Brede solidariteit met de 11 GGO-veldbevrijders van Wetteren

Nieuws, gepost door: FLM op 11/12/2012 12:04:13

Wanneer: 11/12/2012 - 16:07

Op 15 januari 2013 vindt aan het gerechtshof van Dendermonde (Belgie) de eerste zitting plaats van het proces tegen de 11 verdachten van de gentechaardappelruil in Wetteren. In een sterk signaal van solidariteit hebben een honderdtal personen – boeren, academici en bezorgde burgers – zich vrijwillig aangegeven bij de Belgische justitie om samen met deze 11 personen voor de rechter te verschijnen. Onder de 11 verdachten bevinden zich 2 personen uit Nederland, onder de "vrijwilliger verschijners" drie.


Op 12 juli dit jaar werd het verzoek tot vrijwillige verschijning door de advocaten van de "11 van Wetteren" ingediend bij het parket van Dendermonde In september wees het parket de aanvraag af, waardoor een sterk maatschappelijk signaal van steun en solidariteit dreigt genegeerd te worden. De rechter bepaalt nu of de groep van honderd alsnog vrijwillig mag verschijnen in het proces.

Annemie, een vrijwillige verschijnster en stadsimker uit Brussel: “Ik ben heel verrast dat onze aanvraag is afgewezen. Wij hebben allen verklaard dat wij op diverse manieren hebben bijgedragen aan de grote aardappelruil van 29 mei 2011 in Wetteren. Het is duidelijk dat de elf beschuldigden deel uit maken van een brede sociale beweging tegen GGO’s.”

Het grote aantal vrijwillige verschijners ten opzichte van het kleine aantal beschuldigden toont volgens de Belgische Field Liberation movement (FLM) de willekeurige selectie van de beklaagden aan. De 11 vervolgde activisten maken deel uit van het FLM-netwerk. Zij stelt dat de beschuldiging van bendevorming actievoeren in het algemeen en de strijd voor duurzame landbouw in het bijzonder criminaliseert. Een eventuele veroordeling zou een gevaarlijk precedent zijn voor alle groepen die maatschappelijke acties voeren.

De rechter verklaarde het GGO-aardappelveld, na het door Greenpeace gevoerde proces (1), illegaal. Ook is de maatschappelijke en academische relevantie van het veld van de betrokken instellingen (Vlaams Instituut voor biotechnologie, Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek en de Universiteit Gent) in twijfel getrokken.

Bart Staes, vrijwillig verschijner en Europarlementslid voor Groen: "Ik roep de Europese Commissie op om in navolging van de Franse Criigen-studie, onafhankelijk onderzoek naar de lange termijn-effecten van GGO's in te stellen en tot die studie is afgerond, een moratorium in te stellen voor alle nieuwe GGO's. De huidige risico-evaluatie van GGO's wat betreft voedselveiligheid en milieu is duidelijk onvoldoende."

Op 29 mei 2011 namen honderden activisten te Wetteren deel aan een poging een GGO-proefveld te 'decontamineren'. Ze haalden genetisch gemanipuleerde aardappelen uit de grond en verruilden ze voor biologische variëteiten, omdat doe géén gentech of gif nodig hebben en toch lekker en gezond zijn.

De Grote Aardappelruil gebeurde geweldloos en publiek. Doel van de actie was het debat over de zin en onzin van ggo’s op de akkers en op het bord aan te zwengelen. Die opzet is geslaagd. Burgers discussiëren volop in kranten, via internet, op radio en televisie. Scholen en universiteiten, maar ook de politieke, agrarische en NGO-wereld doen mee. De actie van burgerlijke ongehoorzaamheid maakte mensen bewust van de gevaren van GGO’s en de rol van publiek onderzoek daarbij. Échte duurzame en rechtvaardige oplossingen zijn nodig voor de voedseluitdagingen van onze toekomst weten ze nu, stelt de FLM.

Vanuit Nederland zal ASEED de zitting op 15 januari bijwonen. Wie mee wil reizen, kan contact opnemen via info@aseed.net.
Donderdag 20 december - info-benefiet-voku @ Joe's Garage, Pretoriustraat 43, Amsterdam

Achtergronden
Website van de Belgische Field Liberation Movement met meer informatie: fieldliberation.wordpress.com

Persbericht FLM, 10 juli over indiening vrijwillige verschijners:
http://fieldliberation.wordpress.com/2012/07/11/80-personen-melden-zich-...

1: http://fieldliberation.wordpress.com/2012/08/23/rechtbank-erkent-onwetti...

Tags: FLM gentech Solidariteit


Wie: 
nn

The Potato 11 need your support:
https://www.youtube.com/watch?v=tq-gIucsKkQWie: 
nn

Steunverklaring organisaties en groepen

De 11 van Wetteren staan niet alleen. Wij horen er ook bij!

Op 15 januari zullen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter verschijnen omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming”, en zijn zij geen alleenstaande extremisten.

De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de "11 van Wetteren" worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen. Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd.

Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO’s op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO’s in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld. Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als "vrijwillige en solidaire verschijners", een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en "gewone" bezorgde burgers. De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO’s in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO’s moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat niet het algemeen belang maar de privébelangen van bedrijven dient, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen. Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten... Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid. Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO’s, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de Europeanen.

Eerste lijst van Ondertekenaars:

· 11.11.11

· Belgische Coalitie ‘Stop uranium wapens’

· Bond Beter Leefmilieu

· Climaxi

· CNCD-11.11.11

· Corporate Europe Observatory (CEO)

· Entraide et Fraternité

· Friends of the Earth (Flanders & Brussels)

· FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)

· Greenpeace

· Inter Environnement Wallonie

· MAP (Mouvement Action Paysanne)

· Oxfam-Magasins du monde

· Oxfam-Solidariteit/Solidarité

· SOS Faim

· Vredesactie

· Wervel

· …

Voor meer info : http://fieldliberation.wordpress.com/2012/12/09/steun-aan-de-11-van-wett...

Indien je deze oproep wil ondertekenen, gelieve een mail op te sturen naar Thierry Kesteloot : tke@oxfamsol.be


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech