A week of demonstrations and revolution around Tahrir Square: "Eyes of Freedom"

Nieuws, gepost door: Rebelact op 27/11/2012 11:10:39

Wanneer: 19/11/2012 - 20:45

Trainers from Rebelact (the Amsterdam Rebel Clowns) were again in Egypt to give another Basic Rebel Clown Training, presentations and accompany performances on the streets. In the mean time a revolution started... Western media suggest the demonstations started in response to President Morsi's speech: not true - the demonstrations at Tahrir Square in Caïro already started Monday, November 19th.

A report about the rebel clown activities in Egypt from November 10th till 24th will follow later. Let's start with a report about the new revolution:

Monday, November 19th was the first large demonstration at and near Tahrir Square. Thousands of people gather at the Mohamed El Mahmoud Street to commemorate more than 40 deaths one year back when special police forces opened fire. Hundreds of people were wounded that date in 2011.
One of them was Ahmad Harara, who first lost one eye in the fight against President Mubarak and in November 2011 lost his second eye in the fight against the military.

It's impressive to see the mother of one of the demonstrators who had been killed in 2011. She sits on a chair below a portrait at the great graffiti wall in the Mohammed El Mahmoud Street. Many people pay respect and give her a hug. She's not the only one; also widows from others who have been murdered by the police join the demonstration.

It's not only a commemoration: people are angry about the walls build by the police to close down several entrances (streets) to Tahrir Square. Next to it it's a fight for real democracy, a fight against corruption, a fight for social justice and much more.

Tuesday, November 20th more than 60 people get wounded. One death: Mohamed Gaber, member of the 6 April Youth pro-democracy movement.
More people join the demonstrations around Tahrir Square.

Wednesday, November 21st: another day of demonstrations. Again a lot of people get wounded.

Thursday, November 22nd: the day President Morsi tries to get absolute power. The movement around Tahrir Square gets bigger.

Friday, November 23rd: the whole week builds up for this day. The demonstration "Eyes of Freedom". Now things get better organised. Improvised entrances to Tahrir Square, organised groups with own demonstrations, improvised hospitals, etc.

Saturday, November 24th: the demonstrations continue. It now really looks like a revolution. There are 'war zones' under control of the police - surrounded by demonstrators. Near the Court there's heavy tension between people from the Moslim Brotherhood and other demonstrators. Loads of police arrive to keep them seperated. People passing by get beaten. The court has been stormed and occupied - against injustice and corruption.

Sunday, November 25th: failed attempts from special police forces to evict the Tahrir Square. For the days after - Tuesday, November 27th should be the next big event. Demonstrations continue and grow further.

It looks like the demonstrations and revolution is again the work of the same people who started January 2011. It's a broad coalition from activists, youngsters, parties, Muslims (who don't support the Brotherhood), etc.
Also in other places in Egypt are demonstrations and protests, especially against the Muslim Brotherhood. For example in Alexandria the office of the party burned.

The special police forces in Caïro act extremely violent: they throw stones back to (unprotected) demonstrators, they shoot tear gas. They might also use another gas which paralyses people: at large distance you feel 'needles' in your eyes (for us it was time to move into another direction).

Another thing which is not mentioned in Western media: the police shoots with bullets which splits in smaller bullets. The reason people get blind by them. Mohamed Gaber, who died Tuesday November 20th had been shot by 7 bullets.

A selection of pictures and possibly also a video will follow in the next days.

Rebelact email address rebelact@ddh.nl
Rebelact website http://www.rebelact.nl

Tags: Caïro demonstrations Tahrir Square


Wie: 
Rebelact

Trainers van Rebelact (de Amsterdamse Rebel Clowns) waren opnieuw in Egypte om nog een Basic Rebel Clown Training en presentaties te geven en om optredens op straat te begeleiden. Ondertussen begon er een revolutie...
Westerse media suggereren dat de demonstraties begonnen in reactie op de toespraak van President Morsi: niet waar - de demonstraties begonnen in Caïro al op Maandag, 19 november.

Een verslag over de rebel clown activiteiten in Egypte van 10 tot 24 november volgt later. Laten we beginnen met een verslag over de nieuwe revolutie:

Maandag 19 november was de eerste grote demonstratie op en bij het Tahrir plein. Duizenden mensen komen bijelkaar in de Mohammed El Mahmoud straat om de meer dan 40 doden te herdenken die een jaar geleden vielen toen speciale politie eenheden het vuur openden. Honderden mensen raakten die dag in 2011 gewond.
Een van hen was Ahmad Harara, die eerst een oog verloor in de strijd tegen President Mubarak en in november 2011 zijn tweede oog verloor in de strijd tegen de militaire macht.

Het is indrukwekkend om de moeder te zien van een van de demonstranten die vermoord is in 2011. Ze zit op een stoel onder het portret van haar zoon afgebeeld op de enorme graffiti muur in de Mohammed El Mahmout straat. Veel mensen komen om haar eer te betuigen en omhelzen haar. Ze is niet de enige; ook de vrouwen van anderen die zijn vermoord door de politie doen mee aan de demonstratie.

Het is niet alleen een herdenking: de mensen zijn kwaad vanwege de muren die in opdracht van de politie zijn gebouwd. De muren moeten verschillende toegangswegen naar het Tahrir plein afsluiten. Daarnaast is het een strijd voor echte democratie, een strijd tegen corruptie, een strijd voor sociale rechtvaardigheid en nog veel meer.

Dinsdag, 20 november raken meer dan 60 mensen gewond. Er valt een dode: Mohammed Gaber, lid van de 6 April pro-democratie jeugdbeweging.
Meer mensen doen mee aan de demonstraties rond het Tahrir plein.

Woensdag, 21 november: weer een dag van demonstraties. Opnieuw raken veel mensen gewond.

Donderdag, 22 november: de dag dat President Morsi absolute macht probeert te verwerven. De beweging rond het Tahrir plein groeit verder.

Vrijdag, 23 november: de hele week bouwt op naar deze dag. De demonstratie "Ogen van Vrijheid". Nu worden de dingen beter georganiseerd. Er zijn geimproviseerde checkpoints naar het Tahrir plein, er zijn georganiseerde groepen met eigen demonstraties, geimproviseerde ziekenhuizen, enz. (er vallen alleen al in het weekend meer dan 200 gewonden).

Zaterdag, 24 november: de demonstraties gaan door. Nu begint het echt op een revolutie te lijken. Er zijn 'oorlogszones' onder controle van de politie, ze zijn omsingeld door demonstranten. Bij het gerechtshof is er heftige spanning tussen aanhangers van de Muslim Brotherhood en andere demonstranten. Een grote hoeveelheid politie komt om ze uitelkaar te houden. Toevallige passanten krijgen rake klappen. Het gerechtshof wordt bestormd en bezet - tegen onrechtvaardigheid en corruptie.

Zondag, 25 november: mislukte pogingen van speciale politie eenheden om het Tahrir plein te ontruimen. Voor de dagen daarna gaat dinsdag 27 november het volgende grote moment vormen. De demonstraties gaan door en groeien verder.

Het lijkt erop dat de demonstraties en revolutie opnieuw het werk is van dezelfde mensen die op 25 januari 2011 begonnen. Het is een brede coalitie van activisten, jongeren, partijen, Moslims (die de Brotherhood niet steunen) en anderen.
Ook in andere plaatsen in Egypte zijn demonstraties en protesten, vooral tegen de Muslim Brotherhood. Bijvoorbeeld in Alexandrië brandt het kantoor van de partij.

De speciale politie eenheden in Caïro gebruiken extreem veel geweld: ze gooien stenen terug naar (onbeschermde) demonstranten, ze schieten met traangas. Mogelijk gebruiken ze ook een ander gas dat mensen verlamd: op grote afstand voel je 'naalden' in je ogen (voor ons werd het toen tijd om in een andere richting te gaan lopen).

Een ander aspect dat niet in de westerse media genoemd wordt: de politie schiet met kogels die zich in kleinere kogels splitsen. De reden dat er mensen blind door worden. Mohamed Gaber, die dinsdag overleed werd door 7 kogels geraakt.

Een selectie van foto's en mogelijk ook een video volgt in de komende dagen.

Rebelact emailadres rebelact@ddh.nl
Rebelact website http://www.rebelact.nlWie: 
nn

Volgens Westerse media was hij door nog meer kogeltjes geraakt. Hagel dus. Waar bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse politie nog steeds gebruik van maakt.Wie: 
Rebelact

Aantal kogels: mogelijk ligt het exacte aantal anders - dit verslag is gebaseerd op wat we zelf gehoord hebben van mensen op en rond het plein met behulp van Arabisch sprekende (Egyptische) rebel clowns. Het verslag is een eigen indruk van wat er daar aan het gebeuren is.Wie: 
Rebelact

Grafittii portrait of muderderd demonstrator Mohamed Gaber, improvised hospital, medical treatment of wound.

Foto: 


Wie: 
Rebelact

Blood, Tear gas cannister, yellow banner: Muslim Brotherhood not welcome here - Plackard: Morsi/Mubarak

Foto: 


Wie: 
Rebelact

Ambulance, Graffitti of Mohamed Gaber, Tents on Tahir Square.

Foto: 


Wie: 
Rebelact

Demonstration, Coffin protest, Walls taken by the people.

Foto: 


Wie: 
Rebelact

Victory on the police baricade, Police war zone, Special police forces in van.

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech