WEER VERONTRUSTEND NIEUWS UIT GEMEENTE BRONCKHORST

Nieuws, gepost door: Louis van Overbeek op 08/01/2013 01:11:16

Wanneer: 08/01/2013 - 23:08

Na eerdere dubieuze berichten over de gemeente Bronchorst in de vorm van meldingen van een ‘Moffenherdenking’ op 4 mei 2012 in Vorden en van een zeer recente, barbaarse kap van vrijwel alle beeldbepalende bomen in het centrum van hetzelfde dorp, is nu weer een nieuwsfeit uit dezelfde gemeente opgedoken waaruit je de indruk krijgt dat deze bezig is zich te ontwikkelen tot een waar tirannennest.

Ongeveer een maand geleden kreeg een aantal inwoners van de gemeente Bronckhorst te horen dat zij met onmiddellijke ingang niet langer recht hadden op een kortingspas voor de regiotaxi, waarop zij tot dan toe wel recht gehad hadden, omdat zij te weinig gebruik van deze voorziening hadden gemaakt.

Een aantal van de getroffenen heeft hierop bezwaar ingediend tegen dit vreemde gemeentelijke besluit dat in hun ogen slecht gemotiveerd was.

Hierop heeft de gemeente de zeer opmerkelijke - ten gemeentehuize 'premediation' genoemde - stap gezet met de bezwaarmakers contact op te nemen en hun in intimiderend bedoelde bewoordingen het ‘advies’ te geven hun bezwaar in te trekken. Iets wat een overheid in een rechtsstaat niet hoort te doen: de burger heeft immers het volste recht bezwaar tegen een voor hem ongunstig besluit in te dienen. Mensen die niet op het ‘advies’ reageerden en besloten hun bezwaar niet in te trekken, kregen een vervolgschrijven waarin stond dat zij hun bezwaarschriften wél hadden ingetrokken en hun werd verzocht hun handtekening te plaatsen en deze in de bijgesloten retour-envelop terug te sturen.

Over deze gang van zaken is in de plaatselijke editie van De Gelderlander een bericht verschenen, zowel in de papieren krant als on line, maar dat bericht was plotseling niet meer te vinden. Alleen nog de beginregels van het bericht, dat ook was doorgeplaatst naar andere websites. De maakster van het bericht, verslaggeefster Willemien Weerman, verzekerde desgevraagd dat de verdwijning van het artikel niet onder druk van de gemeente door toedoen van de krant zelf had plaatsgevonden (twijfelden wij soms aan hun journalistieke ruggengraat!), maar het gevolg moest zijn van een ‘technische storing’. Ik laat het oordeel over het waarschijnlijkheidsgehalte van deze lezing over aan de lezer, ter informatie van wie ik ook het weer boven water gehaalde oorspronkelijk bericht uit De Gelderlander als bijlage toevoeg.

Kopie verdwenen artikel De Gelderlander:

Laatste publicatiegegevens
Titel: DG (De Gelderlander)
Editie: ACHTERHOEK_DC
Publicatiedatum: 28/11/2012
Pagina: 25 (B04)
Sectie: AC

‘Advies’ klacht regiotaxi in te trekken

door Willemien Weerman

ZELHEM - Een aantal ouderen dat bezwaar heeft ingediend tegen het intrekken van de kortingspas voor de Regiotaxi, krijgt nu het advies van de gemeente Bronckhorst om dit bezwaar in te trekken.

Eén van hen is een 89-jarige Zelhemse. Ze wil niet met haar naam in de krant omdat ze bang is dan allerlei reacties te krijgen waar ze niet op zit te wachten.
De Zelhemse kreeg nadat ze het bezwaarschrift indiende, een telefoontje van de gemeente
Bronckhorst. In dat telefoongesprek werd aan haar uitgelegd dat als gevolg van haar bezwaarschrift ze op de bezwarenzitting wel heel goed moet kunnen toelichten wat haar bezwaren zijn en dit mogelijk uiteindelijk ‘rechterlijk’ bekeken zal worden.

Ze hoorde de uitleg aan en kreeg enkele dagen later een brief thuis waarin staat: ‘Onlangs heeft u een bezwaarschrift bij ons ingeleverd over de regiotaxi. Hierover hebben wij telefonisch contact met u gehad. U heeft besloten uw bezwaarschrift in te trekken.’ Aan het eind van de brief wordt verzocht of ze haar handtekening wil zetten en vervolgens kan ze deze met de bijgesloten retour-envelop terugsturen. De Zelhemse toonde zich zeer verbaasd omdat ze haar bezwaar niet heeft ingetrokken en ook niet van plan is om dat te doen.

Navraag bij de gemeente Bronckhorst leert, dat er inderdaad meerdere reacties zijn geweest van mensen die dezelfde brief kregen maar hun bezwaar niet willen intrekken. Hoe kan dat?
”De brief is wat onhandig opgesteld”, geeft de woordvoerster toe. “Er had moeten staan dat als men alsnog wilde besluiten het bezwaarschrift in te trekken, dan de brief kan ondertekenen en insturen.” Op de vraag of het nieuw beleid is, om bezwaarmakers te bellen en ze tussen de regels door te adviseren het bezwaar in te trekken, antwoordt de woordvoerster: “Ja, dat gaan we vaker doen. We noemen dat premediation. Vaak bestaan de bezwaren uit klachten of grieven en via een gesprek valt al vaak heel wat op te lossen.”

Bovendien, zo meldt de woordvoerster, is in dit geval de verordening over de regiotaxi al vastgesteld en maken de bezwaarmakers weinig kans bij de bezwarencommissie. Maar er staat toch duidelijk in de brief die de gebruikers van de Regiotaxi 4 oktober hebben gekregen dat bezwaar gemaakt kan worden? “Ja dat is zo”, erkent de woordvoerster

Tags: Bronckhorst Moffenherdenking tirannie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech