Update aardappelproces Belgie: Rechter weigert bewijs van de verdediging aan te nemen: beklaagden verlaten rechtbank

Nieuws, gepost door: ASEED Europe op 15/01/2013 01:12:26

Wanneer: 15/01/2013 - 12:22

Vandaag begon in het Vlaamse Dendermonde het grote gentech-aardappel-proces. Een Fransman, 2 Nederlanders en 8 Belgen stonden terecht voor het rooien van een veldje gentech aardappelen in Wetteren op 29 mei 2011. De meest vergaande aanklacht tegen de 11 luidt bendevorming.
De actie tegen het proefveld en de zware aanklacht hebben geleid tot veel ophef en breed debat in België. De rechter weigerde echter elk bewijs van de verdediging aan te nemen. Daarop zijn de 11 naar buiten gelopen en laten zich bij verstek veroordelen. Ze zullen bezwaar aantekenen bij de Rechtbank of in beroep gaan.


Een groot aantal Belgische maatschappelijke organisaties heeft opgeroepen op om het criminaliseren van politieke acties te stoppen. Organisaties uit de Belgische landbouw-, milieu-, en Noord-Zuid bewegingen, waaronder Greenpeace, Friends of the Earth, de koepel van ontwikkelingsorganisaties CNCD-11.11.11, de Bond Beter Leefmilieu, de Voedselteams, de politieke partij Groen! en de vakbond ABVV ondertekenden samen een oproep die benadrukt dat "het debat moet gaan over de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde organismes (GGO’s), en de gevolgen van de invoering ervan. Over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat het algemeen belang moet dienen en niet de privébelangen van bedrijven. Over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen." Ze benadrukken dat echt duurzamere alternatieven al bestaan. Dat zijn alternatieven die de boeren niet afhankelijk maken van de industrie. Naast de steun van maathschappelijk organisaties zijn er 91 mensen die zich vrijwillig door de rechter mede laten vervolgen in dit proces. Onder hen zijn vijf professoren en een Europarlementariër. 'Wij horen er ook bij', is hun stelling.

De Franse professor Gilles E. Séralini, die recent nog in het nieuws kwam met een studie naar de gezondheidseffecten van genetisch gemanipuleerde mais, heeft een boodschap voor de rechters van Dendermonde. Hij stelt dat "veldproeven met GGOs beter niet toegelaten zouden worden alvorens de gevolgen voor de gezondheid te testen". Vandaag geeft professor Séralini een persconferentie in het Europees Parlement in Straatsburg o.a. over de "Europese laksheid bij de toelatingsprocedures voor genetisch gemanipuleerde organismen".

De 11 beschuldigden ontvingen diverse steunboodschappen, onder meer van directeur van Greenpeace International Kumi Naidoo, en de leider van een landlozenbeweging uit India Rajagopal P.V. Sympathisanten en boeren uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië komen naar het Justitieplein van Dendermonde ter verdediging van het recht op vrije meningsuiting ook door directe actie, en een duurzame landbouw.

Achtergrond
Op 29 mei 2011 bestormden 500 mensen een veld genetisch gemanipuleerde aardappelen in het Vlaamse Wetteren, nabij Gent. Een deel van hen slaagde er ondanks aanwezigheid van een zestigtal politieagenten in het veld te bereiken en een deel van de aardappelen te vervangen door biologische aardappelen, die door natuurlijke selectie resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophtora. Veldproeven met genetisch gewijzigde planten zijn omstreden omdat de veiligheid van dit soort gewassen verre van aangetoond is. Bedrijven en sommige wetenschappers presenteren genetische manipulatie graag als noodzaak voor het voeden van de wereld. De werkelijkheid is echter dat de gentech gewassen een verdere intensivering betekenen van de oorlog tegen de natuur. De meeste gentech gewassen produceren of zelf gif of zijn resistent tegen bestrijdingsmiddelen. Ze worden geteeld in enorme monoculturen, met veel gif en kunstmest. De in Wetteren geteelde aardappelen zouden anders zijn omdat ze door inbrengen van een gen uit een wilde aardappel (cisgenese) bestand zijn tegen de belangrijkste aardappelziekte en juist minder bestrijdingsmiddelen vragen. Toch gaat het ook hier om genetische manipulatie en is eerst langdurig onderzoek nodig om te bepalen wat het lange termijn effect is, ook bij menselijke consumptie. De gentech aardappelen zijn daarmee al bij voorbaat achterhaald, want er zijn al lang biologisch geteelde aardappelen beschikbaar die via natuurlijke selectie bestand zijn tegen phytophtora.
Gentech is het paard achter de wagen spannen. Gelukkig zijn er vele andere en betere oplossingen, die op duurzame wijze de voedselproductie mogelijk maken. Zonder gif en zonder het uitputten van de bodem.

Nadere informatie voor pers en foto's verkrijgbaar bij de Nederlandse delegatie: +31 6 8500 9625 en bgg +31 6 14699126 - https://fieldliberation.wordpress.com

Steunboodschappen
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1560151/2013/...

60 prominente handtekeningen onder steunoproep:
http://fieldliberation.files.wordpress.com/2013/01/de-11-van-wetteren_fi...

Wetenschappers steunen activisten:
http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/01/11/wetenschappers-steunen-act...

Meer verklaringen van o.a. Kumi Naidoo (directeur Greenpeace International), Caroline Copers (alg secretaris ABVV, vredesactie, leider van de Indische boeren zonder land:
http://www.dewereldmorgen.be/special/aardappelproces-15-januari-2013

De verklaring van de 91 Vrijwillige Verschijners aan de Rechter: http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/10/press-release-verklaring...

Meer achtergrond
Geschiedenis van het proces tegen de aardappel: http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/13/gechiedenis-van-het-proc...

Waar het proefveld echt over gaat:
http://fieldliberation.wordpress.com/2013/01/11/er-hangt-een-geurtje-aan...

Persconferentie Seralini:
http://gmoseralini.org/toxicity-confirmed-for-a-gmo-and-the-pesticide-ro...Wie: 
nn

wat was de reden van de afwijzing door de rechter?Wie: 
verschijner

Wat was de reden van de afwijzing door de rechter?
Nuja, dat vroegen we ons ook af. Maar simpel gezegd komt het erop neer dat je de positie van deze rechter kan vergelijken met een Nederlandse politierechter: die wil meestal ook alleen kijken naar een simpele 'whodunnit', maar niet naar de mogelijke achtergrond van het strafbare feit.
Ze vroeg heel nadrukkelijk of de door ons aangedragen getuige-deskundigen ook aanwezig waren tijdens de actie. Dat waren ze niet. Nadat ze zich teruggetrokken had voor beraad, deelde ze mee dat ze geen 'vrijwillige verschijners' hoeft te vervolgen (kan maar is niet verplicht tot vervolging), dat ze die getuigen niet hoeft te horen, en dat ze de door ons aangedragen getuigendeskundigen en de ook door ons videofragmenten met wetenschappers die hun mening geven over de proefveld in Wetteren ook niet nodig heeft om tot een oordeel te komen over de door het parket (OM) verweten strafbare feiten. In thgeorie is dat haar discretionnaire bevoegdheid als rechter, zij doet dan eigenlijk terplekke uitspraak over het verloop van het proces zelf. Voor ons en voor onze advocaten was dit evenwel reden om tot 'verstek laten gaan', liever dan in een rechstzaal te blijven zitten waar je geeneens getuigen mag laten komen om jezelf te verdedigen tegen die nogal zware aanklachten. Misschien nog belangrijk te noemen dat een van de twee getuigedeskundigen lid was van het overheidspaneel die advies geeft over de vergunningen voor de ggo proef in Wetteren: best relevant dus volgens ons. En voor de juristen onder ons: in België is het zo dat bij zo'n zaak vaak een onderzoeksrechter wordt betrokken bij het opbouwen van het dossier. De onderzoeksrechter is dan (in theorie in ieder geval) verplicht om zowel bewijs 'à charge' als 'à decharge' te verzamelen. In dit dossier echter is geeneens een onderzoeksrechter aan te pas gekomen, alle stukken in he dossier zijn verzameld door het parket, en daarom is het voor de verdediging onacceptabel om niet eens een getuige te mogen horen die iets positiefs over de achtergrond van onze actie zou kunnen verklaren.
Conclusie is natuurlijk dat België zo ontzettend bang is voor een serieus debat over ggo's dat ze bereid zijn om zelfs de rechten van verdachten in een proces drastisch in te perken.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech