Buurtoverleg bredius Sporthal moet terug (Am*dam)

Aankondiging, gepost door: Buurtbewoners Spaarndammerbuurt op 13/12/2012 12:10:37

Waar: Rode Morgen, Hembrugstraat 148, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.391477 lon: 4.875167)
Wanneer: 14/12/2012 - 18:30

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor een buurtoverleg over de Bredius Sporthal op vrijdagavond 14 december.
Het overleg is vanaf 19 uur. De koffie is klaar vanaf 18.30 uur. Het buurtoverleg vindt plaats op de Hembrugstraat 148.
We bespreken dan of we gezamenlijk een buurtactie houden en inspreken bij de stadsdeelraad van dinsdag 18 december vanaf 19.30 uur.


De Spaarndammerbuurt dreigt de Bredius sporthal definitief te verliezen. Het bestuur stelt aan de raad van stadsdeel West voor op de raadsvergadering van 18 december 2012 om het raadsbesluit tot nieuwbouw van de Bredius sporthal uit 2006 te schrappen. De sportvoorziening voor de bewoners zou in de nieuwe plannen verplaatst worden naar een aantal gymlokalen van het nieuw te bouwen 4-de Gymnasium en de Brede School Houthaven in de nieuwbouwwijk de Houthavens.

Al 8 jaar moet de buurt het doen zonder sporthal. De Brediushal werd intensief gebruikt door de bewoners en de jeugd van de buurt. Er werd ook wedstrijdsport bedreven. Het is dan ook voor iedereen duidelijk dat de behoefte aan een sporthal in de buurt onomstreden is. Ook voor de stadsdeelraad. Het besluit tot nieuwbouw was in 2006 genomen.

Geen sportlokaal maar een sporthal

Als reden voor het stopzetten van de herbouw van de Bredius Sporthal voert het stadsdeel aan dat het 4-de Gymnasium en de Brede School Houthavens liever willen sporten in gymzalen bij de scholen. Daardoor zouden problemen voor de exploitatie van de Bredius Sporthal ontstaan. In hetzelfde stuk van het stadsdeel West staat echter dat er ‘op dit moment een verkenning plaatsvindt naar een potentiële alternatieve bestemming voor de Brediuslocatie. Het 4-de Gymnasium is geïnteresseerd om hier mogelijk te ontwikkelen in plaats van in de Houthaven.’ (stadsdeel West besluitnummer 2012-6742, p.5, 25 september 2012). Het 4-de Gymnasium wil geen gebruik meer maken van de sporthal, maar wil wel eventueel op de locatie een nieuwe school bouwen. In het sportlokaal van de school mag de buurt dan sporten. Dat is volstrekt onvoldoende.

Een sporthal én betaalbare woningen

De raad vond dat een nieuwe sporthal er alleen kon komen samen met de bouw van dure koopwoningen. De Key zou de nieuwe sporthal en de dure koopwoningen gaan bouwen.
Het is voor iedere buurtbewoner een raadsel waarom het jaren moet duren voordat de sporthal herbouwd wordt. De grond aan de Zaanstraat ligt al die jaren braak. De verzekering betaalt immers een aanzienlijk deel van de kosten bij brand. De overige kosten worden gedekt door openbare middelen die door de belastingbetalers zijn opgebracht. Waarom wordt er dan toch zo lang gewacht met de herbouw van de sporthal en omringende woningen? Is het omdat de Key en de raad bang waren dat ze de dure koopwoningen bij de Brediushal aan de straatstenen niet kwijt zouden raken?

In 2004 nog heeft de Key met steun van de raad van Westerpark en een rechter de bewoners van de Groene Deuren in de Spaardammerbuurt na een hevige buurtstrijd gedwongen hun huis te verlaten. Zodat er snel dure koopwoningen konden worden verkocht en veel geld zou worden verdiend. De verkoop viel echter tegen.
De leegstand van dure koopwoningen - niet alleen in de Spaarndammerbuurt – is inmiddels een van de grootste problemen in de buurt. Ook in het complex tegenover het braakliggende terrein van de Bredius sporthal - de buitenring Zaanhof - staan nog vele koopwoningen leeg, nadat een deel van de oorspronkelijke bewoners er ondanks verzet, door Rochdale is uitgewerkt met medewerking van de stadsdeelraad.
Er is wél behoefte aan betaalbare huurwoningen. Maar die zijn nauwelijks verkrijgbaar. Als bewoners verhuizen worden de sociale huurwoningen veelal in de verkoop gezet. Het verdwijnen van voorzieningen en betaalbare huisvesting is onderdeel van de crisispolitiek van de regering. Er moeten geen dure koopwoningen komen, maar betaalbare huurwoningen.

Crisislasten afwentelen op bewoners

De banken, de grote bedrijven, de regering en de stadsdeelraden vinden geen oplossing voor de crisis die sinds 2008 de wereld teistert. Het afwentelen van de crisislasten op de gewone mensen is steeds het enige gerecht dat op de menukaart staat. Het voornemen om de sporthal niet te herbouwen maakt deel uit van een totaalpakket aan bezuinigingen van 400 miljoen in Amsterdam. In Nederland wil de regering in de periode 2010 tot 2017 in totaal 46 miljard euro crisislasten afwentelen op de gewone mensen, nadat in 2008 de banken van de regering nog 80 miljard kregen.
Bredius Sporthal moet terug

Het is nodig om zelf, samen als buurbewoners in beweging te komen en de strijd aan te gaan tegen verdere afbraak van voorzieningen in de wijk. Dat heeft toekomst! Zo kan voorkomen worden, dat er opnieuw een belangrijk voorziening verdwijnt. Na de sociale afbraak van het tienerwerk, het buurtwerk, de bibliotheek voor volwassenen en een postkantoor. Er is in de Spaarndammerbuurt grote behoefte aan een sporthal. De Bredius sporthal moet dan ook onmiddellijk worden herbouwd. Zonder dure koopwoningen, maar met betaalbare huurwoningen.

Indien je wilt inspreken kun je dit kenbaar maken bij de griffie, uiterlijk tot 24 uur van te voren.
Meer info inspreken en agenda(stukken):
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-2012...

Buurtoverleg Bredius Sporthal moet terug
Vrijdagavond 14 december
Aanvang: 19 uur – 19.45 uur Koffie 18.30 uur
Plaats: Hembrugstraat 148


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech