Update: Rechtszaak, demonstratie, ontruiming

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan! op 11/12/2012 12:02:50

Wanneer: 11/12/2012 - 13:45

Aanstaande donderdag wil de Burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen (VVD) het vluchtelingenkamp waar wij actie voeren tegen het inhumane vluchtelingenbeleid ontruimen.


Sinds 19 september voeren wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen actie tegen onze rechteloosheid en het inhumane vluchtelingenbeleid. Wij moeten van de IND terug naar het land waar wij vandaan komen maar wij kunnen niet terug omdat de landen waar wij vandaan komen onveilig zijn. Terugkeer betekent voor ons terugkeer naar geweld, marteling, of zelfs de dood. Buiten dat zijn er ook landen (zoals Irak) die mensen, (die niet vrijwillig terugkeren) niet terugnemen. Ook kunnen we niet naar een andere land in Europa omdat we dan weer terug worden gestuurd naar Nederland. Ons mensenrecht wat we niet in ons land konden krijgen word ook hier in Nederland ontzegd.

Burgemeester van Aartsen liet vrijdag in een brief weten dat vanaf donderdag 13 december de tenten weg moeten zijn, we mogen er niet meer s’nachts verblijven, of in andere woorden het kamp word ontruimd. Een van de redenen die de Burgemeester noemt is dat het steeds kouder word en dat dat onze gezondheid in gevaar brengt. Maar als wij niet in het kamp verblijven hebben we helemaal geen plek meer om onze stem te laten horen en slapen wij op straat, in de kou zonder enige beschutting die het kamp ons nu bied. Daar gaat ons protest gaat nou juist omdat wij door de IND op straat zijn gezet en totaal rechteloos zijn verklaart.

Volgens ons gaat het niet om de kou maar wil de Nederlandse overheid niet dat wij elke dag aan de Nederlandse maatschappij laten zien hoe er met ons word omgegaan, dat de straat een onderdeel is van het vluchtelingenbeleid, puur om ons te dwingen naar het land terug te gaan waar wij vandaan komen, maar waar wij niet naar terug kunnen. Wij willen een oplossing voor ons probleem en de straat is dat zeker niet!

Wij zijn dan ook een rechtszaak gestart tegen het voornemen ons tentenkamp te ontruimen.
De rechtszaak zal aanstaande woensdag plaats vinden om 13:30 in het Paleis van justitie, Prins Clauslaan 60 in Den Haag. Als het tot een ontruiming komt gaan wij niet weg, wij hebben het recht om te demonstreren, en wij bepalen zelf hoe wij onze acties vorm geven.

Na de rechtszaak zal er om 15:00 uur voor de rechtbank worden verzamelend om te demonstreren tegen het voornemen het kamp te gaan ontruimen.

Mocht het tot een ontruiming komen zullen wij ons geweldloos verzetten. Wij roepen iedereen op om ons te komen helpen! Neem al je vrienden en kennissen mee en steun ons in de strijd om een waardig leven, want ook na de ontruiming zullen wij weer op straat worden gezet omdat wij niet uitzetbaar zijn.

Wanneer de ontruiming gaat plaats vinden is nog niet volledig duidelijk, vanaf donderdag moeten de tenten weg zijn dus zou het kunnen dat er al de nacht van woensdag op donderdag ontruimd kan gaan worden, maar dit kan nog verlaat worden als de rechter beslist later uitspraak te doen, het is dan ook belangrijk om onze website goed in de gaten te houden voor de laatste updates!

Wij willen verblijfsrecht en onderdak! Geen mens is illegaal!

http://www.rechtopbestaan.nl
http://www.facebook.com/rechtop.bestaan
http://www.twitter.com/rechtopbestaan
http://www.youtube.com/rechtopbestaanWie: 
Recht op Bestaan!

Update: Lawsuit, Demonstration, Eviction

Since September 19, we, a group of deported refugees have been taking action against our lack of rights and the inhumane Dutch refugee policy. The IND is telling us to go back to our home countries, but we can’t do that because the countries from which we came are unsafe. Returning for us means a return to violence, torture, and even death. In addition, there are countries (such as Iraq) that don’t accept people who are forcibly sent back. We also cannot go to another European country, because we would be sent right back to the Netherlands. Our human rights which we couldn’t have in our own countries are also denied us in the Netherlands.

Mayor Van Aartsen let us know in a letter on Friday that the tents have to be gone by December 13. We are no longer allowed to stay there through the night, or in other words, we are being evicted. One of the reasons that the mayor gave is that it keeps getting colder and that our health will be in danger. However, if we can’t stay at the camp, then we have no place to let our voices be heard and we will have to sleep on the street in the cold without the shelter that the camp provides us. We are protesting because the IND has put us on the street and declared us unworthy of rights.

We don’t think that this is about the cold. The Dutch government does not want us to let the Dutch people see how we are treated; that the street is a part of the Dutch refugee policy to force us to go back to the land where we came from but can’t go back to. We want a solution to our problem, and the street is definitely not the solution!

We have also started a lawsuit against the plan to evict our tent camp. The hearing will take place this coming Wednesday at 13:30 in the Palace of Justice, Prins Clauslaan 60 in The Hague. If it comes to eviction, we will not go away. We have the right to demonstrate, and we will decide for ourselves how to do this.

After the hearing, we will meet in front of the courthouse to demonstrate against the plan to evict the camp.
If it comes to eviction, we will resist non-violently. We are calling on everybody to come help! Bring all of your friends and acquaintances with you and support us in our struggle for a decent life, because even after eviction, we will be put out on the street because we can’t be deported.

It is not yet certain when the eviction would take place. The tents have to be gone by Thursday, so it could happen in the night between Wednesday and Thursday, but this could also be delayed if the judge decides to give his verdict later. It is also important to keep checking our website for the latest updates!Wie: 
nn

Lees ook:

"12 december, Den Haag: protest tegen dreigende ontruiming tentenkamp" http://www.doorbraak.eu/?p=12114

en

"Tentenkampen: geen hulpeloosheid, maar kracht, moed en doorzettingsvermogen" http://www.doorbraak.eu/?p=12096


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech