Burgemeester Den Haag wil vluchtelingenkamp ontruimen.

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan op 05/12/2012 12:08:48

Wanneer: 05/12/2012 - 20:26

Vandaag werd er in de commissie vergadering in het Stadhuis in Den Haag gesproken over het vluchtelingenkamp op de Koekamp waar wij, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen sinds 19 september verblijven en actie voeren tegen onze rechteloosheid en het inhumane vluchtelingenbeleid.

Recht op Bestaan demonstreert!

Na dat twee van de woordvoerders van het vluchtenigenkamp gesproken hadden begon er een discussie binnen de raad over de situatie waar wij ons in bevinden en het demonstratierecht waar wij van gebruik maken om zo onze protest te kunnen voeren. Ook de Burgemeester deed een aantal uitspraken waaronder dat hij het kamp snel wil gaan ontruimen. De Burgemeester gaf als reden dat wij ons niet aan de uitspraak van de rechter houden omdat er niet altijd iemand van de organisatie aanwezig is. Wij speken dit tegen omdat wij samen met de mensen die ons helpen de organisatie zijn, er is altijd een aanspreekpunt aanwezig of dit nou een Nederlander is of niet.

Een andere rede was dat de Burgemeester zich zorgen maakt om de gezondheidstoestand op het kamp al moest hij toegeven dat de GGD die regelmatig controleert erg tevreden was. Op het kamp is er een medisch team bestaande uit vrijwilligers die bijhoud wie ziek is en wat voor zorg zij nodig hebben. Ook zijn er meerder artsen die ons helpen en elke week langs komen. Als wij door de ontruiming weer op straat belanden hebben wij helemaal geen zorg meer en belanden wij in een nog slechtere situatie.

De Burgemeester gaf aan de zelfde aanpak als bij de ontruiming in Amsterdam te willen hanteren. Hij gaat ons een brief sturen met een datum dat wij het kamp moeten verlaten, en dan kunnen wij een rechtszaak aanspannen, wat wij ook zeker zullen doen.

De zelfde aanpak… het kamp word met veel machtsvertoon ontruimd en daarna worden wij weer op straat gezet, in de vries kou, in de zelfde situatie waar wij begonnen, zonder huis, zonder zorg, zonder een vooruitzicht op een waardig bestaan.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Houdt onze website in de gaten voor updates en aankomende acties!

Wij willen onderdak en verblijfsrecht!

http://www.rechtopbestaan.nl

Tags: Recht op bestaan van Aartsen vluchtelingen


Wie: 
No Borders

Teken de solidariteitsverklaring met Recht op Bestaan!

http://www.doorbraak.eu/?page_id=11547

Wij staan graag aan jullie zijde als het zover komt!Wie: 
Right to Exist

The refugee camp on the Koekamp was discussed today in the commission meeting at the Hague City Hall. Since September 19, we, a group of deported refugees have been staying on the Koekamp taking action aganist their lack of rights and the inhumane Dutch refugee policy.

After two spokesmen from the refugee camp spoke, the council began discussing about our situation and the protest rights which we use to make our demonstration. The mayor also spoke, saying that he wants to evict the camp as soon as possible. The mayor said that the reason for this was because we have not held to the judge’s ruling, that there always must be someone from the organization present. We are all part of the organization, together with those who help us. There is always someone to talk to, Dutch or otherwise.

Another reason that the mayor gave for the eviction was that he was worried about the health situation at the camp, even though he admitted that health services regularly controls the camp and was very positive. There is a volunteer medical team at the camp that keeps track of who is sick and what kind of care they need. There are also several doctors who help us and come every week. If we get evicted, we will end up on the street again without any healthcare in a much worse situation.

The Mayor indicated that he wanted to evict the camp with the same approach used to evict the refugee camp in Amsterdam. He will send us a letter with a date on which we will have to leave the camp, and then we can begin a lawsuit, which we will most certainly do.

The same approach…the camp will be evicted with the same show of force and then we will be put out on the street, in the freezing cold, in the same position in which we began, without housing, healthcare and without the prospect of making a decent life for ourselves.
You can watch a video (in Dutch) of the commission meeting here: http://www.uitzendingenraaddenhaag.nl/public-access/messenger?question=v...

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to.

We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, and the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

Check our website for updates and upcoming actions!
We want shelter and the right to stay here!Wie: 
No Borders

Zie ook deze posting over de gemeenteraadsvergadering:

https://www.indymedia.nl/node/11109Wie: 
No Borders

Asielzoekers Koekamp niet zelf weg (met audio)

Lees en luister:

http://denhaagfm.nl/2012/12/06/asielzoekers-koekamp-gaan-zelf-niet-weg/?...

Asielzoekers Koekamp niet zelf weg (met audio)
06 dec 2012, 18:08
Nieuwslabels: asielzoekers, Koekamp
Categorie: Nieuws

De uitgeprocedeerde asielzoekers die op de Koekamp in een tentenkamp zitten zijn niet van plan zelf te vertrekken.

Ze zeggen nergens heen te kunnen. Burgemeester Jozias van Aartsen is van plan het kamp te ontruimen omdat de vluchtelingen zich niet aan de afspraken zouden houden. Ook krijgt het tentenkamp volgens hem steeds meer een permanent karakter. Een groep van zo’n vijftig asielzoekers zit sinds drie maanden in het kamp om aandacht te vragen voor wat ze noemen een uitzichtloze situatie.

In Nederland mogen ze niet blijven, maar terug naar hun eigen land kunnen of willen ze niet.Wie: 
No Borders

Vluchtelingen van Recht op Bestaan aan het woord op TV West:
Zij gaan niet weg. Want waarheen zouden ze moeten gaan?

http://youtu.be/B5EY_vgPnec


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech