'Tee-ven

Opinie, gepost door: Dhjana op 23/12/2012 12:06:56

(ww, teefde, h. geteefd) 1. (<Kab.) de waarheid verdraaien, liegen, huichelen, hij heeft het hele Algemeen Overleg zitten ~ ; 2. (<V&J) stoer lijkende fascistische praat verkondigen; 3. (<OM) smeergeld aannemen en zeecontainers met cocaïne langs de douane loodsen.

Hoewel ik het schandalig vind dat een staatssecretaris ongebreideld en zelfs betaald kan zitten liegen, vind ik het onverteerbaar dat zijn leugens ook nog eens door de publieke opinie, humanitaire hulpverleners én leden van de Tweede Kamer voor onomstotelijk waar worden aangenomen. Een korte analyse dus van de pertinente kolder die voorbij kwam in het Algemeen Overleg over de ontruimingen van de tentenkampen van Den Haag en Amsterdam.

Het begon al bij de agenda zelf. Een grote groep vluchtelingen en activisten zat op de publieke tribune in afwachting van een debat over de ontruiming van de tentenkampen. Maar daar is geen woord over gezegd. De tijd ging op aan drie andere onderwerpen, waarmee het hete hangijzer van de tentenkampen efficiënt vermeden werd.

De waarheid verdraaid
Het eerste onderwerp was de motie Gesthuizen: had Teeven deze nu wel of niet naar behoren uitgevoerd? Dit is dan ook het enige moment waarin Teeven niet loog: ja, hij had de motie naar behoren uitgevoerd. Dat was ook niet zo moeilijk – de motie was door SP'er Sharon Gesthuizen, die de vluchtelingen als hulpbehoevende zeehondjes onder haar vleugels neemt zonder zich er daadwerkelijk in te verdiepen, bijzonder zwak geformuleerd. Het was dan ook appeltje eitje voor Teeven om niets te doen en toch te roepen dat hij dat gedaan had. Jammer, mevrouw Gesthuizen, wie weet is het een volgende keer constructiever om niet op eigen initiatief het gedeelte over vreemdelingendetentie te schrappen. Gesthuizens argument over het schrappen was dat 'de motie zo een grotere kans maakte', maar in de praktijk werd de motie inhoudsloos.
Wellicht een praktische tip voor de volgende motie van mevrouw Gesthuizen: laat u door deskundigen adviseren. De vluchtelingen zijn zelf uitstekend in staat om hun eisen te formuleren en zij zullen vreemdelingendetentie ook niet zo gauw als optie binnen 'menswaardige opvang' zien.

Gelogen, gelogen en nog eens gelogen
Het tweede gedeelte van het debat sprak met name over het nieuwe ambtsbericht over Somalië. Handige zet van Teeven om dit enkele dagen voor het geplande debat uit te brengen en daarmee minstens een derde van het overleg te saboteren. Natuurlijk was Teeven zelf degene die het hardste riep dat dat een volkomen toevallige samenloop van omstandigheden was en dat het nieuwe ambtsbericht en het overleg níets met elkaar te maken hadden...

Orwelliaanse nieuwspraak, dat brengt Teeven verbazingwekkend goed in de praktijk. Toen hij er op geattendeerd werd dat het toch minstens vreemd was dat hij het categoriaal beschermingsbeleid voor Somalië introk, terwijl er alleen al in Mogadishu minstens 450 burgerslachtoffers per maand vallen, zei hij: “Ik zeg niet dat het veilig is. Maar het is niet categorisch onveilig.” Kijk, dát is nou politiek. Je zegt niet dat, ook niet dat, maar je jaagt mensen gewoon de dood in. Simpel.

De burgerslachtoffers in Mogadishu werden achteloos van de tafel geveegd met Teevens argument dat er sterkere verbeteringen waren geconstateerd. Bijvoorbeeld dat de markten weer open zijn. Dat diezelfde markten regelmatig doelwit zijn van zelfmoordaanslagen liet Teeven gemakshalve buiten beschouwing.

Een andere verbetering volgens het ambtsbericht was dat het geweld zich nu vooral richt op Somaliërs die politiek actief zijn. Daarmee impliceerde hij dat als je je als Somaliër nou maar koest houdt, je minder risico loopt. Dat Teeven niet zoveel te schaften heeft met het recht op meningsuiting en politieke overtuiging, én dat hij een groot voorstander is van dictatoriale repressie, dat merken we hier in Nederland aan den lijve. Toch vraag ik me af hoe Teeven dat dan in de praktijk voor zich ziet: zal niet iedere ex-vluchteling die gedeporteerd wordt naar Somalië, gedwee of niet, bij binnenkomst al een sticker 'politiek actief' opgeplakt krijgen? En dus overhoop worden geschoten?

Dat is niet zijn verantwoordelijkheid, zei Teeven. Opnieuw legde Teeven dat op creatieve wijze uit door te zeggen dat 'het moment van de terugkeer' onder toezicht gebeurt. Ja, de reis in het vliegtuig. Of de gedeporteerden kreperen als ze twee stappen uit het vliegtuig hebben gezet, doet er niet toe, want die monitoring valt volgens hem niet onder internationale afspraken. Dat is een pertinente leugen. In de Richtlijn Terugkeer van de Raad van Europa staat duidelijk dat terugkeer gemonitord dient te worden, dus daar is hij wel degelijk verantwoordelijk voor.

Ook het negatieve reisadvies dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Somalië recentelijk heeft bevestigd (alle reizen naar Somalië worden ten stelligste ontraden ivm met aanhoudend en willekeurig geweld) werd achteloos gepareerd met de mededeling dat ´Somalische onderdanen daar heus minder risico lopen dan toeristen´.

In dit hele debat over het ambtsbericht over Somalië toonde Teeven ook instemmende en bereidwillige momenten: bijvoorbeeld naar Tweede Kamer VVD'er Azmani die de 450 doden per maand in Mogadishu afdeed als 'wat ongeregeldheden'. Kennelijk weet Azmani niet zo goed wat nou precies 'ongeregeldheden' zijn... misschien is het een uitstekend plan om zijn referentiekader wat helderder te maken.
Ook Tweede Kamer PVV'er Fritsma vond bij Teeven een luisterend oor. Jazeker, hij was al voorbereidingen aan het treffen voor de gedwongen uitzetting van de groep Somali die nu hier verblijft.
Dat Teeven daarbij een 'handreiking' krijgt van Inlia, die de Somaliërs in de Vluchtkerk in Amsterdam registreert en die gegevens vervolgens koppelt aan de database van het IND, zal daarbij bijzonder handig zijn, denk ik dan. Merci, Inlia, Teeven zal jullie dankbaar zijn! Moge de spookbeelden van gemartelde en doodgeschoten gedeporteerde Somaliërs je tot in jullie christelijke eeuwigheid blijven achtervolgen.

Huichelarij
Tenslotte volgde het meest onzinnige gedeelte van het debat, waarin de 'pro-vluchteling' politieke partijen, aangevoerd door Gesthuizen, maar weer eens lieten zien hoe ze het protest van de vluchtelingen saboteren door flagrant gebrek aan kennis van zaken.
Inlia (gut, alweer Inlia) had in een petitie aangedrongen op het 'ambsthalve opstarten van een buitenschuldprocedure' voor de vluchtelingen die zich verenigd hebben in de protesten in Amsterdam en Den Haag. Gretig sprongen de SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 bovenop dit verzoek en herhaalden dit naar Teeven.
Teeven had hierop een simpel antwoord: als de vluchtelingen zich aanmelden voor vrijwillige terugkeer, dan kan er individueel gekeken worden of iemand in aanmerking komt voor een buitenschuldprocedure.
Nou, klinkt allemaal fantastisch toch? De kerken dragen een humane oplossing voor, de politiek neemt die over, Teeven strijkt over zijn hart en belooft dat mee te zullen nemen.

Wat een weerzinwekkende poppenkast!!! Als Inlia én de politieke partijen hun huiswerk hadden gedaan en vijf minuten de tijd hadden genomen om de criteria van de buitenschuldprocedure door te nemen, dan hadden ze daar kunnen lezen dat één van de voorwaarden is dat de aanvrager 'zich op geen enkel moment aan het toezicht heeft onttrokken'. Eenieder, die geklinkerd wordt en gedwongen op straat terecht komt, wordt beschouwd als iemand die zich aan het toezicht heeft onttrokken. Het is zo klaar als een klontje: niemand van de vluchtelingen die nu juist protesteren tegen hun verblijf op straat komt hiervoor in aanmerking!
Moet ik nu werkelijk geloven dat geen enkele 'pro-vluchteling' politicus de helderheid van geest heeft gehad om dit even uit te zoeken? De andere optie is dat er moedwillig bijzonder vuile spelletjes gespeeld worden, over de ruggen van de vluchtelingen, door hen die claimen te vechten voor de rechten van diezelfde vluchtelingen.
Teeven had zijn huiswerk heus wel gedaan. Die weet donders goed dat niemand aanspraak kan maken op de buitenschuldprocedure. Des te doortrapter zijn suggestie dat de vluchtelingen zich dan eerst maar moeten melden voor vrijwillige terugkeer.

Opgeteefd
In de dagen volgend op dit tijds- en gemeenschapsgeldverspillende Algemeen Overleg, verhoogt Teeven de feestvreugde van zijn fascistoïde one-man-show door rond te toeteren dat illegaliteit an sich al een misdrijf wordt. Iedereen die eerst door de overheid geklinkerd wordt, zal dan door diezelfde overheid beboet worden met een bedrag van maximaal €3800. Nee, natuurlijk kan een ongedocumenteerde die geen bron van inkomsten mag hebben dit niet betalen. Daar gaat het ook niet om, dat verschaft juist een argument om de ongedocumenteerde willekeurig in detentie te gooien. Dat in de Richtlijn Detentie van de Europese Raad nadrukkelijk overeen gekomen is dat detentie alleen op grond van illegaliteit verboden is, is kennelijk geen argument voor Teeven.
Hij bestempelt deze toekomstige wet als hebbende een 'verdrijvingseffect'.
Pardon? Realiseren we ons nog steeds dat hij het niet heeft over gemuteerde rattenfoetussen, maar over mensen zoals u en ik?

Onze machtsgeile staatssecretaris is niet alleen een loslopend gevaar voor de mensen die het geweld en armoede – veroorzaakt door ons eigen heilige neo-liberale systeem – moeten ontvluchten. Teeven is ook een regelrecht gevaar voor ons. Voor onze diepgewortelde behoefte aan verbondenheid en zorg voor elkaar, door voortdurend op te roepen tot vreemdelingenhaat en vluchtelingen te criminaliseren. Voor ons gevoel van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, door Nederland om te willen zetten in een repressie-minnende strafstaat.

Teeven zelf is het grootste gevaar voor onze openbare orde en veiligheid. Ik zou zeggen, ontruimen die hap.

Tags: asielzoeker Teeven vluchteling

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech