen studie mogen volgen en geen huis kunnen huren. Ook krijgen ze geen geld van de staat, dus kunnen zij bijvoorbeeld treinkaartjes naar een afspraak met hun advocaat niet betalen, terwijl deze afspraken wel van groot belang zijn.

Wij vinden het onacceptabel dat de politie mensen aanhoudt op basis van huidskleur, dit is niet minder dan een racistisch motief. Wij hebben gisterennacht om 00:45 dan ook de bureauchef van het bureau Segbroek gebeld om onze zorgen te uiten over deze ontwikkeling, en wij hebben aangegeven dat wij een klacht gaan indienen tegen agent Thijs Lambert. Verder hebben wij medegedeeld dat het afgelopen moet zijn met deze manier van handelen. Ook al probeerde de chef ons ervan te overtuigen dat er zeker geen racistisch motief aan de arrestatie ten grondslag lag, moest hij wel toegeven dat het een jonge onervaren diender betrof, en zou het gaan bespreken met de agenten op het bureau.

Wij zijn vluchtelingen die nergens worden erkend, wij zitten al in een hele moeilijke positie en toch gaat de politie rond het Vluchthuis op zoek om mensen aan te houden en lastig te vallen. Ook al is illegaliteit nog niet strafbaar, de jacht lijkt geopend. Dit moet onmiddellijk stoppen!

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal!

http://www.rechtopbestaan.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech