Veolia wint weer ondanks Palestijnse kwestie

Nieuws, gepost door: John op 05/12/2011 12:10:56

Wanneer: 05/12/2011 - 22:07

Veolia is medeplichtig aan schending internationaal recht en Geneefse Conventies wegens haar betrokkenheid bij activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens de Openbare aanbestedingswet in Nederland (en Europa) dient Veolia vanwege deze activiteiten uitgesloten te worden van openbare aanbestedingen. Openbare aanbesteders, zoals recentelijk de Stadsregio Arnhem Nijmegen, trekken zich hier niets van aan, en Veolia (o.a. middels dochters Connexxion en Hermes) heeft ondertussen twee derde van de openbaar vervoersmarkt van Nederland in handen. Een schande die niet voort kan duren.

Zie link: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/9987072/Hermes-blijft-winnaar-onda...

De bezwarencommissie heeft het bezwaar dat door verschillende organisaties ingediend was tegen het besluit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen om Hermes de 10-jarige concessie à 1 miljard Euro te gunnen afgewezen omdat deze organisaties volgens de bezwaren commissie 'niet-ontvankelijk' zijn.

Bezwaar was onafhankelijk van elkaar aangetekend door Al Haq (Palestijnse mensenrechtenorganisatie), Een Ander Joods Geluid samen met United Civilians for Peace (Samenwerkingsverband tussen Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en IKV Pax Christi) en het Palestina Kommittee Nijmegen namens een twintigtal organisaties verenigd onder 'Samenwerken voor Palestina'.

Door het niet-ontvankelijk verklaren omzeilt de bezwaren commissie heel handig een inhoudelijke toets van de bezwaren.

Kort samengevat komt de bezwaren neer op het volgende:
1- Hermes maakt (via Veolia-dochter Connexxion) integraal onderdeel uit van de Franse Multinational Veolia

2- Veolia is betrokken bij de Jerusalem Light Rail (verbind West Jerusalem met de Joodse kolonies in bezet Oost Jerusalem), exploiteert een vuilstort in de bezette Westelijke Jordaanoever voor het vuil van Israelische steden en Joodse kolonies op de Westelijke Jordaanoever en exploiteert enkele buslijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever waar alleen Joodse kolonisten van gebruik mogen maken

3- Door deze activiteiten is Veolia (mogelijk) medeverantwoordelijk voor overtreding van Internationaal Recht en Geneefse Conventies

4- De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft zich te houden aan Europese aanbestedingsregels, zoals die ook vertaald zijn in Nederlandse wetgeving (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten - BAO; Staatsblad 408 uit 2005)

5- Artikel 45 lid 3 van de BAO: 'Een aanbestedende dienst kan van deelneming aan een overheidsopdracht uitsluiten iedere ondernemer: d.) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken' ('ernstige fout' is een magere vertaling van het Engelse 'grave misconduct' wat de bedoeling van dit artikel beter omschrijft).

-De Stadsregio stelt in haar bestek onder 'B7 -uitsluitingsgronden' onder het kopje ‘Uitsluitingsgronden' (pag. 49):
Verklaring artikel 45 Bao
‘De als Bijlage E.8 opgenomen verklaring inzake artikel 45 Bao dient door de Inschrijver rechtsgeldig te worden ondertekend en bij de Inschrijving te worden gevoegd (...). Door het ondertekenen van deze verklaring geeft de Inschrijver aan dat de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 45 Bao, respectievelijk artikel 45 Richtlijn 2004/18/EG op het moment van Inschrijving niet op de organisatie/onderneming van toepassing zijn. (...) Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de verklaring is gesteld, wordt de Inschrijver uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.’

Met andere woorden: de wettekst zegt dat een aanbestedende dienst op basis van overtreding van art. 45 lid 3 een ondernemer KAN uitsluiten. Door de formulering in het bestek plus bijbehorende rechtsgeldig te ondertekenen bijlage MOET de aanbestedende dienst (= Stadsregio Arnhem Nijmegen) een inschrijver die art. 45 lid 3 overtreed uitsluiten.

-De organisaties die bezwaar gemaakt hebben tegen het besluit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen stellen: Als medeplichtigheid aan overtreding van Internationaal Recht en Geneefse Conventies géén ernstige fout is, wat is het dan wel?

Daarnaast rijst de vraag rijst wie er dan wèl ontvankelijk is om deze problematiek aan de kaak te stellen; In Frankrijk is AFPS (Association France Palestine Solidarite) als belanghebbende erkend in een lopende rechtszaak die ze samen met de PLO voert tegen Veolia, getoetst aan hun doelstelling: opkomen voor de belangen van het Palestijnse volk.

Hier kan en mag de Stadsregio Arnhem Nijmegen en ook toekomstige aanbestedende partijen niet zomaar mee weg komen.

Tags: israel Palestina Veolia

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech